Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2018.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συμμετοχή του Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Υπουργό Εσωτερικών (Αθήνα, 3/9/2018), καθώς και συνάντηση όλου του προσωπικού της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Υφυπουργό Εσωτερικών παρουσία της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 5/9/2018).

 

2) Δημιουργία εμπεριστατωμένου έντυπου πληροφοριακού υλικού του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. για το περίπτερο του Υπουργείου Εσωτερικών στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 4/9/2018).

 

3) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις Κυπριακές Αρχές για τη σύνθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της 28/8/2018 με βάση το φύλο (Αθήνα, 6/9/2018).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Δ.Ε.Θ., 8-16/9/2018).

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 14/9/2018 με θέμα την παρουσία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 152519/14-9-2018).

 

6) Συνάντηση εργασίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και των Τμημάτων αυτής με την Υφυπουργό Εσωτερικών παρουσία της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 19/9/2018).

 

7) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την επισήμανση χρήσης σεξιστικής γλώσσας σε έγγραφα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και καταστρατήγησης σχετικής εγκυκλίου (Αθήνα, 21/9/2018).

 

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 28/9/2018 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2018.

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις Αυστριακές Αρχές στις 5/9/2018 με θέμα το πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στην Άτυπη Υπουργική Συνάντηση Ισότητας των Φύλων κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Βιέννη, 11-12/10/2018).

 

2) Ανάρτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στις 7/9/2018 τριών σημαντικών δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ.:

α) η επιτυχής υλοποίηση της ολοκληρωμένης δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ., με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, σχετικά με την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018

β) η σύνθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της 28/8/2018 με βάση το φύλο

γ) το 17ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση της φτώχειας.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 10/9/2018 με θέμα την προβολή εντός και εκτός Ε.Ε. του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 και των πρόσφατων δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τρεις διακριτές τομεακές πολιτικές ισότητας των φύλων (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 148100/10-9-2018).

 

Συμβούλιο της Ευρώπης

 

Αποστολή στο Συμβούλιο της Ευρώπης από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» στην αγγλική γλώσσα (Αθήνα, 13/9/2018).

 

Διμερής Συνεργασία

 

Εμπεριστατωμένο ενημερωτικό σημείωμα από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στη χώρα μας (Αθήνα, 21/9/2018).

 

Διακοινοβουλευτική Ένωση

 

Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Βουλή των Ελλήνων στις 24/9/2018 ενόψει της 28ης Συνόδου του Forum Γυναικών Κοινοβουλευτικών της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (Γενεύη, 14/10/2018).

 

Β. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας VODAFONE (Αθήνα, 5/9/2018).

 

2) Εκδήλωση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με θέμα «Ανοιχτοί χώροι και “χωρικές αδικίες”: Η σεξουαλική παρενόχληση στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης» κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Θεσσαλονίκη, 10/9/2018).

 

3) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με θέμα την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 18/9/2018).

 

Γ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 3/9/2018 και 4/9/2018 με θέμα τις 67 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 142052/3-9-2018).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 3/9/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Αποστολή από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ενημερωτικού υλικού με θέμα «Γυναίκες και Θετικές Επιστήμες», κατόπιν σχετικού αιτήματος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου (Αθήνα, 6/9/2018).

 

3) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Τμήμα Κοινωνιολογίας τουΠανεπιστημίου Κρήτης με θέμα τη θέση των γυναικών στον τομέα των θετικών επιστημών (STEM) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 12/9/2018).

– Το Πανεπιστήμιο Κρήτης απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ετήσια συνάντηση του Κέντρου Έρευνας & Τεκμηρίωσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Βερολίνο, 13-14/9/2018).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης “Hellenic Youth Participation” με θέμα «Ισότητα των Φύλων και Youth Work» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Gender4you” (Αθήνα, 14/9/2018).

 

6) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου» με θέμα την υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς σχετικά με την έμφυλη οπτική στον κινηματογράφο (Αθήνα, 20/9/2018).

 

7) Χορήγηση αιγίδας από τη Γ.Γ.Ι.Φ. σε δράση του Δήμου Γαλατσίου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2018-2019 για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 21/9/2018).

 

8) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 28/9/2018).

 

Δ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη σύνθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της 28/8/2018 με βάση το φύλο σε αίτημα της Βουλής των Ελλήνων, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 3/9/2018, ενόψει του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου των Διακομματικών Ομάδων των Κοινοβουλίων για Θέματα Γυναικών (Δουβλίνο, 9-10/9/2018).

 

2) Συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη σύνθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της 28/8/2018 με βάση το φύλο σε αίτημα υποψήφιας διδακτόρισσας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στην πολιτική (Αθήνα, 7/9/2018).

 

3) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στην αυτοδιοίκηση (Αθήνα, 18/9/2018).

 

4) Συνεργασία του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών με θέμα τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας ΠΕΠΙΣ και τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας ΔΕΠΙΣ (Αθήνα, 24/9/2018 και 26/9/2018).

 

Ε. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω skype στη συνάντηση εργασίας των συμμετεχόντων φορέων-δικαιούχων του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 3/9/2018).

 

2) Υποβολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων ενημερωτικής έκθεσης για το Έργο με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 6/9/2018).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα το 17ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση της φτώχειας (Αθήνα, 7/9/2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 7/9/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

4) Υποβολή πρότασης δράσης από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 11/9/2018).

 

5) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έμφυλης διάστασης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και πρόσβασης του γυναικείου πληθυσμού σε δημόσιες υπηρεσίες (Αθήνα, 14/9/2018).

 

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με τίτλο «1ο Beyond CSR Impact Forum», κατόπιν των από 13/9/2018 σχετικών ενεργειών της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.(Αθήνα, 25/9/2018).

– Η διοργανώτρια αρχή της εκδήλωσης απέστειλε στις 18/9/2018 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και στην αρμόδια οργανική μονάδα της Υπηρεσίας μας.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.