Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Οκτωβρίου 2018

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Οκτώβριο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό την 1/10/2018 με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2018.

2) Επιστολή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις Γυναικείες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με θέμα «Επικαιροποίηση στοιχείων του τηρουμένου αρχείου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών με τις Οργανώσεις Γυναικών» (Αθήνα, 11/10/2018 και 29/10/2018).

3) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση διαβούλευσης του σχεδίου πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αθήνα, 12/10/2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 31/10/2018 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Οκτωβρίου 2018.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα (Αθήνα, 4/10/2018).

 

Β. Γυναίκες και Οικονομία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το Σχέδιο Ισότητας των Φύλων για τη Γ.Γ.Ι.Φ. και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 2/10/2018).

2) Δράση ενημέρωσης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών, καθώς και της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (Αθήνα, 3/10/2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/10/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 15/10/2018 με θέμα την έμπρακτη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προς τις αγρότισσες ενόψει της 15ης Οκτωβρίου – Διεθνούς Ημέρας για τις Γυναίκες της Υπαίθρου.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 170105/11-10-2018).

4) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα με θέμα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα», η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Περιφέρεια Αττικής (Αθήνα, 16/10/2018).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Διακρίσεις στον χώρο εργασίας για LGBTI άτομα – η ελληνική πραγματικότητα», κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης “Hellenic Youth Participation” στο πλαίσιο της διεθνούς σύμπραξης “FHOFIJ- Facing Homophobia for an inclusive job” (Αθήνα, 17/10/2018).

6) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την επικαιροποίηση της εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας/Τμήμα Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 18/10/2018).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/10/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την 15η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα για τις Γυναίκες της Υπαίθρου.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 176116/19-10-2018).

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 29/10/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 31/10/2018 με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες 2018».

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 181929/29-10-2018).

 

Γ. Βία κατά των Γυναικών

1) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 1η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Αθήνα, 5/10/2018).

2) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Γραφείο της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή της Δ1 Δ/νσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής στη χώρα μας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έμφυλη βία (Αθήνα, 5/10/2018, 11/10/2018 και 24/10/2018).

3) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Γραφείο της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα την ευρωπαϊκή εμπειρία μετά την επικύρωση της «Σύμβασης της Κων/πολης» (Αθήνα, 8/10/2018).

4) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 9/10/2018).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Έναρξη ισχύος της στην Ελλάδα: Από την θεωρία στην πράξη» (Καλλιθέα, 10/10/2018).

6) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Εθνικές και Ευρωπαϊκές προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος» με αφορμή την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας – Χτίζουμε ένα δίκτυ ασφαλείας για τις γυναίκες πρόσφυγες και τις μετανάστριες» (Αθήνα, 15/10/2018).

7) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα τις πρόσφατες δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας για την προστασία των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους (Αθήνα, 16/10/2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 17/10/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

8) Εμπεριστατωμένο ενημερωτικό σημείωμα από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα με θέμα τις πρόσφατες δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας για την προστασία των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους (Αθήνα, 18/10/2018).

9) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με θέμα την ανάγκη συλλογής εξειδικευμένων στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 18/10/2018).

10) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος γυναίκας πολίτη για το ζήτημα της πορνείας (Αθήνα, 19/10/2018).

11) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 23/10/2018).

12) Συνεισφορά του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την «παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» με θέμα την αποτύπωση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της συλλογής δεδομένων και της έρευνας σε σχέση με την έμφυλη βία (Αθήνα, 24/10/2018).

 

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων την 1/10/2018 της από 28/9/2019 επιστολής του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το ΥπΠΕΘ και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα μέσω χρέωσης αυτής στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εν λόγω Υπουργείου ((αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 162292/1-10-2018).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) υπό την εποπτεία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη δράση του Δήμου Γαλατσίου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2018-2019 για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 3/10/2018).

3) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η θεσμοθέτηση των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Α.Ε.Ι. της χώρας» με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 3/10/2018).

4) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος πολίτη σχετικά με το ζήτημα χορήγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προπτυχιακών υποτροφιών σε δικαιούχους μονογονεϊκών οικογενειών (Αθήνα, 11/10/2018).

5) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

6) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην προετοιμασία έκδοσης του «Ημερολογίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το 2019», το οποίο είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση (Αθήνα, 15/10/2018 και 22/10/2018).

7) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε πρώτο Πλάνο», ο οποίος διοργανώνεται από κοινού από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους» (Αθήνα, 18/10/2018).

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 23/10/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 25/10/2018 με θέμα την στήριξη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων της προσπάθειας για την εξάλειψη, μέσω της εκπαίδευσης, των έμφυλων στερεότυπων σε βάρος των κοριτσιών και το νέο σχολικό έτος 2018-2019 με αφορμή την 11η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 178550/24-10-2018).

9) Συνεισφορά των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την «παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» με θέμα την αποτύπωση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης σε σχέση με την έμφυλη βία (Αθήνα, 24/10/2018).

10) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης εμπεριστατωμένου πληροφοριακού υλικού με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών στον τομέα των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (Αθήνα, 24/10/2018).

11) Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 με θέμα «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία: έχει φύλο η καρδιά;», σύμφωνα με το Φ15/180917/Δ2    /26-10-2018 έγγραφο του εν λόγω Υπουργείου.

12) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 29/10/2018 και 31/10/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την 11η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών με έμφαση στην εκπαίδευση.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 184257/31-10-2018).

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

 1) Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο «9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου “Γέφυρες”» (Κόρινθος-Αθήνα-Ναύπλιο, 4-13/10/2018) με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 1/10/2018 και 4/10/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην έναρξη του «9ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας» κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Ταινιοθήκης της Ελλάδας (Αθήνα, 17/10/2018).

3) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την «παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» με θέμα την αποτύπωση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα του πολιτισμού σε σχέση με την έμφυλη βία (Αθήνα, 24/10/2018).

 

ΣΤ. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

1) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Next top sexist model και σεξισμός στη διαφήμιση» με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 9/10/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκπομπή «Έχουμε και Λέμε» του τηλεοπτικού σταθμού «Νέο Κανάλι» με θέμα τον σεξισμό στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα, 11/10/2018).

3) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την «παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» με θέμα την αποτύπωση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα των Μ.Μ.Ε. σε σχέση με την έμφυλη βία (Αθήνα, 24/10/2018).

 

Ζ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την ηγεσία της διεθνούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Συμμαχία Γυναικών – International Alliance of Women» εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στην πολιτική, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εν λόγω διεθνούς Μ.Κ.Ο. (Αθήνα, 5/10/2018).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας

 

 

Comments are closed.