Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Δεκεμβρίου 2016

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Δεκέμβριο 2016 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

1) Ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 1/12/2016 για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για τα άτομα με αναπηρία κατόπιν σχετικού αιτήματος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

 

2) Συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. στο ερωτηματολόγιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκτίμηση των αναγκών της εργαλειοθήκης της αστυνομίας στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόσβαση των γυναικών Ρομά στη δικαιοσύνη (Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα, 13/12/2016).

 

3) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 19/12/2016 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενόψει της 35ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γενεύη, Ιούνιος 2017).

Επιπλέον, η συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. γνωστοποιήθηκε αυθημερόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς του Συστήματος του Ο.Η.Ε., καθώς και σε λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 20/12/2016, το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών, με την επισήμανση ότι η έκθεση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Διεθνούς Οργανισμού τον Ιανουάριο του 2017.

Τέλος, η έκθεση της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Β. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. την 1/12/2016 με θέμα «Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας στα σεξιστικά σχόλια εναντίον των γυναικών σε θέσεις ευθύνης !».

 

2) Συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις εκπροσώπους της Γ.Γ.Ι.Φ. στις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (Αθήνα, 6/12/2016).

 

3) Συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επικαιροποιημένο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (Υπουργείο Εσωτερικών, 22/12/2016).

 

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. την 1/12/2016 με θέμα «Η Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Σύνοδος για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» και σχετική ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και λοιπών φορέων στις 2/12/2016 για τη συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.

 

2) Δημόσια δράση στις 6/12/2016 με θέμα την προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών από τον Οργανισμό των Η.Ε. για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη UNIDO (17ο Ενημερωτικό Δελτίο UNIDO GENDER , Οκτώβριος 2016).

 

3) Συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στις 30/11/2016, 6/12/2016 και 9/12/2016 με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο Ολλανδικού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών.

 

4) Συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και την Περιφέρεια Αττικής των διήμερων εκδηλώσεων με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Αγροτική Ανάπτυξη – Συνεργασία, Παράδοση, Ποιότητα» (Πειραιάς, 10-11/12/2016).

 

5) Δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 13/12/2016 με θέμα «Η εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

 

6) Αποστολή στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 15/12/2016 των θέσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη νυκτερινή εργασία των γυναικών στο πλαίσιο των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

 

Δ. Έμφυλα Στερεότυπα

 

1) Ημερίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ο Σεξισμός στο Δημόσιο Λόγο» (Αθήνα, 5/12/2016).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 8/12/2016 με θέμα την ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της ημερίδας της Γ.Γ.Ι.Φ. για το σεξισμό στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 5-12-2016).

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εναρκτήρια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προετοιμασία σχεδίου Σύστασης της Επιτροπής Υπουργών του Σ.τ.Ε. για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα (Παρίσι, 1-2/12/2016).

 

2) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους» (Πύργος, 6-7/12/2016).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 13/12/2016 με θέμα «Γυναικείες καλλιτεχνικές δημιουργίες στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη, 4-11-2016 έως 7-1-2017)».

Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 14/12/2016, το οποίο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 30/12/2016 με θέμα την αναγνώριση της γυναικείας δημιουργίας στο χώρο της τέχνης από ένα Μουσείο ενάντια στην έμφυλη ανισότητα στην ενασχόληση με την τέχνη (Εθνικό Μουσείο Γυναικών στις Τέχνες, Ουάσιγκτον).

 

ΣΤ. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Συμμετοχή του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνέντευξη με θέμα την αξιολόγηση του ιστότοπου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) κατόπιν επιλογής από το EIGE (Αθήνα, 6/12/2016).

 

2) Αποστολή, κατόπιν σχετικού αιτήματος για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στην αγγλική γλώσσα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., με παράλληλη κοινοποίηση στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στις 8/12/2016 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε. απέστειλαν αυθημερόν στον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδια ευχαριστήρια μηνύματα για την άμεση και ποιοτική συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, τα οποία έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 22/12/2016 με θέμα τη συμπερίληψη της ισότητας των φύλων στο πρόγραμμα εργασιών της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ιανουάριος-Ιούνιος 2017).

 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων ΕΣΔΙΦ 2016-2020

 

Συνδιοργάνωση με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης καινοτόμου εργαστηρίου διαβούλευσης για το «ΕΣΔΙΦ 2016-2020» (Αθήνα, 2/12/2016).

 

Δομή του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Ισότητα των Φύλων

 

Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο 7ο Συνέδριο Χρηστών/-τριών Στατιστικών Στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Πειραιάς, 21/12/2016).

 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

1) Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού εκδήλωσης για την προώθηση της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» (Αιδηψός, 18/12/2016).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 19/12/2016 με θέμα την έμπρακτη στήριξη του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης μέσω της αξιοποίησης του διαδικτύου.

 

Ζ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τελετή απονομής των Βραβείων Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές για το έτος 2016 (Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, Αθήνα, 12/12/2016).

 

Η. Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις

 

1) Δημοσιοποίηση στις 7/12/2016 του 5ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις».

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 9/12/2016 με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. προς ελληνικούς φορείς (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Υπουργεία, Διπλωματικές Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς) και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις».

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην αγγλική γλώσσα στις 20/12/2016 με πρωτοβουλία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνείς Οργανισμούς για την αγγλική έκδοση του 5ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις».

 

Θ. Γυναίκες και Περιβάλλον

 

Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 23/12/2016 με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα «Ισότητα των Φύλων και Κλιματική Αλλαγή», κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής CEDAW του Ο.Η.Ε. σε σχέδιο Γενικών Συστάσεων για το εν λόγω θέμα.

Στις 27/12/2016 ενημερώθηκαν για τη δραστηριότητα της Γ.Γ.Ι.Φ. ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

 

Ι. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

1) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 13/12/2016), καθώς και στη συνέντευξη τύπου της Διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε. για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος κατά της ρητορικής μίσους “Respect Words” (Αθήνα, 14/12/2016). Η εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. συμμετείχε στο πάνελ της συνέντευξης τύπου κατόπιν επιλογής της Διοίκησης της ΕΡΤ ως συντονίστρια της Ομάδας «Διακρίσεις, Ισότητα των Φύλων, Δικαιώματα του Πολίτη» του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ.

 

2) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 29/12/2016, με παράλληλη κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και αυθημερόν γνωστοποίηση σε Διεθνείς Οργανισμούς, με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της δημοσιογραφίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση