Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Νοεμβρίου 2018

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Νοέμβριο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα την προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση (Μαρούσι, 2/11/2018).

3) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την προκήρυξη από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 6/11/2018).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση βιωματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Μ.Μ.Ε. και Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Η Έμφυλη Οπτική στον Κινηματογράφο» στο πλαίσιο της διοργάνωσης θεσμικών φορέων Πολιτισμού «Μεταφεστιβάλ Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης», η οποία εντάσσεται στη Θεματική – Αφιέρωμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 2019 «Ισότητα Φύλων» (Καλαμάτα, 10/11/2018).

5) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 12/11/2018).

6) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης (Αθήνα, 12/11/2018 και 14/11/2018).

7) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού με θέμα «Εργαστήριο Κοινής Στρατηγικής για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία» στο πλαίσιο του Έργου της Ε.Ε. HOMBAT (Αθήνα, 14/11/2018).

8) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα τη διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας στη Λάρισα στις 15/12/2018 για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ένταξη της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση (Μαρούσι, 23/11/2018).

Β. Βία κατά των Γυναικών

1) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Τμήματος Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα την ανάγκη συλλογής εξειδικευμένων στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Πειραιάς, 6/11/2018).

2) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στη 2η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και υποβολή σχετικού εμπεριστατωμένου ενημερωτικού σημειώματος από τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και τη γραμματεία της εν λόγω Ομάδας Διοίκησης Έργου (Αθήνα, 19/11/2018).

3) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα με θέμα «Γύρισε σελίδα: Ίση μεταχείριση σε κρατούμενες και αποφυλακισμένες», η οποία διοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Κ.Ε.Θ.Ι. και το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ψυχοκοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη και προσαρμογή των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων γυναικών» (Ταύρος, 21/11/2018).

4) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 22/11/2018).

5) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πολιτιστική εκδήλωση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (Αθήνα, 22/11/2018).

6) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με παράλληλη κοινοποίηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, με θέμα τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) σχετικά με τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για τη συντροφική βία από τις Αστυνομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 23/11/2018).

7) Αίτημα του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Πολιτικών Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 23/11/2018).

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στις 2/11/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες 2018.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 5/11/2018 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 9/11/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο τεχνικό εργαστήριο αμοιβαίας μάθησης των συμμετεχόντων φορέων-δικαιούχων του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Ρώμη, 5-7/11/2018).

3) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου περί εναρμόνισης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (Αθήνα, 16/11/2018).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Συν-διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης 2019 της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 22/11/2018).

5) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την εξαμηνιαία έκθεση προόδου από τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 23/11/2018).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 26/11/2018 με θέμα την αξιοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες 2018» υπέρ των μελών του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 204143/27-11-2018).

7) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εναρκτήρια συνάντηση στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου με τίτλο «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα» με Φορέα-Συντονιστή τη Γ.Γ.Ι.Φ. και εταίρους το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Αθήνα, 29/11/2018).

8) Υποβολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης πρότασης δράσης στο πλαίσιο συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 30/11/2018).

Δ. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της στήριξης ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την υλοποίηση Έργων για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (Αθήνα, 5/11/2018).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τους θεσμικούς μηχανισμούς για την ισότητα των φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Βίλνιους, 13/11/2018).

3) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τα στοιχεία του «Ευρωπαϊκού Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων» έτους 2017 (έκδοση EIGE Σεπτεμβρίου 2018) σχετικά με την Ελλάδα (Αθήνα, 27/11/2018).

Διμερής Συνεργασία

1) Καταφατική απαντητική επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα για ενημερωτική συνάντηση εργασίας σχετικά με το έργο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 12/11/2018).

– Η Γερμανική Πρεσβεία απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 14/11/2018 με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας, το οποίο γνωστοποιήθηκε αυθημερόν στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

2) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ενημερωτική συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Ελλάδα στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 15/11/2018).

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

1) Ολοκλήρωση από τα Τμήματα «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. του έργου «Ετήσια Έκθεση (2017): Η πρόοδος των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα – Η εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους» (Αθήνα, 19/11/2018).

2) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών περί κωδικοποίησης ή αναμόρφωσης τομέων της κείμενης νομοθεσίας (Αθήνα, 23/11/2018).

3) Αίτημα του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή με θέμα την ανανέωση του από 28/11/2014 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και της ΕΛΣΤΑΤ (Αθήνα, 23/11/2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 30/11/2018 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Νοεμβρίου 2018.

5) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τον περιεκτικό και ευκολόχρηστο απολογισμό του έργου της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έτος 2018 (Αθήνα, 30/11/2018).

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων και της Ταινιοθήκης της Ελλάδος με θέμα «Φεστιβάλ Ταινιών 2018: Γυναίκες & Πολιτική» (Αθήνα, 3/11/2018).

ΣΤ. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

1) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού με θέμα την πρόσβαση των γυναικών στην πληροφορία (Αθήνα, 6/11/2018 και 14/11/2018).

– Το Διπλωματικό Γραφείο Πρωθυπουργού εξέφρασε στις 6/11/2018 την ικανοποίησή του για την ποιοτική συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

2) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη «Διακήρυξη της Ατλάντα για την προώθηση του δικαιώματος των γυναικών για πρόσβαση στην πληροφορία, Φεβρουάριος 2018» (Αθήνα, 14/11/2018).

Ζ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, καθώς και των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τον σχεδιασμό της πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική (Αθήνα, 12/11/2018).

2) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τον σχεδιασμό της πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική (Αθήνα, 13/11/2018).

3) Δράση ενημέρωσης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις 13 Περιφέρειες της χώρας με θέμα τον ορισμό εκπροσώπων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας (Αθήνα, 15/11/2018).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Comments are closed.