Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Δεκεμβρίου 2018.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Δεκέμβριο 2018 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

 

2) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης (Αθήνα, 4/12/2018).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ενημερωτική ημερίδα της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» με θέμα «Εκπαίδευση λειτουργικά αναλφάβητων ενήλικων Ρομά» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “RomABC – The Next Dimension” (Αθήνα, 4/12/2018).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο «21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και στη «18ηΕυρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio» (Πύργος και Αμαλιάδα, 1-8/12/2018) με τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

– εργαστήριο από την οπτική του φύλου για μαθητές και μαθήτριες με τίτλο «Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια» (Πύργος, 6/12/2018)

– ειδική προβολή ταινιών που προσεγγίζουν ποικιλοτρόπως ζητήματα φύλου με τίτλο «Το εκκρεμές του φύλου» και συζήτηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς (Πύργος, 7/12/2018)

– σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς για τα φύλα» (Αμαλιάδα, 7/12/2018)

– απονομή βραβείου της Camera Zizanio και χαιρετισμός από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων (Πύργος, 8/12/2018).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» (Λάρισα, 15/12/2018).

 

6) Επίσημα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 19/12/2018).

 

7) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 20/12/2018).

 

8) Υποβολή αιτήματος της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών για εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 21/12/2018).

 

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 28/12/2018 με θέμα τις 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018.

 

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «9ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών Στατιστικών Στοιχείων» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021: Χρησιμότητα και Προκλήσεις» (Πειραιάς, 5/12/2018).

 

2) Δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Δήμο Αιγάλεω με θέμα τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 5/12/2018).

 

3) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» για το Έργο «Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γ.Γ.Ι.Φ.» (Αθήνα, 7/12/2018 και 19/12/2018).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 11/12/2018 για τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο «9ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών Στατιστικών Στοιχείων» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021: Χρησιμότητα και Προκλήσεις» (Πειραιάς, 5/12/2018).

 

5) Δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Δήμο Αντίπαρου με θέμα την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» (Αθήνα, 17/12/2018).

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα με έμφαση την εφαρμογή τους στους Δήμους (Αθήνα, 19/12/2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 219086/19-12-2018).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε στις 20/12/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

7) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Έκδοση Ετήσιας Έκθεσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα Η πρόοδος της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στη Χώρα. Η εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 21/12/2018).

 

8) Υποβολή πλήρους απολογιστικής έκθεσης στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις δράσεις του κ.Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το έτος 2018 (Αθήνα, 31/12/2018).

 

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 31/12/2018 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Δεκεμβρίου 2018.

 

Παγκόσμιο Οικονομικό Forum

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 20/12/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 24/12/2018 με θέμα το έμφυλο χάσμα στον πλανήτη: η 78η θέση της Ελλάδας σε σύνολο 149 χωρών και η υπεροχή της έναντι πέντε Κρατών-Μελών της Ε.Ε. (Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Δεκέμβριος 2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 220125/20-12-2018).

 

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 3/12/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 4/12/2018 με θέμα τη ρητή αναφορά στη Διακήρυξη της Διάσκεψης Ηγετών της Ομάδας των G20 υπέρ της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (Αργεντινή 2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 208581/3-12-2018).

– Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ποιοτική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο Διευθυντή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 3/12/2018).

 

2) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 18ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Η αγάπη ως δουλειά» σχετικά με το ποσοστό παιδιών, τα οποία εξυπηρετούνται από δομές φροντίδας ανά ηλικία και διάρκεια φροντίδας (Αθήνα, 5/12/2018).

 

3) Απόφαση εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο «Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο» του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 20/12/2018).

 

4) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. λόγω συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 20/12/2018).

 

5) Εμπεριστατωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών στην Ελλάδα (Αθήνα, 24/12/2018).

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/12/2018 με θέμα τις εβδομήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

 

Δ. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

 

Δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα αίτημα γυναίκας πολίτη σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης γυναικείου σώματος σε τηλεοπτική διαφήμιση εμπορικού προϊόντος (Αθήνα, 3/12/2018).

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Απόφαση συμμετοχής του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού φωτογραφίας του Δήμου Αιγάλεω στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών για το 2019 με θέμα «Το προφίλ της σύγχρονης γυναίκας» (Αιγάλεω, 5/12/2018).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 28/12/2018 με θέμα τις 23 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Πολιτισμός» το έτος 2018.

 

ΣΤ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο διεθνές συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών με θέμα «Καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων στην Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας μέσω της ενεργητικής συμμετοχής και της διαμόρφωσης πολιτικών» (Καλλιθέα, 5/12/2018).

 

2) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας τουΕθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Οργανισμού Έρευνας & Ανάλυσης «διαΝΕΟσις» με θέμα την παρουσίαση και το σχολιασμό των ευρημάτων και των συμπερασμάτων που προκύπτουν για την Ελλάδα από την παγκόσμια έρευνα αξιών “World Values Survey” (Αθήνα, 7/12/2018).

 

3) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε έρευνα του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας με θέμα τις έμφυλες διακρίσεις στην Ελλάδα (Αθήνα, 7/12/2018).

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Παντείου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας με θέμα «Προσφύγισσες στην Ελληνική Κοινωνία: Έμφυλες Διαστάσεις του Προσφυγικού» (Καλλιθέα, 14/12/2018).

 

Ζ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 3η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Αθήνα, 19/12/2018).

 

2) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 20/12/2018).

 

Η. Γυναίκες και Περιβάλλον

 

Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 17/12/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 18/12/2018 με θέμα το διακριτό ρόλο της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον αγώνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (COP24, Κατοβίτσε Πολωνίας, 2-15 Δεκεμβρίου 2018) και τον ενεργό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

– Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 217792/18-12-2018).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.