Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιανουαρίου 2019

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιανουάριο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

 2) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της από 28/12/2018 δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018 μέσω χρέωσης του σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 322/2-1-2019).

3) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με δύο εκδόσεις του «Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού» (Αθήνα, 3/1/2019).

4) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη χρήση σεξιστικής γλώσσας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Αθήνα, 9/1/2019).

5) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα την ανάγκη χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του εν λόγω Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου του από 2/1/2019 νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Αθήνα, 10/1/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την αντίστοιχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα την περαιτέρω συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο της ένταξης της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 11/1/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας με τίτλο «Το Φύλο πάει σχολείο» (Αθήνα, 15/1/2019).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 14/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης το έτος 2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 5070/14-1-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

8) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» με θέμα την προβολή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 15/1/2019).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών και του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών με θέμα «Γυναίκες σε Ηγετικές Θέσεις» (Καλλιθέα, 16/1/2019).

10) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σεμινάριο του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών με θέμα τη διάσταση του φύλου στην έρευνα (Αθήνα, 17/1/2019).

11) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην «Έρευνα Βιβλιοθηκών της Ελλάδας έτους 2018» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Αθήνα, 17/1/2019).

12) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς «Το Σπίτι των Παραμυθιών – Το Μουσείο Αλλιώς» για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 17/1/2019).

13) Υποβολή από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. πρότασης για το νέο πρόγραμμα βιβλιοπαρουσιάσεων της ΒΘΙΦ (Αθήνα, 21/1/2019).

14) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη (Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 22/1/2019).

15) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 22/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση των 111 δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 10026/23-1-2019).

16) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων με θέμα την επιβεβαίωση συμπερίληψης της ΒΘΙΦ στο πρόγραμμα επισκέψεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου της IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019 (Αθήνα, 23/1/2019).

17) Εκπόνηση ενημερωτικού σημειώματος από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η διάσταση του φύλου στην τεχνητή νοημοσύνη: προβληματισμοί, προκλήσεις, δυνατότητες» (Αθήνα, 24/1/2019).

18) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην έδρα του ΥπΠΕΘ με θέμα τη διοργάνωση της όγδοης ημερίδας «Εκπαίδευση και Φύλο» στο Ρέθυμνο τον Απρίλιο του 2019 (Μαρούσι, 25/1/2019).

19) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες του «5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (18-27/1/2019)» με μεγάλο αφιέρωμα στην ισότητα των φύλων, σε συνέχεια της από 10/11/2018 εκδήλωσης βιωματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Μ.Μ.Ε. και Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Η Έμφυλη Οπτική στον Κινηματογράφο» στο πλαίσιο της διοργάνωσης θεσμικών φορέων Πολιτισμού «Μεταφεστιβάλ Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης», η οποία εντάσσεται στη Θεματική – Αφιέρωμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 2019 «Ισότητα Φύλων» (Καλαμάτα, 26-27/1/2019).

20) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση του τριημέρου δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Καλαμάτα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/1/2019).

21) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε απάντηση αιτήματος γυναίκας πολίτη με θέμα τη διακεκριμένη φεμινίστρια Αύρα Θεοδωροπούλου (Αθήνα, 30/1/2019).

 

Β. Γυναίκες και Οικονομία

1) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της από 27/12/2018 δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις εβδομήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το έτος 2018 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω χρέωσης του σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 141/2-1-2019).

2) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. του από 3/1/2019 αιτήματος εργαζόμενης περί έμφυλης διάκρισης στο χώρο εργασίας (Αθήνα, 8/1/2018).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών (Αθήνα, 14/1/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 14/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομίας το έτος 2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 5070/14-1-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την παρουσίαση του «Σχεδίου Δράσης 2019 της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 18/1/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την πρωτογενή έρευνα έτους 2018 του Ομίλου ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Αθήνα, 25/1/2019 και 28/1/2019).

7) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Όμιλο ICAP με θέμα την προβολή από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων της πρωτογενούς έρευνας έτους 2018 του Ομίλου ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Αθήνα, 29/1/2019).

8) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 30/1/2019 σε απάντηση αιτήματος γυναίκας πολίτη σχετικά με τη μελέτη της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο» (Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Μάιος 2018).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου με τίτλο «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα» με Φορέα-Συντονιστή τη Γ.Γ.Ι.Φ. και εταίρους το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Αθήνα, 30/1/2019).

10) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος γυναίκας πολίτη με θέμα την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου (Αθήνα, 31/1/2019).

 

Γ. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (Αθήνα, 2/1/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 375/2-1-2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 14/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το έτος 2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 5070/14-1-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

3) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις ηγεσίες των Διευθύνσεων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Κοινωνικής Προστασίας & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και σχετική ενημερωτική δράση του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. προς όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 15/1/2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τις προτεραιότητες της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 (Αθήνα, 18/1/2019).

5) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τους Δήμους της χώρας με θέμα την έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα με έμφαση την εφαρμογή τους στους Δήμους (Αθήνα, 21/1/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με θέμα «Όψεις προστασίας της έμφυλης ισότητας στο δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο» (Αθήνα, 28/1/2019).

7) Συμμετοχή του κ.Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), καθώς και με την υπηρεσιακή ηγεσία των οργανικών μονάδων των αντίστοιχων φορέων με θέμα τον προγραμματισμό του έργου του Υπουργείου Εσωτερικών στον τομέα της ισότητας των φύλων το πρώτο εξάμηνο του 2019 (Αθήνα, 29/1/2019), καθώς και σχετική ενημερωτική δράση του αρμόδιου Διευθυντή προς τα τέσσερα Τμήματα της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 30/1/2019).

8) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Δήμου Αμαρουσίου στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης (Αθήνα, 30/1/2019).

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με έδρα το Βίλνιους με θέμα τη συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Θεματικό Δίκτυο του EIGE για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Αθήνα, 10/1/2019).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ.

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη δέσμευση της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Αθήνα, 21/1/2019).

– Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βαθμό 70,3/100 το έτος 2018 (Αθήνα, 30/1/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 14630/31-1-2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συνοπτική παρουσίαση της προόδου της Ελλάδας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ την τετραετία 2015-2018 με έμφαση στην ισότητα των φύλων  (Αθήνα, 31/1/2019).

 

Δ. Βία κατά των Γυναικών

 1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας με θέμα την από 20/12/2018 συνάντηση εργασίας  μεταξύ του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 3/1/2018).

 2) Υποβολή στη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων από τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. αναλυτικής απολογιστικής έκθεσης των δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης της εφαρμογής στη χώρα μας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έμφυλη βία (Αθήνα, 8/1/2019).

– Ο Πρόεδρος της εν λόγω Ομάδας Διοίκησης Έργου απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. για την άμεση απόκριση.

3) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τη συγκεκριμενοποίηση των στατιστικών δεικτών στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Αθήνα, 14/1/2018).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 4η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη βία στον κυβερνοχώρο (Αθήνα, 22/1/2019).

5) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την υποστήριξη συμμετοχής ελληνικής μη κυβερνητικής οργάνωσης στη διαδικασία επιλογής για υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Έργων στον τομέα της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας (Αθήνα, 31/1/2019).

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την πολιτιστική πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ανάδειξη της έκθεσης «Ατελιέ στο χρόνο: 10 γυναίκες εικαστικοί» του Μουσείου Φρυσίρα (Αθήνα, 8/1/2019).

2) Επιστολή του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Μουσείο Φρυσίρα με θέμα την πολιτιστική πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ανάδειξη της έκθεσης «Ατελιέ στο χρόνο: 10 γυναίκες εικαστικοί» του Μουσείου Φρυσίρα (Αθήνα, 8/1/2019).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 11/1/2019 με θέμα τις δύο σημαντικές πολιτιστικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στην έναρξη του 2019 (Μουσείο Φρυσίρα και 3ο Φεστιβάλ Ισπανικού Θεάτρου).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 4202/11-1-2019).

4) Αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «3ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Ισπανικού Θεάτρου: Σύγχρονη Γυναικεία Ισπανική Δημιουργία» κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 12-13/1/2019).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 14/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα του πολιτισμού το έτος 2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 5070/14-1-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

6) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Θεατρικό Οργανισμό «Ομάδα Πλάνη» και το Θέατρο «Βαφείο-Λάκης Καραλής» με θέμα τις γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας (Αθήνα, 17/1/2019).

– Το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. έλαβε ευχαριστήριο μήνυμα στις 18/1/2019 για την εν λόγω δράση του από τους ως άνω φορείς.

7) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στον τομέα του πολιτισμού (Αθήνα, 23/1/2019).

8) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες του «5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (18-27/1/2019)» με μεγάλο αφιέρωμα στην ισότητα των φύλων (Καλαμάτα, 26-27/1/2019).

9) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση του τριημέρου δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Καλαμάτα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/1/2019).

 

ΣΤ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

Έκδοση δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Δήλωση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων για τον θάνατο της Μαρίτσας Μαυραπίδου – “Γιατί λες μπράβο γιε μου; Τι έκανα;”» κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 16/1/2019).

 

Ζ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα την ποσοστιαία σύνθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων ανά φύλο για τα έτη 2011-2018 (Αθήνα, 18/1/2019).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

Comments are closed.