Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαρτίου 2019

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Μάρτιο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της MKO «Youthnet Hellas – Δίκτυο Νέων Ελλάδας» (Αθήνα, 4/3/2019).

3) Ενημερωτική δράση της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του Τμήματος «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 4/3/2019).

– Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στην Υπηρεσία μας.

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την εισαγωγή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αγοριών και κοριτσιών, και  την αναχαίτιση της βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, καθώς και έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. αυθημερόν κατόπιν σχετικής εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 4/3/2019).

5) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διοργάνωση της έκθεσης «εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω» – διαδρομές στις αρχειακές πηγές στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΕΡΤ και την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (Ψυχικό, 6-29/3/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα του 1ου Γενικού Λυκείου Γλυφάδας με τίτλο «Γυναίκα της Ελλάδας – Γυναίκα της Ευρώπης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Γλυφάδα, 8/3/2019).

7) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του 2ου Γυμνασίου Κερατσινίου στο πλαίσιο της «Θεματικής Εβδομάδας 2019: Φύλο και Ταυτότητα» του ΥπΠΕΘ (Αθήνα, 12/3/2019).

8) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα γυναίκας πολίτη με θέμα την ανάγκη μη χρήσης σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 13/3/2019).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Περιστερίου με θέμα «Τα φύλα εκ-παιδεύονται» (Περιστέρι, 13/3/2019).

10) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την αξιέπαινη πρωτοβουλία των μαθητών και των μαθητριών των τμημάτων Α3 και Γ’ Ανθρωπιστικών Σπουδών του 11ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης κατά του γλωσσικού σεξισμού (Αθήνα, 14/3/2019 και 18/3/2019).

– Το 11ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα στις 18/3/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

12) Συγχαρητήρια επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το 11ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και το 1ο Γενικό Λύκειο Επανομής για την πρωτοβουλία των μαθητών και των μαθητριών των δύο σχολικών μονάδων κατά του γλωσσικού σεξισμού, καθώς και έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Συγχαρητήρια επιστολή – Απάντηση της Γ.Γ.Ι.Φ., Φωτεινής Κούβελα, στην επιστολή των μαθητριών/-ών του 11ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης για το Σύνταγμα και τις έμφυλες αναπαραστάσεις στα εξώφυλλα των σχολικών βιβλίων»,, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/3/2019 και 27/3/2019 αντίστοιχα).

13) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του 4ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής με θέμα «Η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο – Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα» (Άγιος Δημήτριος, 21/3/2019).

14) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του μαθητικού διαγωνισμού «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;» των συμμετοχών στον εν λόγω διαγωνισμό δημιουργικής γραφής για την αξιολόγησή τους (Αθήνα, 29/3/2019).

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» (Αθήνα, 6/3/2019 και 14/3/2019).

2) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της «διαΝΕΟσις» και του «Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» με θέμα τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας με τίτλο «Η Ελληνική Οικογένεια και το Δημογραφικό Πρόβλημα» (Αθήνα, 15/3/2019).

3) Συμμετοχή του κ.Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), καθώς και με την υπηρεσιακή ηγεσία των οργανικών μονάδων των αντίστοιχων φορέων στην έδρα του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 26/3/2019).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τοποθέτηση σε στρογγυλό τραπέζι στην ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «Η πρόκληση της πολυγλωσσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Ελληνική γλώσσα, Μετάφραση, Ορολογία» (Ταύρος, 27/3/2019).

5) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. για ζητήματα αρμοδιότητας της Δ1 Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνέχεια της από 26/3/2019 συνάντησης εργασίας της Υφυπουργού Εσωτερικών με τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το ΚΕΘΙ (Αθήνα, 27/3/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νόμου 4604 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 29/3/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 48780/29-3-2019).

7) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ενότητα «Έμφυλες ανισότητες και έμφυλη βία σήμερα. Πώς τις αντιμετωπίζουμε;» στο πλαίσιο της διημερίδας «Ο φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης: Ιδέες, συλλογικότητες, διεκδικήσεις» (Πάτρα, 29-30/3/2019).

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 29/3/2019 με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαρτίου 2019.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα το προωθητικό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019 (Αθήνα, 5/3/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 34416/5-3-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία αυτής, και το προωθητικό υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κέντρου για σκοπούς ενημέρωσης και διάχυσης.

2) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή πρωτοβουλία των φορέων UNESCO και WIKIMEDIA με τίτλο “#WIKI4WOMEN” στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών 2019 (Αθήνα, 8/3/2019).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα το εξωτερικό με θέμα τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας σε δύο παράλληλες εκδηλώσεις της 63ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (Αθήνα, 12/3/2019).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και την Κύπρο με θέμα την προβολή από το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου των πρωτοβουλιών της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2019 (Αθήνα, 13/3/2019).

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την ελληνική συμμετοχή στην 63η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών (Αθήνα, 4/3/2019).

2) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα της Υπηρεσίας μας για την αξιολόγηση του Έργου του «Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων» με θέμα τους θεσμικούς μηχανισμούς για την ισότητα των φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Αθήνα, 7/3/2019).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 8/3/2019, καθώς και έκδοση δελτίου τύπου στις 12/3/2019 με θέμα την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και η καλή πρακτική της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 37296/8-3-2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. με θέμα τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Ετήσια Έκθεση 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 13/3/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

5) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην από 26/2/2019 εναρκτήρια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων στο Βίλνιους με τίτλο «Θεματικό Δίκτυο για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις» (Αθήνα, 18/3/2019).

Γ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

1) Δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την έρευνα του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας για τις έμφυλες διακρίσεις στην Ελλάδα (Αθήνα, 1/3/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Εποπτείας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) με θέμα «Αποτύπωση καλών πρακτικών για ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμό» (Νέος Κόσμος, 13/3/2019).

Δ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Δήμου Αιγάλεω με τίτλο «Το προφίλ της σύγχρονης γυναίκας» με την ιδιότητα του μέλους της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού φωτογραφίας με το ίδιο θέμα (Αιγάλεω, 8/3/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Γραφείο της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Σωματείου “Women in Filmand Television WIFT.GR” στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη δυνατότητα συνδιοργάνωσης του κινηματογραφικού 3ημέρου «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο, μέρος 3ο» τον προσεχή Ιούνιο στις εγκαταστάσεις της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (Αθήνα, 13/3/2019).

3) Επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος με θέμα την υλοποίηση του αφιερώματος «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο, μέρος 3ο», κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΤμήματοςΠαρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/3/2019).

4) Διοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. πολιτιστικής εκδήλωσης στην έδρα της ΒΘΙΦ με θέμα «Γυναίκα – Ποίηση – Λατινική Αμερική» (Αθήνα, 18/3/2019).

Ε. Βία κατά των Γυναικών

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την προωθητική δράση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων την 8η Μαρτίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών, στο πλαίσιο της Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» (Αθήνα, 5/3/2019).

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και προς τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας με θέμα την ίδρυση Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ελληνική Αστυνομία (Αθήνα, 12/3/2019).

3) Συμμετοχή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 5η συνεδρίαση της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Αθήνα, 20/3/2019).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη διεκπεραίωση αιτήματος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τη συντροφική βία (Αθήνα, 21/3/2019).

5) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Περάστε έξω, κυρία μου – Κανένας εφησυχασμός και ανοχή απέναντι στις γυναικοκτονίες», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 22/3/2019).

6) Αποστολή από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. της συνεισφοράς της Ελλάδας προς τον ανάδοχο φορέα του Έργου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τη συντροφική βία (Αθήνα, 29/3/2019).

ΣΤ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Τμήμα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων και των δεικτών της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Ισότητα των Φύλων σύμφωνα με την Τριμηνιαία Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ (Αθήνα, 5/3/2019).

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην από 26/2/2019 εκδήλωση της «Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για την Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» με θέμα «Γυναίκες Δικαστικοί Λειτουργοί. Άσκηση λειτουργήματος και Οικογένεια. Μία Ασύμβατη σχέση;» (Αθήνα, 5/3/2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση, καθώς και του Τμήματος «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επιστημονικό συμπόσιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Κοινωνία Πολιτών και Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία» (Αθήνα, 13-14/3/2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον ανάδοχο φορέα Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων σε διαδικτυακή έρευνα της Ε.Ε. για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής (Αθήνα, 18/3/2019 και 26/3/2019).

5) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 19ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου με θέμα «Γυναικεία Ανεργία» (Αθήνα, 18/3/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε διαδικτυακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής (Αθήνα, 21/3/2019).

7) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη δυνατότητα συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με πολυεθνική εταιρία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Αθήνα, 27-28/3/2019).

Ζ. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, κατόπιν σχετικού αιτήματος γυναίκας δημοσιογράφου ελληνικής καταγωγής από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας (Αθήνα, 7/3/2019).

2) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Μια μέρα μετά την Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών…», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 9/3/2019).

Η. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επιτυχή παρέμβαση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την ορθή εφαρμογή της ποσόστωσης στη σύνθεση συλλογικού οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 18/3/2019).

2) Αίτημα του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις 13 Περιφέρειες της χώρας στις 27/3/2019 με θέμα την παροχή στατιστικών δεδομένων για τον αριθμό ανά φύλο και ανά συνδυασμό υποψηφίων δημοτικών, κοινοτικών, περιφερειακών συμβούλων και επικεφαλής συνδυασμών (υποψηφίων Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Προέδρων Κοινοτήτων).

3) Εμπεριστατωμένη επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) με θέμα το ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις έτους 2019 (Αθήνα, 27/3/2019).

– Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.