Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Απριλίου 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 2-4-2019 έγγραφό μας με θέμα «Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του 2019»:

http://www.isotita.gr/θετικό-πρόσημο-για-τη-δημόσια-εικόνα-14/ .

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Απρίλιο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας στο πλαίσιο της «Θεματικής Εβδομάδας 2019: Φύλο και Ταυτότητα» του ΥπΠΕΘ (Αθήνα, 1/4/2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» (Ρέθυμνο, 6/4/2019).

4) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ημερίδας “Φύλο και Εκπαίδευση” στο Ρέθυμνο και η επίσκεψη της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της περιοχής», κατόπιν σχετικής εισήγησης τουΤμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 8/4/2019).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα τις πολιτικές πρόληψης των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας στη σχολική κοινότητα (Αθήνα, 11/4/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη «Θεματική Εβδομάδα 2019: Φύλο και Ταυτότητα» του ΥπΠΕΘ:

– 7ο Γυμνάσιο Αθηνών, 15/4/2019 και 18/4/2019

– 3ο Γυμνάσιο Νίκαιας, 17/4/2019

– 1ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου, 19/4/2019.

7) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος ομάδας φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο εκπόνησης εργασίας στον τομέα της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 15/4/2019).

8) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Η διαχείριση των ζητημάτων της σχολικής καθημερινότητας και η προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών», καθώς και αυθημερόν έκδοση σχετικού δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 18/4/2019).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο συνέδριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα «Εκπαίδευση στη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» (Αθήνα, 19/4/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 22/4/2019).

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη θετική ανταπόκριση του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου στην από 29/3/2019 δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νόμου 4604 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 1/4/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τoΣυμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς με θέμα τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νόμου 4604 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 1/4/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία αυτής, με την επισήμανση ότι το υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ. θα προωθηθεί άμεσα στις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές για σκοπούς ενημέρωσης και διάχυσης.

3) Επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τους Δήμους της χώρας με θέμα «Συμβολή στην Ετήσια Έκθεση για την καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα μας για το έτος 2018», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 1/4/2019).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα το πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης (helpdesk) Ισότητας» της Πράξης «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» (Αθήνα, 1/4/2019).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του 2019 (Αθήνα, 2/4/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 50884/2-4-2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη διεθνή προβολή του Νόμου 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 2/4/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 51208/3-4-2019).

7) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση του Γραφείου Πολιτικών για την Ισότητα των Φύλων του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής «Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με θέμα «Ισότητα των Φύλων σήμερα: Ανάγκη και όχι Πολυτέλεια» (Μαρούσι, 3/4/2019).

8) Επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις Περιφέρειες και τις εκπροσώπους της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 13 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας της χώρας με θέμα «Συμβολή στην Ετήσια Έκθεση για την καταγραφή της προόδου εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα μας για το έτος 2018», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 5/4/2019).

9) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος γυναίκας πολίτη με θέμα την ανάγκη χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 8/4/2019).

10) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και τις δράσεις του εν λόγω φορέα και των θυγατρικών ΔΕΚΟ/Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα, 8/4/2019).

11) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τις δράσεις των οργανικών μονάδων της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Μακεδονία και τη Θράκη την περίοδο 2015-2019, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γραφείου Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού (Αθήνα, 12/4/2019 και 15/4/2019).

12) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με τίτλο «Εισαγωγή στη γλώσσα SQL» (Ταύρος, 15-19/4/2019).

13) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον προγραμματισμό της υλοποίησης του Ν.4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 17/4/2019).

14) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την υλοποίηση του Ν.4604/2019 περί προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας (Αθήνα, 22/4/2019).

15) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Απριλίου 2019 (Αθήνα, 30/4/2019).

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

1) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Αυτοτελές Τμήμα Στατιστικού Εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την πρόοδο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Αθήνα, 8/4/2019).

2) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια» κατ’ εφαρμογή της Απόφασης 1325/2000 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Αθήνα, 22/4/2019).

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη δυνατότητα συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με πολυεθνική εταιρία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Αθήνα, 1/4/2019).

2) Επιτυχής διοργάνωση από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Salerno – συντονιστή εταίρο, της ημερίδας με τίτλο «Υλοποιώντας Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε ερευνητικούς οργανισμούς», καθώς και των δύο τεχνικών συναντήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» εντός του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Αθήνα, 2-4/4/2019).

3) Εισήγηση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μοχλός ανάπτυξης της Ισότητας των Φύλων» (Καλλιθέα, 3/4/2019).

4) Συμμετοχή του κ.Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου» της Γ.Γ.Ι.Φ.  στην ημερίδα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μοχλός ανάπτυξης της Ισότητας των Φύλων» (Καλλιθέα, 3/4/2019).

5) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα την αποστολή ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. για αξιοποίηση από τον εν λόγω φορέα (Αθήνα, 4/4/2019).

6) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Δήλωση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, για τις προωθούμενες αλλαγές σχετικά με το πάγωμα των περικοπών στις συντάξεις χηρείας», κατόπιν σχετικής εισήγησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 4/4/2019).

– Η πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. για την άμεση ανταπόκρισή του.

7) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων» με θέμα την αποστολή επικαιροποιημένου τεκμηριωτικού υλικού για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 4/4/2019).

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ευρεία προβολή της δήλωσης της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις προωθούμενες αλλαγές σχετικά με το πάγωμα των περικοπών στις συντάξεις χηρείας (Αθήνα, 5/4/2019).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. με φορείς υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Αθήνα, 17/4/2019).

10) Χορήγηση αιγίδας της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ημερίδα κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τον Ιούνιο του 2019 στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 18/4/2019).

11) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα τη συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ε.Ε. που συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2018 (Αθήνα, 22/4/2019).

Δ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ηλεκτρονικό υλικό (e- υλικό) για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις έτους 2019 στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.», κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΤμήματοςΠαρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 1/4/2019).

2) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων» με θέμα την αποστολή επικαιροποιημένου τεκμηριωτικού υλικού για τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Αθήνα, 8/4/2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων («Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και ΔημήτρηΤσάτσου», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE» (Αθήνα, 10/4/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 25/4/2019).

4) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το πρόγραμμα βιωματικής μάθησης για την ισότητα των φύλων και την άμεση δημοκρατία Genderhood με θέμα τις εκλογικές αναμετρήσεις έτους 2019 (Αθήνα, 19/4/2019).

Ε. Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.

Επιτυχής διεκπεραίωση από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος δύο γυναικών πολιτών με θέμα τον σεξισμό στη διαφήμιση (Αθήνα, 2/4/2019, 4/4/2019 και 8/4/2019).

ΣΤ. Γυναίκες και Πολιτισμός

Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Ταινιόραμα Ισότητας: Φεστιβάλ Ταινιών 2019» (Αθήνα, 17/4/2019).

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.