Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαΐου 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 30-4-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Απριλίου 2019»:

http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-35/ .

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Μάιο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και των τεσσάρων Τμημάτων αυτής σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον προγραμματισμό της υλοποίησης του Ν.4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα (Αθήνα, 7/5/2019).

 

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας με θέμα την καταγραφή των πρώτων δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την υλοποίηση του Ν.4604/2019 περί ουσιαστικής ισότητας των φύλων (Αθήνα, 7/5/2019).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 8/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 71156/8-5-2019).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 10/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

4) Ανανέωση απόφασης συμμετοχής του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Εργασίας Στατιστικών Εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 8/5/2019).

 

5) Συμμετοχή του κ.Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), καθώς και με την υπηρεσιακή ηγεσία των οργανικών μονάδων των αντίστοιχων φορέων στην έδρα του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 9/5/2019).

 

6) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του Ν.4604/2019 και τα βασικά σημεία της εισήγησης της ηγεσίας της Δ1 Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στην από 9/5/2019 συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 10/5/2019).

 

7) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επικαιροποίηση στοιχείων σε δύο ενότητες του νέου ιστότοπου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 14/5/2019 και 15/5/2019).

– Το Υπουργείο Εσωτερικών διεκπεραίωσε επιτυχώς τα δύο αιτήματα της Γ.Γ.Ι.Φ. και απέστειλε αυθημερόν σχετικό μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

8) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο σεμινάριο του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών με θέμα «Ισότητα των Φύλων στις πόλεις: Θεσμικές προσεγγίσεις» (Καλλιθέα, 15/5/2019).

 

9) Συμμετοχή όλων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού για το έτος 2018 (Αθήνα, 16/5/2019 και 17/5/2019).

 

10) Εποπτεία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την επίσκεψη της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 16/5/2019).

– Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

11) Επιστολή της κας Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιας για θέματα ισότητας των φύλων προς φορείς του δημόσιου τομέα με θέμα «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 17/5/2019).

– Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημέρωσε αρμοδίως όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, καθώς και τα Γραφεία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα, 24/5/2019).

– Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη θετική ανταπόκριση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 24/5/2019 και 29/5/2019).

– Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημερωτική δράση της ΕΛ.ΑΣ. με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 30/5/2019).

 

12) Επιστολή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με θέμα «Η συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το ΕΚΔΔΑ για την υλοποίηση του Ν.4604/2019», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 20/5/2019).

 

13) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις δύο σημαντικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. τον Μάιο 2019 για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην πολιτική και στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 21/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 80875/22-5-2019).

– Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε θετικά σχόλια στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 22/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

14) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε άνδρα πολίτη με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 23/5/2019).

 

15) Συμμετοχή όλων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στα συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αιρετών αρχών των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας (Αθήνα, 26/5/2019 και 27/5/2019).

 

16) Επιτυχής διεκπεραίωση από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με θέμα τον «Οδηγό Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα» (Αθήνα, 28/5/2019).

 

17) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την εποικοδομητική συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις Αστυνομικές και τις Δικαστικές Αρχές της χώρας τον μήνα Μάιο 2019 υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών (Αθήνα, 31/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 87292/31-5-2019) και στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 87438/31-5-2019).

 

18) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαΐου 2019 (Αθήνα, 31/5/2019).

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τηνανάρτηση του επίσημου banner της πύλης «Your Europe – Η Ευρώπη σου» στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 6/5/2019).

– Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 7/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια» (Αθήνα, 14/5/2019 και 22/5/2019).

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

 

Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ των επικαιροποιημένων εθνικών στοιχείων για τον «Δείκτη Κοινωνικών Θεσμών και Φύλου (SIGI)» του εν λόγω διεθνούς οργανισμού (Αθήνα, 2/5/2019).

 

Β. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνέντευξη της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές αναμετρήσεις της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019 (Αθήνα, 2/5/2019).

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας των εταίρων («Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE» (Αθήνα, 9/5/2019).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση «Γυναίκες και Πόλη» (Πειραιάς, 11/5/2019).

 

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την Απόφαση 65/2019 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου με την πλήρη σύνθεση των ψηφοδελτίων των έγκυρων υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αθήνα, 13/5/2019).

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και σε λοιπούς φορείς με θέμα την ποσόστωση με βάση το φύλο των ψηφοδελτίων της Ελλάδας για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αθήνα, 14/5/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο/συγχαρητήριο μήνυμα στις 17/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

6) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. του 20ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Ποσόστωση Ευρωψηφοδελτίων 2019» (Αθήνα, 16/5/2019).

 

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις δύο σημαντικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. τον Μάιο 2019 για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην πολιτική και στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 21/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 80875/22-5-2019).

– Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε θετικά σχόλια στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 22/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

Γ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων υπέρ των νέων στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 2/5/2019).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις πενήντα δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το πρώτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 3/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 68290/3-5-2019).

 

3) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη «Θεματική Εβδομάδα 2019: Φύλο και Ταυτότητα» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:

– 1ο Γυμνάσιο Ελληνικού Αττικής, 6/5/2019

– 4ο Γυμνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης , 10/5/2019

– 1ο Εσπερινό Λύκειο Θεσσαλονίκης, 10/5/2019

– Γυμνάσιο Στύρων Ευβοίας, 20/5/2019

– 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής, 21/5/2019.

 

4) Συνεισφορά των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου» της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» με θέμα το Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακή Πύλη Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου» στο πλαίσιο του Έργου G-Cloud, μία Στρατηγική Επιλογή για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου τομέα (Αθήνα, 6/5/2019).

 

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στο Κέντρο Εκπαίδευσης & Εποπτείας του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» για τη διοργάνωση διημερίδας τον Ιούνιο του 2019 με θέμα «Συμπερίληψη – Συνεκπαίδευση και Πολιτικές Πρόληψης των Έμφυλων Διακρίσεων στη Σχολική Κοινότητα» (Νέος Κόσμος, 6/5/2019).

 

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης το πρώτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 8/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 71156/8-5-2019).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 10/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

7) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κριτική επιτροπή του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τίτλο «Το φύλο σε πρώτο πλάνο» (Αθήνα, 8/5/2019).

 

8) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με παρέμβαση σε πέντε εκδηλώσεις με θεματολογία φύλου της «16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 9-12 Μαΐου 2019» (Θεσσαλονίκη, 11-12/5/2019).

 

9) Απαντητική επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα άνδρα πολίτη με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων στην εκπαίδευση (Αθήνα, 13/5/2019).

 

10) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Αποτελέσματα Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής της Γ.Γ.Ι.Φ. για μαθητές/μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – σχολικό έτος 2018-2019 “Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία: έχει φύλο η καρδιά;”», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 14/5/2019).

11) Εκδήλωση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Σχινά με τίτλο «Ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια: 40 μοναδικές Ελληνίδες» και σχετική ομιλία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 14/5/2019).

 

12) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υπέρ της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί σύστασης ομάδας εργασίας για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/5/2019).

 

13) Αποστολή από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» (Αθήνα, 15/5/2019).

 

14) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Γαλατσίου σε σχολεία της περιοχής με αφορμή την ολοκλήρωση της μαθητικής δημιουργικής δράσης graffiti κατά των έμφυλων στερεότυπων το σχολικό έτος 2018-2019 με την αιγίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Γαλάτσι, 16/5/2019).

 

15) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της διοργάνωσης στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019 του Παγκόσμιου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών (Αθήνα, 17/5/2019).

 

16) Απόφαση συμμετοχής του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ομάδα Εργασίας του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού πρόληψης, το οποίο θα κατατεθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και σχολικού αποκλεισμού που συνδέεται με τις έμφυλες διακρίσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (Αθήνα, 22/5/2019).

 

17) Απόφαση χορήγησης αιγίδας της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «Φεστιβάλ ΛΕΑ – Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Εν Αθήναις», κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Πρεσβεία της Αργεντινής στην Ελλάδα (Αθήνα, 23/5/2019).

 

18) Έκδοση δελτίου τύπου από το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με τίτλο «Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών “Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο”», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/5/2019).

 

19) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» για την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της διενέργειας  του 2ουΠανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αθήνα, 30/5/2019).

 

Δ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 33 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το πρώτο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών (Αθήνα, 3/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 68498/6-5-2019).

 

2) Συνεργασία των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος (SCG)» στο πλαίσιο της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 3/5/2019).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της οικονομίας το πρώτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 8/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 71156/8-5-2019).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 10/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

4) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση “NetAcad Conference @ Cisco Experience” στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 9/5/2019).

 

5) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 15/5/2019).

 

6) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας με θέμα την πρόταση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για το άρθρο 21 του Ν.4604/2019 περί «Σήματος Ισότητας» στις επιχειρήσεις (Αθήνα, 17/5/2019).

 

Ε. Γυναίκες και Πολιτισμός

 

1) Διοργάνωση του «3ου Φεστιβάλ 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο» από το δίκτυο “Women in Film and Television Greece (WIFT.GR)”, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Θεσσαλονίκη, 6-8/5/2019).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις δεκαπέντε δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 6/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 69239/6-5-2019).

 

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 8/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 71156/8-5-2019).

– Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 10/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το δίκτυο “Women in Film and Television Greece (WIFT.GR)” με θέμα τη συνδιοργάνωση του «3ουΦεστιβάλ 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο» στην έδρα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (Αθήνα, 13/5/2019).

 

ΣΤ. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με θέμα το αίτημα συνεργασίας για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έμφυλη βία (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), σύμφωνα με το ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄), καθώς και σχετική ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 6/5/2019).

 

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας με θέμα το σουηδικό σεμινάριο ανταλλαγής καλών πρακτικών για το ρόλο των ανδρών και των αγοριών στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αμοιβαίας Μάθησης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αθήνα, 28/5/2019).

 

3) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα την παραγγελία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας για συλλογή στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πρώτη απάντηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων (Αθήνα, 30/5/2019).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την εποικοδομητική συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις Αστυνομικές και τις Δικαστικές Αρχές της χώρας τον μήνα Μάιο 2019 υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών (Αθήνα, 31/5/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 87292/31-5-2019) και στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 87438/31-5-2019).

 

Ζ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ., με θέμα την Έκθεση του State Department για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα έτους 2018 (Αθήνα, 29/5/2019).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 

Comments are closed.