Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουνίου 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 31-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Μαΐου 2019»:

http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-36/ .

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιούνιο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Συμμετοχή όλων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στα συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας (Αθήνα, 2/6/2019 και 3/6/2019).

2) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 10/6/2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στα κάτωθι επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης:

– «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Εργαλεία και Προοπτικές» (Αθήνα, 14/6/2019)

– «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Απάτης» (Αθήνα, 19-21/6/2019).

4) Διεκπεραίωση από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος των Ιταλικών Αρχών με θέμα τα ζητήματα οικογένειας (Αθήνα, 19/6/2019).

– Οι Ιταλικές Αρχές απέστειλαν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 20/6/2019 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

5) Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας και σχετική δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη δραστηριοποίηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπέρ της χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 24/6/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την αγγλική μετάφραση του Ν.4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 25/6/2019).

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο/συγχαρητήριο μήνυμα, το οποίο κοινοποιήθηκε στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουνίου 2019 (Αθήνα, 28/6/2019).

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (Αθήνα, 28/6/2019).

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια» (Αθήνα, 6/6/2019, 11/6/2019 και 12/6/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 εντός και εκτός της Ε.Ε. μέσω αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 11/6/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 94440/11-6-2019).

3) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. με θέμα την αγγλική μετάφραση του Ν.4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 25/6/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

1) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη με θέμα τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα (Αθήνα, 7/6/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 10/6/2019 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

2) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την UNESCO και την Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE) με θέμα την αγγλική μετάφραση του Ν.4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 25/6/2019).

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με εκπρόσωπο του ΟΟΣΑ στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 21/6/2019).

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Συνδιοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. της εκδήλωσης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Έγκλημα και λογοτεχνία: Κινηματογραφική αναπαράσταση» με έμφαση στην εισήγηση «Η “Φόνισσα” του Παπαδιαμάντη: Μία εγκληματολογική και ποινική προσέγγιση» (Αθήνα, 4/6/2019).

2) Απόφαση συμμετοχής της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εκδηλώσεις της ένατης διοργάνωσης του «Μήνα Εφηβείας» των Εκδόσεων Πατάκη τον προσεχή Νοέμβριο (Αθήνα, 14/6/2019).

3) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον «Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» με θέμα την κατάθεση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εκπαιδευτικού προγράμματος για την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και σχολικού αποκλεισμού που συνδέεται με τις έμφυλες διακρίσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (Αθήνα, 19/6/2019).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με δύο εισηγήσεις στην επιστημονική διημερίδα – εκπαιδευτική δράση του «Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)» με θέμα «Έμφυλες διακρίσεις, ταυτότητα φύλου και σεξουαλικότητα: Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ως πολιτική πρόληψης του σχολικού αποκλεισμού» (Αγία Παρασκευή Αττικής, 20-21/6/2019).

5) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Τελετή Βράβευσης Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 24/6/2019).

6) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. έντυπου πληροφοριακού υλικού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προς το «Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας» Αγίων Αναργύρων Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εν λόγω σχολικής μονάδας προς την Υπηρεσία μας (Αθήνα, 24/6/2019).

7) Υποβολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων πρότασης για τη διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής το σχολικό έτος 2019-2020, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/6/2019).

8) Εκδήλωση απονομής βραβείων στο χώρο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής της Γ.Γ.Ι.Φ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2018-2019 με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία: έχει φύλο η καρδιά;», κατόπιν σχετικών ενεργειών των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων», «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου» της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/6/2019).

Γ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και λοιπούς φορείς με θέμα τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών και των αυτοδιοικητικών εκλογών στη χώρα μας με βάση το φύλο (Αθήνα, 4/6/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 5/6/2019 στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την έντονη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 και την πλήρη απουσία Ευρωβουλευτριών από την Κύπρο μετά τα αποτελέσματα του Μαΐου 2019 (Αθήνα, 10/6/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 93711/11-6-2019).

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τις Κυπριακές Αρχές και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την προβολή από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων των δηλώσεων της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2019 στην Κύπρο (Αθήνα, 10/6/2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 11/6/2019 στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας των εταίρων («Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου», Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Ενίσχυση των ικανοτήτων γυναικών υποψηφίων για δημόσια αξιώματα και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης για τη συμμετοχή τους στον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα – GENDER_PUBLIC DEBATE» (Αθήνα, 19/6/2019).

5) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. του 21ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα «Αποτελέσματα Αυτοδιοικητικών και Ευρωπαϊκών Εκλογών 2019» (Αθήνα, 20/6/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την έμφυλη διάσταση των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών και των ευρωπαϊκών εκλογών 2019 και τις δώδεκα δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2019 (Αθήνα, 21/6/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 100577/24-6-2019).

Δ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

Διοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. της εκδήλωσης με θέμα «Γυναίκες και Αναπηρία: Φεμινιστικές Διεκδικήσεις και Πολιτικές» (Αθήνα, 11/6/2019).

Ε. Βία κατά των Γυναικών

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σουηδικό σεμινάριο ανταλλαγής καλών πρακτικών για το ρόλο των ανδρών και των αγοριών στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αμοιβαίας Μάθησης» της Ε.Ε. (Αθήνα, 7/6/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την εξέταση της διαδικασίας συλλογής στατιστικών δεδομένων για την έμφυλη βία στους προσφυγικούς πληθυσμούς (Αθήνα, 10/6/2019).

ΣΤ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση της Πρεσβείας της Αργεντινής στην Ελλάδα με θέμα «Αργεντινές Συγγραφείς Σήμερα. Ζητήματα Ταυτότητας στα Γράμματα» (Αθήνα, Στοά του Βιβλίου, 12/6/2019).

2) Συνδιοργάνωση από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το δίκτυο “Women in Film and Television Greece (WIFT.GR)” του 3ου Αφιερώματος «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο», κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 13-14/6/2019), καθώς και έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το “3ο Αφιέρωμα 50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο”»,  κατόπιν σχετικής εισήγησης του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας (Αθήνα, 18/6/2019).

3) Αποστολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 18/6/2019 ενημερωτικού υλικού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για αξιοποίηση από την «Ομάδα Χορού Β+6» στο πλαίσιο της παράστασης του έργου της «Το άλλο μισό του ουρανού» (Θεσσαλονίκη, Φεστιβάλ Δάσους, Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, 21-22/6/2019).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πολιτιστική εκδήλωση – αφιέρωμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου με θέμα «Κινηματογράφος και Πόλη» (Αθήνα, 29-30/6/2019).

Ζ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος (SCG)» και την εταιρία “CISCO HELLAS” στο πλαίσιο της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 18/6/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με θέμα την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου “GENDER ACTION” εντός του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020»(Αθήνα, 20/6/2019).

3) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας & Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τεχνική συνάντηση – εργαστήριο ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. με φορείς υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Αθήνα, 26/6/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/6/2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το εργαλείο πληροφορικής υπέρ της ισότητας αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ελβετία (Αθήνα, 27/6/2019).

– Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

5) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης με θέμα τη δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον ψηφιακό τομέα (Αθήνα, 28/6/2019).

– Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.