Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουλίου 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 28-6-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουνίου 2019»: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-37/ .

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) υλοποίησε τον μήνα Ιούλιο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το από 28/6/2019 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα της Παγκόσμιας Τράπεζας προς τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την από 28/6/2019 δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (Αθήνα, 1/7/2019).

 

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της από 28/6/2019 δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (Αθήνα, 1/7/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 105087/1-7-2019).

 

3) Απόφαση συμμετοχής του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Έργο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 (Αθήνα, 4/7/2019 και 16/7/2019).

 

4) Συμμετοχή όλων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στα συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (Αθήνα, 7/7/2019 και 8/7/2019).

 

5) Αποστολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αχαρνών εμπεριστατωμένου ενημερωτικού υλικού για το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/7/2019).

 

6) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη νέα πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα το έργο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 16/7/2019).

 

7) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση στην έδρα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) με θέμα την ανάγκη χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 19/7/2019).

 

8) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με τη νέα πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 22/7/2019 και 24/7/2019).

 

9) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη νέα πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Αθήνα, 23/7/2019).

 

10) Συμμετοχή της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του Τμήματος «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με τη νέα πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 24/7/2019).

 

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα το νέο νομικό πλαίσιο της «Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων» (Αθήνα, 26/7/2019).

 

12) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουλίου 2019 (Αθήνα, 31/7/2019).

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 2019 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής υπέρ της γυναικείας χειραφέτησης (Αθήνα, 11/7/2019 και 12/7/2019).

– Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιστολή απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 12/7/2019, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο γνωστοποιήθηκε αυθημερόν σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα την πορεία εκπλήρωσης των κριτηρίων των αναγκαίων όρων στον τομέα της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των Κανονισμών για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (Αθήνα, 16/7/2019).

 

3) Συνεργασία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθήνα, 19/7/2019).

– Το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 22/7/2019, το οποίο γνωστοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της από 28/6/2019 πρότασης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για τη διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής το σχολικό έτος 2019-2020 (Αθήνα, 1/7/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 105064/1-7-2019).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη νέα έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019 (Αθήνα, 9/7/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 111411/9-7-2019) και στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 111405/9-7-2019).

 

3) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε πολίτες και φορείς της νέας έκδοσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019 με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;» (Αθήνα, 22/7/2019).

 

Γ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα την έμφυλη διάσταση των αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών και των ευρωπαϊκών εκλογών Μαΐου-Ιουνίου 2019 στην Ελλάδα (Αθήνα, 1/7/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 3/7/2019, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο γνωστοποιήθηκε αυθημερόν σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και την Κύπρο με θέμα την αξιοποίηση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 (Αθήνα, 2/7/2019).

 

3) Ευχαριστήριο μήνυμα της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την αξιοποίηση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά με το έργο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών 2019 (Αθήνα, 3/7/2019).

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στην πολιτική και τη νέα δομή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μετά τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 (Αθήνα, 29/7/2019).

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο γνωστοποιήθηκε άμεσα σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Δ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Αποστολή από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. στατιστικών στοιχείων με θέμα το έμφυλο μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα για τις ανάγκες της ενημερωτικής εκπομπής της ΕΡΤ «Μπροστά στα γεγονότα» (Αθήνα, 15/7/2019).

 

2) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 100 περί ισότητας της αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών για εργασία ίσης αξίας (Αθήνα, 18/7/2019), καθώς και σχετική δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ίδιο θέμα (Αθήνα, 19/7/2019).

 

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα τη δημόσια διαβούλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης  περί τεχνητής νοημοσύνης (Αθήνα, 23/7/2019).

 

Ε. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικασία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Αθήνα, 24/7/2019).

– Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο γνωστοποιήθηκε στις 25/7/2019 σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Συμμετοχή της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη χαρτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Αθήνα, 29/7/2019).

 

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τα τυποποιημένα έντυπα της εν λόγω Διεύθυνσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Αθήνα, 29/7/2019).

 

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

Comments are closed.