Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Αυγούστου 2019

ΣΧΕΤ.: Το από 31-7-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουλίου 2019»:

http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-38/ .

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) υλοποίησε τον μήνα Αύγουστο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Γυναίκες και Οικονομία

1) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 111 περί μη διάκρισης στην απασχόληση και στο επάγγελμα, καθώς και σχετική δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ίδιο θέμα (Αθήνα, 1/8/2019).

2) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 122 για την πολιτική της απασχόλησης (Αθήνα, 5/8/2019), καθώς και σχετική δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ίδιο θέμα (Αθήνα, 6/8/2019).

3) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 156 για τους/τις εργαζόμενους/-ες με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και σχετική δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ίδιο θέμα (Αθήνα, 9/8/2019).

4) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τα βασικά ξενόγλωσσα κείμενα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για τη συνεργασία του Υπουργείου μας με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Αθήνα, 12/8/2019).

– Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.Κ.Υ. και της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., το οποίο γνωστοποιήθηκε αυθημερόν σε όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 13/8/2019).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 19 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» το δεύτερο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών (Αθήνα, 14/8/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 128500/16-8-2019).

 

Β. Γυναίκες και Αθλητισμός

1) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με την «Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό (ΠΕΠΓΑΣ)» (Αθήνα, 1/8/2019).

– Η ΠΕΠΓΑΣ απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στις 2/8/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Αθήνα, 6/8/2019).

Γ. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

1) Συμμετοχή της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του Τμήματος «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με τη νέα πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 1/8/2019).

2) Απόφαση συμμετοχής των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ομάδα Διοίκησης Έργου «Διαύγεια» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Αθήνα, 6/8/2019).

3) Συμμετοχή της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του Τμήματος «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με τη νέα πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 6/8/2019).

4) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα τη διόρθωση και την επικαιροποίηση των στοιχείων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη βάση δεδομένων του εν λόγω Υπουργείου (Αθήνα, 7/8/2019).

5) Ενημερωτική δράση του Τμήματος «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την υποστήριξη του Μηχανισμού–Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων μετά τη λήξη της Πράξης  «Εξειδικευμένη Υποστήριξη του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».

6) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη διεκπεραίωση αιτήματος για χορήγηση αιγίδας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε εκδήλωση μη κυβερνητικής οργάνωσης (Αθήνα, 9/8/2019).

Δ. Γυναίκες και Υγεία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2019 (Αθήνα, 2/8/2019 και 5/8/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 124849/2-8-2019).

– Η «Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για το Θηλασμό (WABA)» απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 3/8/2019, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 5/8/2019).

– Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για ενημέρωση και τυχόν περαιτέρω ενέργειες (Αθήνα, 7/8/2019).

– Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ελευσίνας απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο γνωστοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 8/8/2019).

2) Ευχαριστήριο μήνυμα της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την αξιοποίηση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. της δημόσιας δράσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αναφορικά με την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2019 (Αθήνα, 8/8/2019).

Ε. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε πολίτες και φορείς της νέας έκδοσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019 με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;» (Αθήνα, 6/8/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 32 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εκπαίδευση το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 13/8/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 127958/13-8-2019) και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 127961/13-8-2019).

3) Ενημερωτική επίσκεψη της Γενικής Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στην έδρα της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 27/8/2019).

4) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πρόγραμμα των οργανωμένων επισκέψεων-ξεναγήσεων σε ελληνικές βιβλιοθήκες στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών-WLIC της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών-IFLA (Αθήνα, 30/8/2019).

ΣΤ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

 

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τη συμμετοχή του προσωπικού της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο δίωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στην έδρα του Υπουργείου μας τον Αύγουστο του 2019 (Αθήνα, 6/8/2019).

2) Συμμετοχή όλων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο δίωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στην έδρα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Αθήνα, 8/8/2019 και 26/8/2019).

3) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τη συμβολή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη διαδικασία ολοκλήρωσης του παραδοτέου έργου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου μας τον μήνα Αύγουστο 2019 (Αθήνα, 9/8/2019).

– Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 12/8/2019).

4) Συμμετοχή των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 14/8/2019).

– Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 16/8/2019).

Ζ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεργασία της «Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού κατά τη διάρκεια των ετών 2015-2019, καθώς και τη δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο χώρο του πολιτισμού (Αθήνα, 7/8/2019 και 9/8/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 13/8/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 128074/14-8-2019).

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.