Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2019

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./30/2-9-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Αυγούστου 2019»:

http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-39/ .

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) υλοποίησε τον μήνα Σεπτέμβριο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Αυγούστου 2019 (Αθήνα, 2/9/2019).

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την από 28-8-2019 πρωτοβουλία του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την Ισότητα των Φύλων» για τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 2/9/2019).

3) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην ημερίδα διαβούλευσης του Συνηγόρου του Πολίτη στις 16/9/2019 με τίτλο «Ο Συνήγορος του Πολίτη 2020, Στρατηγικός Σχεδιασμός» (Αθήνα, 3/9/2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη διοικητική λειτουργία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 3/9/2019).

5) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με θέμα την καταγραφή σημαντικών θεμάτων για παρουσίαση από την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη συνεδρίαση της «Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» της Βουλής των Ελλήνων στις 5/9/2019 (Αθήνα, 3/9/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης και λοιπούς διεθνείς οργανισμούς με θέμα το λογότυπο και την πολιτική ηγεσία της «Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων» του «Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Αθήνα, 9/9/2019).

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας, το οποίο γνωστοποιήθηκε στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 10/9/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 10/9/2019 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

7) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με θέμα τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. την τρέχουσα περίοδο (Αθήνα, 10/9/2019).

8) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση με θέμα την εκπόνηση της Ετήσιας Απολογιστικής Έκθεσης για την πρόοδο της ισότητας των φύλων στους Δήμους (Αθήνα, 10/9/2019).

9) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στο «Γραφείο Υφυπουργού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140508/11-9-2019), στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140536/11-9-2019) και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143564/17-9-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

10) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 11/9/2019 εγγράφου μας για την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019 και 17/9/2019).

11) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην ημερίδα διαβούλευσης του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο «Ο Συνήγορος του Πολίτη 2020, Στρατηγικός Σχεδιασμός» (Αθήνα, 16/9/2019).

12) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και των τεσσάρων Τμημάτων αυτής σε συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με τους/τις επικεφαλής όλων των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 19/9/2019).

13) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2019 (Αθήνα, 30/9/2019).

14) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019 (Αθήνα, 30/9/2019).

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην «Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές» μέσω της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 11/9/2019).

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την εξαιρετική συνεργασία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με την υπό διορισμό νέα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, 16/9/2019).

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Μονάδα Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη διαδικασία εκπλήρωσης των αναγκαίων όρων στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (Αθήνα, 17/9/2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα το πρόγραμμα της επικείμενης Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ισότητας των φύλων (Αθήνα, 20/9/2019).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην ενημερωτική συνάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα «Οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι στην προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Αθήνα, 26/9/2019).

6) Πρόταση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεργασία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αθήνα, 26/9/2019).

7) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο ευρωπαϊκό συνέδριο για τον «Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2019» (Αθήνα, 26/9019).

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

1) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Περιφερειακή Συνάντηση του ΟΗΕ «Πεκίνο+20» και τη σχετική έκδοση του ΟΗΕ για τα αποτελέσματα της επετειακής συνάντησης στη Γενεύη το διήμερο 6-7/11/2014 (Αθήνα, 11/9/2019).

2) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την 40η Γενική Διάσκεψη της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης του Συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών – UNESCO (Αθήνα, 24/9/2019 και 25/9/2019).

Συμβούλιο της Ευρώπης

Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της εν λόγω Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την κατάρτιση του προγράμματος της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης/Μάιος-Οκτώβριος 2020 (Αθήνα, 16/9/2019).

– Το Τμήμα  Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. υπέβαλε σχετική πρόταση στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 17/9/2019).

– Το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. υπέβαλε σχετική πρόταση στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 18/9/2019).

– Η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. υπέβαλε σχετική πρόταση στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 19/9/2019).

Β. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Συνεργασία του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τη Βουλή των Ελλήνων με θέμα τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις βουλεύτριες της ΙΗ΄ Βουλευτικής Περιόδου (Αθήνα, 2/9/2019).

2) Συνεργασία της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και του Τμήματος «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τον Δήμο Χίου (Αθήνα, 2/9/2019), τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Αθήνα, 3/9/2019), τον Δήμο Κιλελέρ (Αθήνα, 3/9/2019) , τον Δήμο Σπάρτης (Αθήνα, 6/9/2019), τον Δήμο Σύρου (Αθήνα, 9/9/2019), τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Αθήνα, 13/9/2019), τον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης (25/9/2019) και τον Δήμο Μαλεβιζίου (Αθήνα, 25/9/2019) με θέμα την τήρηση της ποσόστωσης στα συλλογικά όργανα της Διοίκησης.

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την ενημέρωση των Δήμων της χώρας από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την υποχρέωση τήρησης της ποσόστωσης στα οριζόμενα από τη Διοίκηση μέλη των συλλογικών οργάνων (Αθήνα, 6/9/2019).

Γ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 115 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2018-2019 / Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019 (Αθήνα, 2/9/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 135024/3-9-2019) , στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 135023/3-9-2019) και στη ««Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 146146/20-9-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., καθώς και προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 2/9/2019 εγγράφου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για τις 115 δράσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 3/9/2019).

3) Εγγραφή και συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων “HEAL-Link” του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών-ΣΕΑΒ (Αθήνα, 4/9/2019).

4) Αποστολή από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε σχολικές μονάδες της χώρας της νέας έκδοσης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τα βραβευθέντα έργα του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής έτους 2019 με τίτλο «Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;» (Αθήνα, 5/9/2019).

5) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το σχέδιο προγράμματος των βιβλιοπαρουσιάσεων της ΒΘΙΦ την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 (Αθήνα, 9/9/2019).

6) Διεκπεραίωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αιτήματος άνδρα πολίτη με θέμα την ηλεκτρονική πρόσβαση στο υλικό της ΒΘΙΦ (Αθήνα, 9/9/2019).

– Η ΒΘΙΦ έλαβε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα από τον πολίτη.

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στο «Γραφείο Υφυπουργού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140508/11-9-2019), στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140536/11-9-2019) και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143564/17-9-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 11/9/2019 εγγράφου μας για την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019 και 17/9/2019).

9) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή της ΒΘΙΦ στη σειρά εκδηλώσεων «Μήνας Εφηβείας» των Εκδόσεων Πατάκη το Νοέμβριο του 2019 (Αθήνα, 12/9/2019).

10) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχίας με θέμα την ισότητα των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα (Αθήνα, 13/9/2019).

11) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εκδηλώσεων «Μήνας Εφηβείας» των Εκδόσεων Πατάκη το Νοέμβριο του 2019 (Αθήνα, 18/9/2019).

12) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην ετήσια συνάντηση των εταίρων του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Γκέτεμποργκ Σουηδίας, 26/9/2019).

Δ. Γυναίκες και Αθλητισμός

Υποβολή πρότασης του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συνεργασία της «Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τη «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Αθήνα, 3/9/2019).

Ε. Γυναίκες και Οικονομία

1) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με θέμα την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (Αθήνα, 4/9/2019).

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης αιτήματος για χορήγηση αιγίδας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε εκδήλωση μη κυβερνητικής οργάνωσης (Αθήνα, 6/9/2019, 11/9/2019 και 16/9/2019).

– Η Μ.Κ.Ο. “Women on Top” για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

3) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και λοιπούς φορείς με θέμα τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εκατοστή επέτειο της Διεθνούς Σύμβασης για την Άδεια Μητρότητας (Αθήνα, 9/9/2019 και 10/9/2019).

4) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση με θέμα τη λειτουργία εξειδικευμένου ιστότοπου στο πλαίσιο υλοποίησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., το Κ.Ε.Θ.Ι. και το Ε.Κ.Κ.Ε. για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα (Αθήνα, 10/9/2019).

5) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., την εταιρεία CISCO και τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος» στο πλαίσιο της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην πρωτοβουλία με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 11/9/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα της οικονομίας το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στο «Γραφείο Υφυπουργού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140508/11-9-2019), στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140536/11-9-2019) και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143564/17-9-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

7) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 11/9/2019 εγγράφου μας για την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019 και 17/9/2019).

8) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του 22ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» (Αθήνα, 13/9/2019).

9) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων με τον ΕΦΚΑ για την υπέρβαση των έμφυλων ανισοτήτων στις συντάξεις (Αθήνα, 13/9/2019).

10) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα» (Αθήνα, 19/9/2019).

11) Εμπεριστατωμένη επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τη συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στις παρατηρήσεις της ΓΣΕΕ για την εφαρμογή συγκεκριμένων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας (Αθήνα, 20/9/2019).

12) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα τη συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων σε αίτημα της Ε.Ε. αναφορικά με την Υπουργική Διακήρυξη για τις Γυναίκες στην Ψηφιακή Εποχή (Αθήνα, 20/9/2019).

– To Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο γνωστοποιήθηκε άμεσα στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.

13) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης για το 22ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» (Αθήνα, 24/9/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 25/9/2019 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

14) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών (Αθήνα, 25/9/2019).

15) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αιτήματος εργαζόμενης με θέμα την προστασία της μητρότητας (Αθήνα, 25/9/2019).

16) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Αθήνα, 30/9/2019).

ΣΤ. Βία κατά των Γυναικών

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την έμφυλη βία από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών στο πλαίσιο της παρακολούθησης από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έμφυλη βία/Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, Ν.4531/2018 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄(Αθήνα, 4/9/2019).

2) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών με θέμα την υπενθύμιση περί συλλογής στατιστικών στοιχείων για την έμφυλη βία στο πλαίσιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Αθήνα, 10/9/2019).

Ζ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στον τομέα του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στο «Γραφείο Υφυπουργού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140508/11-9-2019), στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 140536/11-9-2019) και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 143564/17-9-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη χορήγηση αιγίδας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη θεατρική παράσταση «Μέδουσα» για το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών (Αθήνα, 11/9/2019).

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη θεατρική παράσταση «HIV» (Αθήνα, 11/9/2019).

4) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 11/9/2019 εγγράφου μας για την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019 (Αθήνα, 11/9/2019 και 17/9/2019).

5) Συνεργασία του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου» (Αθήνα, 17/9/2019).

Η. Γυναίκες και Περιβάλλον

Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα την έμφυλη διάσταση της κλιματικής αλλαγής και τη γνωστοποίηση πρωτοβουλίας των Ισπανικών Αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος (Αθήνα, 16/9/2019).

Θ. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα του «Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου» στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κ.Ε.Σ.Δ., το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” και θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 24/9/2019).

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.