Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Οκτωβρίου 2019

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./102/30-9-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2019»: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-40/ .

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) υλοποίησε τον μήνα Οκτώβριο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Αθήνα, 3/10/2019), τον Δήμο Λεβαδέων (Αθήνα, 4/10/2019), τον Δήμο Αλίμου (Αθήνα, 14/10/2019), τον Δήμο Άνδρου (Αθήνα, 14/10/2019) και τον Δήμο Νάξου (Αθήνα, 31/10/2019) με θέμα τη συγκρότηση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ)».

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα την καταγραφή έργων ΤΠΕ και δράσεων απλούστευσης διαδικασιών για την ενημέρωση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Αθήνα, 8/10/2019).

– Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την άμεση ανταπόκριση (Αθήνα, 9/10/2019).

3) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τα 22 ηλεκτρονικά ενημερωτικά σημειώματα του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. / Μάρτιος 2016 –Σεπτέμβριος 2019 (Αθήνα, 15/10/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 161555/16-10-2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 21/10/2019 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

4) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το πλαίσιο άσκησης πολιτικών ισότητας στους Δήμους και στις Περιφέρειες με βάση το νομικό πλαίσιο και τα εργαλεία (Αθήνα, 21/10/2019 και 22/10/2019).

5) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη με θέμα τον εκπρόθεσμο δανεισμό στο πλαίσιο λειτουργίας της ΒΘΙΦ (Αθήνα, 22/10/2019).

6) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την καταγραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού και την αποτύπωση των λειτουργικών αναγκών της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 30/10/2019).

7) Συνεργασία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων (Αθήνα, 30/10/2019).

8) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Οκτωβρίου 2019 (Αθήνα, 31/10/2019).

Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

1) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην προπαρασκευαστική συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών για την 40η Γενική Διάσκεψη της UNESCO (Αθήνα, 10/10/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην προπαρασκευαστική συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών για την 40η Γενική Διάσκεψη της UNESCO (Αθήνα, 10/10/2019 και 14/10/2019).

Διμερείς Σχέσεις

Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με Κοινοβουλευτική και Κυβερνητική Αντιπροσωπεία του Γερμανικού Κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου, καθώς και υλοποίηση σχετικής δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (Αθήνα, 16/10/2019).

– Η Γερμανική Πρεσβεία στην Ελλάδα απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 18/10/2019).

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα το Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Κοινωνική Συνοχή στη Λατινική Αμερική με τίτλο “EUROsociAL” (Αθήνα, 21/10/2019).

2) Αποστολή από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.  εμπεριστατωμένου πληροφοριακού υλικού του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων προς τη Γραμματεία του Προγράμματος της Ε.Ε. για την Κοινωνική Συνοχή στη Λατινική Αμερική με τίτλο “EUROsociAL” (Αθήνα, 21/10/2019).

– Η Γραμματεία του Προγράμματος “EUROsociAL” απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 24/10/2019).

Β. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του από 30/9/2019 εγγράφου μας για το θετικό πρόσημο της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019 (Αθήνα, 1/10/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στο «Γραφείο Υπουργού» και στη «Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 152140/1-10-2019), στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 152144/1-10-2019), καθώς και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 153815/3-10-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποβοήθηση του έργου του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο πλαίσιο της 40ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO (Αθήνα, 11/10/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 159828/14-10-2019).

3) Απόφαση συμμετοχής του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Οργανωτική Επιτροπή και στην Κριτική Επιτροπή του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο», ο οποίος διοργανώνεται από το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και τη «Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων» (Αθήνα, 17/10/2019).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την ευρεία ενημερωτική δράση του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το πολυδιάστατο έργο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 22/10/2019).

5) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αποδοχή πρόσκλησης για συμμετοχή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω skype σε μάθημα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Αθήνα, 22/10/2019).

6) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προβολή του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αθήνα, 24/10/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 166661/24-10-2019).

Γ. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα του «Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου» στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κ.Ε.Σ.Δ., το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” και θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 2/10/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με εισήγηση στο σεμινάριο δημοσιογράφων στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” με θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, 6/10/2019).

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” με θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 10/10/2019).

Δ. Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

1) Επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τον Οργανισμό UN WOMEN με θέμα την αποστολή στατιστικών στοιχείων για τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας (Αθήνα, 1/10/2019 και 3/10/2019).

– Ο Οργανισμός UN WOMEN απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, με παράλληλη κοινοποίηση στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 1/10/2019).

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τον οργανισμό “Alphametrics Ltd” με θέμα την αποστολή στατιστικών στοιχείων για τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας μας (Αθήνα, 10/10/2019).

– Ο Οργανισμός “Alphametrics Ltd” απέστειλε στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα (Αθήνα, 15/10/2019).

Ε. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

1) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη δημόσια συζήτηση της «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με θέμα «Καλές πρακτικές για την ένταξη του προσφυγικού πληθυσμού» (Καλλιθέα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 3/10/2019).

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστριών (Αθήνα, 9/10/2019).

3) Συνεργασία της ηγεσίας της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» με το «Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την οριστικοποίηση των πεδίων του Ερωτηματολογίου της Τεχνικής Επιτροπής αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Αθήνα, 11/10/2019).

4) Συμμετοχή της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και των Τμημάτων «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» και «Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστριών (Αθήνα, 14/10/2019).

ΣΤ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη θεατρική παράσταση «Μέδουσα» υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 4/10/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» (Αθήνα, 11/10/2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με την μη κυβερνητική οργάνωση “Women in Film and Television (WIFT) – Greece” (Αθήνα, 11/10/2019).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Μέδουσα» υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 11/10/2019).

5) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα των φύλων στον οπτικοακουστικό τομέα CM/Rec(2017)9  και την εκδήλωση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τίτλο «50-50 ισότητα ΚΑΙ στον κινηματογράφο» (Αθήνα, 24/10/2019).

– Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απέστειλε στο αρμόδιο Τμήμα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα (Αθήνα, 29/10/2019).

Ζ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας των εταίρων του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς» στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020» (Λουμπλιάνα, 14-17/10/2019).

2) Απόφαση εκπροσώπησης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο «Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο» («Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027») του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/10/2019).

3) Διοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εκδήλωσης με θέμα την παρουσίαση του βιβλίου των Κ.Σαρρή και Α.Τριχοπούλου με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία: Η Οπτική του Φύλου» από τις Εκδόσεις Τζιόλα (Αθήνα, 24/10/2019).

4) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο συνταξιοδοτικό χάσμα στην Ελλάδα» στην έδρα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με φορείς υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Αθήνα, 30/10/2019).

Η. Γυναίκες και Υγεία

Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία, όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων και λοιπούς φορείς με θέμα τη σκελετική υγεία (Αθήνα, 11/10/2019).

Ι. Βία κατά των Γυναικών

1) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο διεθνές συνέδριο του «ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας» και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Μια ματιά σε μια σύνθετη πραγματικότητα: η περίπτωση της γυναικοκτονίας» (Αθήνα, 25/10/2019).

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 25/10/2019).

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.