Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Νοεμβρίου 2019

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./190/31-10-2019  έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Οκτωβρίου 2019»: http://www.isotita.gr/η-επιβράβευση-της-δημόσιας-εικόνας-τη-41/ .

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) υλοποίησε τον μήνα Νοέμβριο 2019  ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας (Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, κοινωνικοί εταίροι), καθώς και Διεθνείς Οργανισμοί.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

Ακολουθεί μία αναλυτική και άκρως κατατοπιστική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

Α. Βία κατά των Γυναικών

1) Τεχνική συνάντηση εργασίαςμεταξύτου «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και του «Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αντεγκληματικής Πολιτικής» της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του εν λόγω Τμήματος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 1/11/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τη συλλογή στατιστικών δεδομένων από τις Δημόσιες Αρχές για τη βία κατά των γυναικών (Βρυξέλλες, 13/11/2019).

3) Αποστολή από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. έντυπου πληροφοριακού υλικού για την εκδήλωση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Συμμαχία των Φύλων» και του Δήμου Αθηναίων με θέμα «Η Θέση της Γυναίκας σήμερα. Από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διακρίσεις ως την έμφυλη βία. Υπάρχει άλλος δρόμος;» (Αθήνα, 25/11/2019).

4) Δημοσιοποίηση από το «Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του 23ου Ενημερωτικού Σημειώματος του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Έμφυλη Βία» (Αθήνα, 25/11/2019).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα το 23ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την έμφυλη βία (Αθήνα, 25/11/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 185392/26-11-2019).

6) Ενημερωτική δράση του «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Αθήνα, 26/11/2019).

7) Τεχνική συνάντηση εργασίας μεταξύτου «Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και του «Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» της «Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του εν λόγω Τμήματος της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/11/2019).

Β. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

1) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τον Δήμο Παλλήνης Αττικής (Αθήνα, 1/11/2019) με θέμα τη συγκρότηση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ)».

2) Συμμετοχή της ηγεσίας της «Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και των τεσσάρων Τμημάτων αυτής σε τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και όλων των υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Αθήνα, 4/11/2019).

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τη συμβολή της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη συγκρότηση των νέων «Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ)» βάσει του Ν.4604/2019 (Αθήνα, 7/11/2019).

4) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τον Δήμο Κω (Αθήνα, 14/11/2019) με θέμα τη συγκρότηση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΔΕΠΙΣ)».

5) Υποβολή από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων του τελικού σχεδίου της Ετήσιας Έκθεσης για την πρόοδο των πολιτικών ισότητας για το έτος 2018, η οποία εκπονήθηκε από τα Τμήματα «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 28/11/2019).

6) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Νοεμβρίου 2019 (Αθήνα, 29/11/2019).

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τη Γραμματεία του Προγράμματος της Ε.Ε. για την Κοινωνική Συνοχή στη Λατινική Αμερική με τίτλο “EUROsociAL” (Αθήνα, 8/11/2019).

2) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ε.Ε. για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Αθήνα, 12/11/2019).

3) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων υπό την αιγίδα της Φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. με θέμα την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Βρυξέλλες, 19/11/2019).

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη σύμπραξη της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Ε.Κ.Κ.Ε. για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα (Αθήνα, 4/11/2019).

– Τo Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 171873/4-11-2019) και στη «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 172334/5-11-2019) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την εκπροσώπηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» την 11/12/2019 (Αθήνα, 7/11/2019).

3) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς τους φορείς «CISCO» και «Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος» στο πλαίσιο της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» (Αθήνα, 11/11/2019).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας (Αθήνα, 19/11/2019).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του εγγράφου μας αναφορικά με την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας (Αθήνα, 21/11/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με θέμα την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου SHARE σχετικά με τη συμφιλίωση προσωπικού και επαγγελματικού βίου με έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον με συντονιστή φορέα τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και εταίρους το ΚΕΘΙ και τον Οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών “Women on Top” (Αθήνα, 26/11/2019).

Δ. Γυναίκες και Πολιτισμός

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ) και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη θεατρική παράσταση «Μέδουσα» υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 5/11/2019).

2) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στην τελετή λήξης του «10ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας», κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Ταινιοθήκης της Ελλάδος (Αθήνα, 30/11/2019).

Ε. Γυναίκες και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με εισήγηση στο σεμινάριο φοιτητών και φοιτητριών δημοσιογραφίας στο πλαίσιο υλοποίησης από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο “GENDER_PUBLIC DEBATE” με θέμα την εξάλειψη του σεξισμού στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 9/11/2019).

ΣΤ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

1) Ενημερωτική δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την επικαιροποίηση της σελίδας της ΒΘΙΦ στο διαδίκτυο και τη δυνατότητα δωρεάς τεκμηρίων της ΒΘΙΦ σε δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας (Αθήνα, 12/11/2019 και 14/11/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του εγγράφου μας αναφορικά με την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας (Αθήνα, 21/11/2019).

3) Ενημερωτική επίσκεψη της δεύτερης τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Αργυρούπολης στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. (Αθήνα, 25/11/2019).

– Το 3ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στη ΒΘΙΦ στις 27/11/2019.

4) Συνάντηση εργασίας του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων Αττικής στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 26/11/2019).

5) Ενημερωτική επίσκεψη της τρίτης τάξης του Γυμνασίου Καπανδριτίου στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Προσωπικότητες που άλλαξαν τον κόσμο» σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη (Αθήνα, 27/11/2019).

Ζ. Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών

1) Συνεργασία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το «Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων» της «Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα την επικαιροποίηση στην αγγλική γλώσσα του πληροφοριακού φυλλαδίου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για τις προσφύγισσες και τις αιτούσες άσυλο (Αθήνα, 19/11/2019).

2) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα τις γυναίκες με αναπηρία (Αθήνα, 21/11/2019).

3) Συμμετοχή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υγείας με θέμα την αποτίμηση της ικανότητας του συστήματος υγείας στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος και αυθημερόν εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με παράλληλη κοινοποίηση προς το Υπουργείο Υγείας (Αθήνα, 28/11/2019).

4) Συνεισφορά των Τμημάτων «Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο εκπόνησης του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία» (Αθήνα, 28/11/2019).

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.