Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Οκτωβρίου 2016

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Οκτώβριο 2016 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

  1. Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

 

Οργανισμός για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη

 

Δημόσια δράση στις 3/10/2016 με θέμα τη διεξαγωγή τριών διαγωνισμών για νέους και νέες στο πλαίσιο των εορτασμών για την πεντηκοστή επέτειο του Διεθνούς Οργανισμού.

 

  1. Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

 

Αποστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ στις 10/10/2016 εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΑΣΕ για την ανεκτικότητα και την πολυμορφία (Βερολίνο, 19-20/10/2016).

 

  1. Ευρωπαϊκή Ένωση

 

α) Υποστήριξη στις 7/10/2016 της συμμετοχής της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ειδική συνεδρία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα (Βρυξέλλες, 10-11/10/2016).

 

β) Εμπεριστατωμένη ενημέρωση των θεσμικών οργάνων της  Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10/10/2016 με θέμα τη δημοσίευση τεσσάρων ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων από τη Γ.Γ.Ι.Φ. το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου 2016 στο πλαίσιο της λειτουργίας της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων.

 

γ) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. και στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 26/10/2016 με θέμα την ανάγκη ένταξης της αρχής της ισότητας των φύλων και της ανθρωπιστικής διάστασης στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εξωτερικών για τη συμμετοχή του σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Μπρατισλάβα, 26-28/10/2016).

Σε ένδειξη αναγνώρισης για την ποιότητα της συνεισφοράς της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στην πολιτική και την υπηρεσιακή ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

δ) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 31/10/2016 για τον «Οκτώβριο 2016 – Μήνα Ευρωπαϊκής Προβολής» του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ισότητα των Φύλων (EuroGender) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και της νέας διαδικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (WE-gate).

 

  1. Συμβούλιο της Ευρώπης

 

Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας της 17/10/2016 με θέμα την ενίσχυση και τη συμμετοχή των Ρομά και των ταξιδευτών σε συμβουλευτικά όργανα, σε κέντρα λήψης αποφάσεων και στην πολιτική ζωή με έμφαση στις γυναίκες Ρομά και στους νέους Ρομά στο πλαίσιο της θεματικής επίσκεψης στην Ελλάδα της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρομά και των Ταξιδευτών (CAHROM) του Σ.τ.Ε.

 

  1. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

 

Αποστολή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στις 19/10/2016 εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού, σε συνέχεια προηγούμενης αποστολής μας στις 27/9/2016, με θέμα την ισότητα των φύλων στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) στο πλαίσιο του Δικτύου Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων των Κέντρων της Κυβέρνησης του ΟΟΣΑ.

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα προς τον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Υπηρεσίας μας.

 

  1. Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελλάδας και Αρμενίας

 

Ενεργοποίηση του κεφαλαίου για θέματα ισότητας των φύλων του εν λόγω Πρωτοκόλλου μέσω των ακόλουθων δράσεων κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.:

–          συνάντηση μεταξύ της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και του κ.Πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 12/10/2016 με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ.

–          αποστολή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. τεκμηριωτικού υλικού στην Πρεσβεία της Αρμενίας στην Ελλάδα στις 14/10/2016

–          δημόσια δράση στις 14/10/2016 για την ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της έναρξης της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αρμενίας σε θέματα ισότητας των φύλων

–          τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αρμενία στις 14/10/2016 με πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας.

 

Β. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημόσια δράση στις 4/10/2016 με θέμα τη δικτύωση της Γ.Γ.Ι.Φ. με το φινλανδικό δίκτυο γυναικών επιχειρηματιών GAIA. Η εκπρόσωπος του δικτύου και η Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Ελλάδα εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. με την αποστολή σχετικών μηνυμάτων στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στις 2, 3 και 6/10/2016, τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 6/10/2016 για το έντυπο της Αρχής Ισότητας του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο «Έγκυος; Λεχώνα; Νέα μητέρα; Γνωρίζεις τα δικαιώματά σου;». Η Κυπριακή πλευρά (Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου και Αρχή Ισότητας) απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα προς την πολιτική και την υπηρεσιακή ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 6, 8 και 31/10/2016 για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

 

3) Δημοσίευση στις 10/10/2016 του 4ου Ενημερωτικού Δελτίου της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη γυναικεία ανεργία στην Ελλάδα (θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία») και δημόσια δράση στις 11/10/2016 με θέμα την ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. του 4ου Ενημερωτικού Δελτίου.

 

4) Ενημερωτική δράση στις 6/10/2016 για την κατάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν σχετικής δικτύωσης με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).

 

5) Ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 10, 11 και 17/10/2016 με θέμα την κατάσταση των αγροτισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για τις Αγρότισσες (15η Οκτωβρίου). Η αναγνώριση της επιτυχημένης προσπάθειας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. ήρθε από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας «Ύπαιθρος Χώρα», η οποία αξιοποίησε τη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συγγραφή σχετικού άρθρου για το φύλλο της 14/10/2016.

 

6) Δημόσια δράση στις 17 και 18/10/2016 με θέμα την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε. με τίτλο “WE-gate”.

 

7) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τεχνική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες, 20-21/10/2016).

 

8) Δημόσια δράση στις 20, 21 και 24/10/2016 με θέμα την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

9) Δημόσια δράση στις 24/10/2016 με θέμα το δυσθεώρητο ποσοστό της γυναικείας εγγεγραμμένης ανεργίας σταθερά άνω του 60% σε όλες τις κατηγορίες, το οποίο εξακολουθεί να στοιχειώνει την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών.

 

10) Δημόσια δράση στις 24 και 26/10/2016 στο πλαίσιο της δικτύωσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις με θέμα την προκήρυξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μεταναστών/-τριών.

 

Γ. Γυναίκες και Υγεία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 3/10/2016 για την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων (1η Οκτωβρίου).

 

2) Ολοκληρωμένη δράση στις 17/10/2016 με θέμα το ενημερωτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2016 «Μητρικός Θηλασμός – Κλειδί για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Η Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) και ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος εξέφρασαν αυθημερόν την ευγνωμοσύνη τους στη Γ.Γ.Ι.Φ. με την αποστολή σχετικών ευχαριστήριων μηνυμάτων προς τον αρμόδιο Διευθυντή της Υπηρεσίας μας.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση