Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Σεπτεμβρίου 2016

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Σεπτέμβριο 2016 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016)

 

1) Συμμετοχή στις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Μπρατισλάβα, 7-8/9/2016). Η παρουσία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπήρξε, όπως πάντα, δραστήρια και εποικοδομητική καθόλη τη διάρκεια των εργασιών της διήμερης Συνάντησης. Με την κατάλληλη προετοιμασία εντός Ελλάδος και τη δραστηριοποίηση εντός Ε.Ε., η Ελλάδα, μέσω της Γ.Γ.Ι.Φ., επέτυχε να συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπολοίπων Κρατών-Μελών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 12-9-2016 για την εμπεριστατωμένη παρέμβαση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας μας στις εργασίες της Μπρατισλάβα στις 8-9-2016 σχετικά με την Πιλοτική Μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. για την ισότητα των φύλων και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

2) Συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Μπρατισλάβα, 20-21/9/2016).

 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

 

1) Αποδοχή από την κα Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων στις 14/9/2016 της πρόσκλησης της κας Διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για πραγματοποίηση επίσκεψης εργασίας στην έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού στο Βίλνιους κατόπιν συνεννόησης των δύο φορέων.

 

Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

 

1) Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 2/9/2016 και 5/9/2016 με θέμα την ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της συνεργασίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Διεθνή Οργανισμό UN WOMEN για το προσφυγικό ζήτημα.

 

2) Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη (UNIDO) απέστειλε στον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 16/9/2016 ένθερμη ευχαριστήρια επιστολή για την πρωτοβουλία μας με θέμα τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προβολή στην Ελλάδα της έμφυλης διάστασης του έργου του Διεθνούς Οργανισμού.

 

3) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 22/9/2016 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της γυναικείας απασχόλησης κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών για τις επιπτώσεις του εξωτερικού χρέους στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

4) Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 26/9/2016 με θέμα την έμπρακτη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη δύο εξειδικευμένων Διεθνών Οργανισμών του Συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός και Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη) προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. για τη δραστηριοποίηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Υπηρεσίας μας στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής ανάπτυξης.

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης

 

1) Αποστολή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στις 27/9/2016 εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στο πλαίσιο του Δικτύου Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων των Κέντρων της Κυβέρνησης του ΟΟΣΑ με θέμα την ισότητα των φύλων στην Πιλοτική Μελέτη του ΟΟΣΑ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εθνική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ατζέντα 2030.

 

2) Αποστολή στη Βουλή των Ελλήνων στις 27/9/2016 εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. τη διετία 2015-2016 (ενδεικτική παρουσίαση) ενόψει της συνάντησης του Παγκόσμιου Κοινοβουλευτικού Δικτύου του ΟΟΣΑ (Παρίσι, 11-12/10/2016, ενότητα “Gender-sensitive policies”).

 

3) Αποστολή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ στις 27/9/2016 συνοπτικού ενημερωτικού σημειώματος για τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. ενόψει της 14ης τακτικής συνάντησης του Δικτύου Ισότητας των Φύλων του ΟΟΣΑ (Παρίσι, 5-7/10/2016).

 

Ομάδα των G20

 

1) Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 16/9/2016 και 23/9/2016 με θέμα τη συμπερίληψη της αρχής της ισότητας των φύλων στο Ανακοινωθέν της Διάσκεψης Κορυφής των ηγετών των G20 (Hangzhou, 4-5/9/2016).

 

Β. Γυναίκες, Εκπαίδευση και Έρευνα

 

1) Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 2/9/2016 με θέμα την ανάπτυξη της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υπέρ των Ελληνίδων ερευνητριών.

 

Γ. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημοσιοποίηση στις 8/9/2016 της συνεργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη χορήγηση πέντε υποτροφιών σε γυναίκες απόφοιτες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

2) Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 20/9/2016 στην Ελλάδα και στις 23/9/2016 σε εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς με θέμα τα στατιστικά στοιχεία για την αρνητική πρωτιά των Ελληνίδων στην ανεργία (ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ, Σεπτέμβριος 2016) και τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης.

 

3) Ενημερωτική συνάντηση μεταξύ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και τριμελούς ομάδας σπουδαστών/-τριας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στα Γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 22/9/2016 με θέμα τον έμφυλο διαχωρισμό στην αγορά εργασίας.

 

4) Συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πύλης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (Βρυξέλλες, 30/9/2016).

 

Δ. Δομή του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων

 

1) Δημοσιοποίηση στις 5/9/2016 του τρίτου Ενημερωτικού Δελτίου με θέμα «Γυναίκες και Υγεία».

 

2) Καταφατική απάντηση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στις 16/9/2016 στο από 5/9/2016 αίτημα της Γ.Γ.Ι.Φ. για παροχή στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων.

 

3) Ενημερωτική δράση στις 20/9/2016 με θέμα την εξασφάλιση χρηματοδότησης της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Ε. Γυναίκες και Υγεία

 

1) Ενημέρωση στις 23/9/2016 και 26/9/2016 για την πραγματοποίηση πολιτιστικής δράσης με θέμα την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

 

ΣΤ. Ανάπτυξη δικτύωσης με φορείς

 

1) Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 16/9/2016 με θέμα το μήνυμα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου για την Παγκόσμια Ημέρα της Δημοκρατίας.

 

2) Ενημερωτική συνάντηση στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 16/9/2016 με εκπρόσωπο της Σουηδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία και την πολιτική.

 

3) Ενημερωτική συνάντηση στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 30/9/2016 με αντιπροσωπεία της φινλανδικής Μ.Κ.Ο. GAIA με θέμα την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

4) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Η ισότητα των φύλων στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής» (Ελευσίνα, 30/9/2016).

 

Ζ. Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων

 

1) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες του Συμβουλίου Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ για τον μήνα Σεπτέμβριο: συνεδριάσεις στις 8,20,27/9/2016. Επισημαίνεται ότι στη συνεδρίαση της 27/9/2016 τόσο η Ολομέλεια του Συμβουλίου Κοινωνικής Ευθύνης όσο και η Διοίκηση της ΕΡΤ αποδέχτηκαν την πρόταση της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω της Επιτροπής «Διακρίσεις, Ισότητα, Δικαιώματα του Ανθρώπου» για σεμινάρια στα στελέχη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα με θεματική την ισότητα των φύλων.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση