Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Αυγούστου 2016

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Αύγουστο 2016 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την ισότητα των φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1)      Ραδιοφωνική συνέντευξη στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στις 1/8/2016 για την ευρωπαϊκή προβολή των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω της αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

2)      Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλε στη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 4/8/2016 εγκάρδια ευχαριστήρια επιστολή για την αξιοποίηση από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ισότητα των Φύλων Eurogender κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

3)      Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα απέστειλε ένθερμο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 19/8/2016 για την εποικοδομητική δικτύωση μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

 

 Σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

 

1)       Η Επικεφαλής του Προγράμματος «Εμπόριο, Φύλο και Ανάπτυξη» της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 5/8/2016 ευχαριστήριο μήνυμα για την επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ισότητα των φύλων στο εμπόριο και την ανάπτυξη, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της 14ης Συνόδου της UNCTAD.

 

2)       Συνάντηση εργασίας στις 31/8/2016 της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την εκπρόσωπο του Περιφερειακού Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού UN WOMEN για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία για το θέμα της προσφυγικής κρίσης.

 

Συμβούλιο της Ευρώπης

 

1)      Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 2/8/2016 στη δημόσια διαβούλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

 

1)      Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 10/8/2016 και 30/8/2016 για τη συμπερίληψη της ισότητας των φύλων στην πιλοτική μελέτη του ΟΟΣΑ με θέμα την απόσταση μεταξύ των Κρατών-Μελών του εν λόγω Διεθνούς Οργανισμού και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Β. Γυναίκες και Οικονομία

 

1)      Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 4/8/2016 με θέμα τις εξελίξεις στον εργασιακό βίο στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και τη σταθερή επιδείνωση των συνθηκών εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας – Eurofound, Αύγουστος 2016).

 

2)      Ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων στις 11/8/2016 με θέμα τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με τίτλο WINGS.

 

3)      Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 12/8/2016 με θέμα την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η οποία αναδεικνύει την αρνητική πρωτιά των γυναικών και τον μήνα Μάιο 2016 (ΕΛΣΤΑΤ, Αύγουστος 2016).

 

4)      Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 29/8/2016 με θέμα το σκληρό πρόσωπο της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών στην Ελλάδα τον μήνα Ιούλιο 2016 (ΕΛΣΤΑΤ, Αύγουστος 2016).

 

Γ. Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων

 

1)      Συνεργασία μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και της Ελληνικής Αστυνομίας στις 8/8/2016 με σκοπό τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα.

 

Δ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1)      Αποστολή πρόσκλησης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στις 30/8/2016 για εκπροσώπησή τους στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στην έρευνα, το οποίο διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων στη βελγική πρωτεύουσα τον Οκτώβριο του 2016.

 

Ε. Βία κατά των γυναικών

 

1)      Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 11/8/2016 με θέμα το μήνυμα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου για τη βράβευση από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ Κύπριας Υπαστυνόμου για τις δράσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση