Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Ιουλίου 2016

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιούλιο 2016 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Δημοσιοποίηση στις 1/7/2016 του προγράμματος της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016) με έμφαση στα θέματα ισότητας των φύλων.

 

2) Επίσκεψη εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας αφίσας της Γ.Γ.Ι.Φ. (Βρυξέλλες, 10-12/7/2016).

 

3) Αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εμπεριστατωμένου σημειώματος στις 18/7/2016 για τη θέση της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη θέσπιση νέου πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. για την περίοδο 2018-2022.

 

4) Δημοσιοποίηση στις 25/7/2016 της στοχευμένης δράσης με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου 2016 μέσω της αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Σύστημα Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών  

 

1) Δημόσια δράση στις 22/7/2016 και 27/7/2016 για την κατάσταση της ισότητας των φύλων στον πλανήτη και την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

2) Υποστήριξη της συμμετοχής της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επικείμενη εξέταση της 20ης και της 21ης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της 90ης Συνόδου της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (Γενεύη, 2-26/8/2016) με τεκμηριωτικό υλικό στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης  και της εξάλειψης των έμφυλων στερεότυπων .

 

Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)

 

1) Δημόσια δράση στις 11/7/2016 και 13/7/2016 με θέμα τη συμπερίληψη στη Διακήρυξη της Διάσκεψης Κορυφής του ΝΑΤΟ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών (Βαρσοβία, 8-9/7/2016).

 

Β. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Γνωστοποίηση των πολιτικών και των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της απασχόλησης μέσω αποστολής εμπεριστατωμένων σημειωμάτων στα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξωτερικών με τελικούς αποδέκτες τους κάτωθι Διεθνείς Οργανισμούς:

 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

 

α) 4/7/2016: εφαρμογή της με αριθμό 111 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμα

 

β) 7/7/2016: εφαρμογή της με αριθμό 100 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή ανδρών και γυναικών

 

γ) 15/7/2016: εφαρμογή της με αριθμό 122 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την πολιτική της απασχόλησης

 

δ) 21/7/2016: εφαρμογή της με αριθμό 156 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τους/τις εργαζόμενους/-ες με οικογενειακές υποχρεώσεις.

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης

 

α) 25/7/2016: ισότητα των φύλων στον τομέα της απασχόλησης.

 

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 

α) 21/7/2016: πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για το δικαίωμα στην εργασία και την άσκησή του από τις γυναίκες.

 

2) Διοργάνωση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. Διεθνούς Συμποσίου με θέμα την επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών των Πρεσπών (Φλώρινα, 7-8/7/2016).

 

3) Δημόσια δράση στις 8/7/2016 και 13/7/2016 για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση των Ελληνίδων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση από την οπτική του φύλου (Ιούνιος 2016). Η συγκεκριμένη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. εξασφάλισε πανελλήνια αναγνώριση και εξαιρετικά μεγάλη απήχηση στα Μ.Μ.Ε.

 

4) Αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11/7/2016 επικαιροποιημένου καταλόγου φορέων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ενόψει της δημιουργίας από την Ε.Ε. ηλεκτρονικής πλατφόρμας με θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη.

 

5) Δημόσια δράση στις 14/7/2016 και 18/7/2016 με θέμα την ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και προώθησης της ισότητας των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο Οργανισμό του Συστήματος του Ο.Η.Ε. για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη UNIDO.

 

6) Δημοσιοποίηση στις 22/7/2016 της αγγλικής έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Γυναίκες και Φτώχεια».

 

7) Δημοσιοποίηση στις 25/7/2016 των υψηλών ποσοστών της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών για τον μήνα Ιούνιο 2016 έως και άνω του δυσθεώρητου 62%-63% (στοιχεία ΟΑΕΔ της 19/7/2016).

 

8) Δημοσιοποίηση στις 29/7/2016 της Διακήρυξης της 14ης Συνόδου της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (Ναϊρόμπι, 17-22/7/2016), όπου η οικονομική ανάπτυξη στην υπηρεσία των ανθρώπων και η ισότητα των φύλων αποτελούν τα βασικά μηνύματα.

 

Γ. Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων

 

1) Αποστολή σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 4/7/2016 της νέας αφίσας της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Σπάμε τα έμφυλα στερεότυπα – Προωθούμε την ισότητα». Στις 18/7/2016 η Επικεφαλής της Γραμματείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις 19/7/2016 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας απέστειλαν εγκάρδια ευχαριστήρια μηνύματα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συγκεκριμένη δράση μας.

 

2) Δημοσιοποίηση στις 8/7/2016 της Βελγικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων κατά των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων ΛΟΑΤ. Ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ο κρατικός φορέας ισότητας των φύλων του Βελγίου απέστειλε στις 15/7/2016 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., με παράλληλη κοινοποίηση στην Πρεσβεία του Βελγίου στην Ελλάδα, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας.

 

3) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ρητορικής Μίσους, η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στο πλαίσιο σχετικής δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αθήνα, 21/7/2016).

 

4) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της Ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ (Αθήνα, 26/7/2016).

 

Δ. Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Δημοσιοποίηση στις 11/7/2016 της αγγλικής έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Ε. Βία κατά των Γυναικών

 

1) Δημοσιοποίηση στις 21/7/2016 της σκληρής ανακοίνωσης του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου της Κύπρου σχετικά με τη δικαστική απόφαση μείωσης ποινής για το βιασμό αλλοδαπής στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της ισότητας των φύλων και η σχετική ανάρτηση στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσε υψηλό αριθμό επισκεψιμότητας.

 

2) Δημοσιοποίηση στις 28/7/2016 του μηνύματος της κας Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κύπρου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Προσώπων. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της ισότητας των φύλων.

 

ΣΤ. Ανάπτυξη δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

1) Δημοσιοποίηση απολογισμού στις 1/7/2016 με θέμα το θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

 

2) Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού UN WOMEN David Saunders στα Γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 7/7/2016 για το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα. Το αίτημα του κ.D.Saunders για συνάντηση υποβλήθηκε στον Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. λόγω δικτύωσης μεταξύ των δύο ανδρών σε συνέχεια της επιτυχημένης εκδήλωσης της Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με τη Σουηδική Πρεσβεία το 2015, στην οποία ο συγκεκριμένος αξιωματούχος του Ο.Η.Ε. ήταν ομιλητής.

 

3) Ενημερωτική συνάντηση του κ. Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με αντιπροσωπεία σπουδαστών/-τριας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στις 15/7/2016 στα Γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

4) Συνάντηση εργασίας στα Γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 29/7/2016 με αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση