Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μηνός Ιουνίου 2016

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Ιούνιο 2016 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Αποστολή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στις 7/6/2016, καθώς και στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου) και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στις 9/6/2016 στατιστικών στοιχείων με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

 

2) Ενημέρωση κοινωνικών και λοιπών φορέων στις 14/6/2016 για την από 3/6/2016 προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τη χρηματοδότηση δράσεων υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

 

3) Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 10/6/2016 και 14/6/2016 με δύο σημαντικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: την Ετήσια Έκθεση για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. 2015 (Μάρτιος 2016) με αναφορά στη Δομή της Γ.Γ.Ι.Φ. «Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων» και τη Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων 2016-2019.

 

4) Ανάδειξη του ρόλου της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία ως διακριτή θεματική ενότητα στις Ευρωπαϊκές Ημέρες για την Ανάπτυξη (Βρυξέλλες, 15-16/6/2016). Η επικεφαλής της Μονάδας Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε στις 23/6/2016 θερμό ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Σύστημα Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

 

1) Ευρεία αναγνώριση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης την 1/6/2016 της επιτυχημένης δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την έμφυλη διάσταση της σύνοψης των εργασιών της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης (Κωνσταντινούπολη, 23-24/5/2016). Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης ευχαρίστησε τη Γ.Γ.Ι.Φ. με το από 4/6/2016 ηλεκτρονικό του μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

2) Ευρεία αναγνώριση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις 6/6/2016 της επιτυχημένης δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΤ στην εκπαίδευση (Έκθεση της UNESCO, Μάιος 2016).

 

3) Ανάδειξη στις 30/6/2016 της Πρωτοβουλίας του Οργανισμού UN WOMEN με θέμα τις επτά Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών στις επιχειρήσεις και την οικονομία. Η συγκεκριμένη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. επιλέχθηκε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα News Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Δήμου Αθηναίων ως εξέχουσα ενημερωτική δράση προς όφελος των πολιτών.

 

Ομάδα G7

 

1) Ευρεία αναγνώριση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις 7/6/2016 της επιτυχημένης δημόσιας δράσης με θέμα τη δέσμευση των ηγετών της Ομάδας των επτά πιο ισχυρών οικονομιών του πλανήτη υπέρ της ισότητας των φύλων (Ιαπωνική Προεδρία των G7, Διάσκεψη Ηγετών, Ise-Shima, 26-27/5/2016).

 

Ομάδα Χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ)

 

1) Ανάδειξη στις 9/6/2016 του πρωταγωνιστικού ρόλου της ισότητας των φύλων στη Διακήρυξη των Ηγετών 79 αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη (Διακήρυξη του Port Moresby της Ομάδας Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού). Η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Ομάδας ΑΚΕ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων απέστειλαν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 10/6/2016 και 14/6/2016 αντίστοιχα για την πρωτοβουλία μας, η οποία προβάλει στην Ελλάδα την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΑΚΕ. Τα αντίστοιχα μηνύματα έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Θηλασμό (WABA)

 

1) Στήριξη από τη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 16/6/2016 της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού 2016. Ο Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος (εθνικός εταίρος της WABA) και η WABA ευχαρίστησαν με τα πλέον θερμά λόγια την Υπηρεσία μας με μηνύματά τους στις 16/6/2016 και 22/6/2016 αντίστοιχα , τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

 

Β. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Στις 2/6/2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανέδειξε την έμφυλη διάσταση της Ετήσιας Έκθεσης 2014 με θέμα «Εργασία και Απασχόληση στην Ελλάδα» του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (ανάρτηση της εν λόγω Έκθεσης στον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ στις 30/5/2016). Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου ευχαρίστησε τη Γ.Γ.Ι.Φ. στις 3/6/2016 για την αποστολή της Έκθεσης του ΕΙΕΑΔ με την επισήμανση ότι τα στοιχεία της θα ληφθούν υπόψη στην υπό εκπόνηση έρευνα του ΕΚΙΦ με θέμα «Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας των νέων στην Κύπρο».

 

2) Στις 16/6/2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανέδειξε το γυναικείο πρόσωπο της ανεργίας στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Η υπεύθυνη για θέματα γυναικείας επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαρίστησε αυθημερόν την Υπηρεσία μας για την αποστολή των συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων στην αγγλική γλώσσα, τα οποία θα φανούν χρήσιμα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

3) Στις 28/6/2016 η Γ.Γ.Ι.Φ. ανέδειξε τα υψηλά ποσοστά της εγγεγραμμένης ανεργίας των γυναικών για τον μήνα Μάιο 2016 έως και άνω του δυσθεώρητου 61%.

 

4) Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών αξιοποίησε επιλεγμένες δημόσιες δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενημέρωση των μελών του καθόλη τη διάρκεια του Ιουνίου 2016.

 

Γ. Εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων

 

1) Ξενάγηση την 1/6/2016 στην έκθεση του Μουσείου Φρυσίρα με θέμα τις Ευρωπαίες γυναίκες ζωγράφους. Η πρόταση για την έκθεση ζωγραφικής έγινε από τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 4 Δεκεμβρίου 2015 και υλοποιήθηκε από το Γραφείο της κας Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και το Τμήμα Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

 

2) Έκδοση δελτίου τύπου στις 6/6/2016 και ευρεία προβολή αυτού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με θέμα το αμφιλεγόμενο διαφημιστικό μήνυμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για την εθελοντική αιμοδοσία.

 

3) Ανάρτηση στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 22/6/2016 και ευρεία δημοσιοποίηση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. των άλμπουμ των έργων των δύο διαγωνισμών δημιουργίας αφίσας (μαθητικού και φοιτητικού) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

 

Δ. Κέντρα Λήψης Αποφάσεων

 

1) Γνωστοποίηση στις 3/6/2016 της ευρείας προβολής από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. του Ενημερωτικού Δελτίου της Δομής του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση