Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις μηνός Φεβρουαρίου 2017

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε τον μήνα Φεβρουάριο 2017 ένα ευρύ πρόγραμμα δημόσιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο ενίσχυσε το προφίλ της Υπηρεσίας μας. Εκτός από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ), αποδέκτες των επιμέρους δράσεων ήταν δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς με εξέχουσα παρουσία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας: Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, Υπουργεία, Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και κοινωνικοί εταίροι.

 

Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν ευρύτατα δύο εργαλεία, ο ιστότοπος της Γ.Γ.Ι.Φ. και η σελίδα μας σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αριθμούς αυξημένης επισκεψιμότητας.

 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. συνέβαλε καθοριστικά ώστε, μέσω των δελτίων τύπου, η σχετική πληροφορία να προβληθεί εκτενώς από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας.

 

Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δράσεων, από την οποία προκύπτει η ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής:

 

Α. Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

 

1) Συμμετοχή του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εργασίες της διήμερης Συνάντησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Βαλέτα, 1-2/2/2017).

 

2) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην 7η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων αναφορικά με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του EIGE (Βίλνιους, 6-7/2/2017).

 

3) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 7/2/2017 με θέμα την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. για τις επιχορηγήσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

 

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 8/2/2017 και έκδοση δελτίου τύπου στις 13/2/2017 με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Γ.Γ.Ι.Φ.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα απέστειλε στις 9/2/2017 ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 14/2/2017 και 15/2/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. (Φεβρουάριος 2017).

 

Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

Συνεργασία του αρμόδιου Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Γραφείο της κας Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 6/2/2017 στο πλαίσιο των απολογιστικών εκθέσεων πεπραγμένων των δύο φορέων για το έτος 2016.

Η Κυπριακή πλευρά απέστειλε δύο εγκάρδια ευχαριστήρια μηνύματα στην Υπηρεσία μας στις 6/2/2017 και 8/2/2017, τα οποία έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και την Κύπρο στις 13/2/2017 με θέμα τον απολογισμό του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το έτος 2016.

 

2) Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Αθηναϊκό–Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) στις 28/2/2017 για τις εκδηλώσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με την παρουσίαση του ΕΣΔΙΦ 2016-2020 (Αθήνα, 1/3/2017) και το Έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» (Αθήνα, 2/3/2017).

 

Β. Γυναίκες και Οικονομία

 

1) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 6/2/2017 για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, στο πλαίσιο της 61ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών.

 

2) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, με παράλληλη κοινοποίηση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στις 13/2/2017 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, ενόψει της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2017.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 15/2/2017, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

3) Υπόδειξη εκπροσώπων της Γ.Γ.Ι.Φ. για το Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αθήνα, 15/2/2017).

 

4) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στη Βουλή των Ελλήνων στις 16/2/2017 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, ενόψει της Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης «Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών: Δράση από κοινού τώρα» (Επιτροπή FEMM του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Βρυξέλλες, 8-9/3/2017).

Η Βουλή των Ελλήνων απέστειλε αυθημερόν στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

5) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στο Υπουργείο Εξωτερικών, με παράλληλη κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 17/2/2017 σχετικά με το Σχέδιο Ψηφίσματος για το Δικαίωμα στην Εργασία (34η Σύνοδος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Γενεύη, 27/2/2017 έως 24/3/2017).

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς με έδρα τη Γενεύη ενημέρωσε αυθημερόν τη Γ.Γ.Ι.Φ. και συναρμόδιους φορείς για την ένταξη των θέσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο αναθεωρημένο Σχέδιο Ψηφίσματος για το Δικαίωμα στην Εργασία.

 

6) Αποστολή του απολογισμού του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έτος 2016 στο Δίκτυο Φινλανδών Γυναικών Επιχειρηματιών GAIA και στην Πρεσβεία της Φινλανδίας στην Ελλάδα στις 20/2/2017 στο πλαίσιο της δικτύωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη GAIA υπέρ της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

 

7) Αποστολή εμπεριστατωμένης απάντησης στη Βουλή των Ελλήνων στις 21/2/2017 με θέμα τις προτάσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. σε Σχέδιο Ψηφίσματος της 136ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Η Βουλή των Ελλήνων ευχαρίστησε αυθημερόν τον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ποιοτική συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων.

 

8) Αποστολή εμπεριστατωμένου τεκμηριωτικού υλικού στη Βουλή των Ελλήνων στις 22/2/2017 με θέμα τις πολιτικές και τις δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών, ενόψει της 136ης Συνέλευσης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU).

 

9) Συνεργασία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών στις 22/2/2017 σχετικά με την στατιστική καταγραφή υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

10) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο Συγχρηματοδοτούμενου Έργου του Ολλανδικού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού & Επιστήμης με θέμα την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών (Χάγη, 23/2/2017).

 

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 28/2/2017 με θέμα την εκδήλωση της Ε.Ε. για τη βράβευση διακεκριμένων γυναικών επιχειρηματιών  με τίτλο “EU Prize for Women Innovators 2017 for the Most Innovated Women Entrepreneurs” (Βρυξέλλες, 8/3/2017).

 

Γ. Γυναίκες και Εκπαίδευση

 

1) Συμμετοχή με εισήγηση του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών και μαθητριών της Γ’ Τάξης του 1ου Γυμνασίου Γέρακα Αττικής στα Γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 6/2/2017).

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 10/2/2017 υπέρ των γυναικών στην επιστήμη στο πλαίσιο της 11ης Φεβρουαρίου «Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη».

Το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποιήθηκε από το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του εν λόγω Υπουργείου (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 22963/13-2-2017).

 

3) Έκδοση δελτίου τύπου στις 15/2/2017 κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η στήριξη της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Εκπαιδευτική Θεματική Εβδομάδα ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ».

 

Δ. Καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων

 

1) Έκδοση δελτίου τύπου στις 10/2/2017 κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Υλοποίησης & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Απαγόρευση των αποκριάτικων στολών που ενισχύουν σεξιστικά στερεότυπα».

 

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 13/2/2017 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για την απαγόρευση των αποκριάτικων στολών που ενισχύουν σεξιστικά στερεότυπα.

Το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποιήθηκε από το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 23728/13-2-2017) και στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμματισμού & Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 24095/14-2-2017) του εν λόγω Υπουργείου.

 

3) Συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ (Αγία Παρασκευή, 21, 23 & 28/2/2017).

 

4) Αποστολή εμπεριστατωμένου εγγράφου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 24/2/2017 με θέμα την επισήμανση χρήσης σεξιστικής γλώσσας σε έγγραφο του εν λόγω Υπουργείου και καταστρατήγησης σχετικής εγκυκλίου.

 

Ε. Υγεία των Γυναικών

 

Συνεργασία του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Βελγική Πρεσβεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος αναπτυξιακής βοήθειας με τίτλο “SheDecides” για την προστασία των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών (Αθήνα, 15, 17, 21 & 22/2/2017).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει αφενός να εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αφετέρου να αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση