Η εποικοδομητική συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις Αστυνομικές και τις Δικαστικές Αρχές της χώρας τον μήνα Μάιο 2019 υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών

ΣΧΕΤ.: Το από 21-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Δύο σημαντικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην πολιτική και στα διοικητικά έγγραφα (Μάιος 2019)»:  http://www.isotita.gr/δύο-σημαντικές-δράσεις-της-γ-γ-ι-φ-για-τ/ .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι τον μήνα Μάιο 2019 η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αξιοποίησε την εποικοδομητική της συνεργασία με τις Αστυνομικές και τις Δικαστικές Αρχές της χώρας υπέρ της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως αποτυπώνεται στην ακόλουθη απολογιστική καταγραφή:

 

Πρώτο Μέρος

 

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

 

1) Επιστολή της κας Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιας για θέματα ισότητας των φύλων προς φορείς του δημόσιου τομέα με θέμα «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 17/5/2019).

 

2) Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημέρωσε αρμοδίως όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, καθώς και τα Γραφεία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας (Αθήνα, 24/5/2019).

 

3) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη θετική ανταπόκριση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 24/5/2019 και 29/5/2019).

 

4) Ευχαριστήρια επιστολή της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημερωτική δράση της ΕΛ.ΑΣ. με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 30/5/2019).

 

Δεύτερο Μέρος

 

Δικαστικές Αρχές – Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

 

1) Επιστολή του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με θέμα το αίτημα συνεργασίας για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την έμφυλη βία (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), σύμφωνα με το ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄), καθώς και σχετική ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (Αθήνα, 6/5/2019).

 

2) Η πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. απέδωσε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα, όπως καταδεικνύουν τα εξής έγγραφα:

 

α) το 6148/29-5-2019 έγγραφο του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την παραγγελία για συλλογή στατιστικών στοιχείων από τους/τις Εισαγγελείς Πρωτοδικών της χώρας

 

β) τα 5393 α/29-5-2019 και 5393/29-5-2019 έγγραφα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τους/τις Εισαγγελείς Πρωτοδικών της χώρας με θέμα το αίτημα του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ.

 

γ) η πρώτη θετική ανταπόκριση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων την 30-5-2019.

 

3) Εμπεριστατωμένη ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα την παραγγελία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας για συλλογή στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την πρώτη απάντηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων (Αθήνα, 30/5/2019).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και «Βία κατά των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.