Η Ισότητα των Φύλων στην Ενημερωτική Έκδοση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. «Απολογισμός Έργου: Φεβρουάριος-Αύγουστος 2015» ενόψει της ΔΕΘ 2015

Σας γνωρίζουμε ότι στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει αναρτηθεί η ειδική ενημερωτική έκδοση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2015 με τίτλο «Απολογισμός Έργου ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.: Φεβρουάριος – Αύγουστος 2015». Η οκτασέλιδη έκδοση διαρθρώνεται στις εξής επτά ενότητες: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συντονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων, Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος 2015, Διαδικασίες Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Μεταναστευτική Πολιτική, Ισότητα Φύλων.

Ειδικά για τον τομέα της ισότητας των φύλων αναφέρονται τα κάτωθι:

Βασική προτεραιότητά μας για την επικείμενη προγραμματική περίοδο είναι και η συνέχιση και αναβάθμιση των υποστηρικτικών δομών για τη βία κατά των γυναικών (Συμβουλευτικοί Σταθμοί και Ξενώνες Φιλοξενίας) σε όλη την Επικράτεια, τη βέλτιστη λειτουργία των οποίων καλούμε τις Περιφέρειες και τους Δήμους να υποστηρίξουν ουσιαστικά.

Σύσταση και λειτουργία της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ) για την άμεση κύρωση και ψήφιση από τη Βουλή της Σύμβασης της Κων/πολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής για την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ): Πλήρης ενεργοποίηση δράσεων του ΚΕΘΙ, προγραμματισμός και σχεδιασμός αναθεώρησης του νομικού πλαισίου και στελέχωσης κενών θέσεων εργασίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. με την ειδική ενημερωτική έκδοση σε μορφή pdf:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/apologismos20150827.pdf .

Αφήστε μια απάντηση