Η Ισότητα των Φύλων στην περιοδική έκδοση έτους 2015 του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας

Δεκ 23, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου της ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming) και σε συνέχεια του από 14-12-2015 εγγράφου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και του από 17-12-2015 δελτίου τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμπερίληψη της αρχής της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στη Συμφωνία της 21ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή COP21 (σχετικοί σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2378  και DT_17-12-2015_Isotita Stin Klimatiki Allagi), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας δημοσίευσε πρόσφατα την περιοδική έκδοση WMO Bulletin Vol. 64(2)-2015 συνολικής έκτασης εξήντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα με χρήσιμα άρθρα για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διεθνούς Οργανισμού, μεταξύ των οποίων και η κλιματική αλλαγή. Η εν λόγω έκδοση κυκλοφορεί δύο φορές ετησίως στις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά και ισπανικά. Στις σελίδες 47-50 της έντυπης έκδοσης φιλοξενείται άρθρο σχετικά με τη θέση του Οργανισμού σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά στην 1η Ημέρα αφιερωμένη σε θέματα Ισότητας των Φύλων (Gender Day) κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Κογκρέσου (Μάιος-Ιούνιος 2015). Ο τίτλος του άρθρου αντικατροπτίζει την επιλογή του Οργανισμού, δεδομένου ότι ο ίδιος θέτει σε προτεραιότητα την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των πολιτικών και των δράσεων του («WMO Prioritizes Gender Equality»).

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και άκρως ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία με έμφυλη διάσταση από την περιοδική έκδοση του Οργανισμού:

1) η αναλογία των γυναικών έναντι των ανδρών θυμάτων από τις πλημμύρες του κυκλώνα Gorky στο Μπαγκλαντές το 1991 ήταν 14:1 με σύνολο θυμάτων τα 140.000 άτομα

2) το 70% των θυμάτων του ασιατικού τσουνάμι του 2014 ήταν γυναίκες

3) οι γυναίκες έναντι των ανδρών είναι αυτές που εκτίθενται περισσότερο σε μόλυνση εντός της οικίας τους από τον καπνό των οικιακών κουζίνων (ο συνολικός αριθμός των θυμάτων τέτοιου είδους μόλυνσης έχει υπολογιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στα 4,3 εκατομμύρια άτομα ετησίως)

4) στην Υποσαχάρια Αφρική οι γυναίκες και τα κορίτσια επιφορτίζονται με τη συλλογή νερού σε ποσοστό 71%

5) περίπου τριακόσια εκατομμύρια λιγότερες γυναίκες έναντι των ανδρών δεν έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα με αποτέλεσμα να μην ενημερώνονται έγκαιρα για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων μέσω της νέας τεχνολογίας

6) μόλις το 30% των μετεωρολόγων είναι γυναίκες.

Η περιοδική έκδοση http://library.wmo.int/pmb_ged/bulletin_64-2_en.pdf περιήλθε στην Υπηρεσία μας μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), η οποία συμμετείχε στις εργασίες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Κογκρέσου και της Ημέρας για την Ισότητα των Φύλων. Επισημαίνεται ότι κάθε Κράτος-Μέλος εκπροσωπείται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας από την αντίστοιχη Ε.Μ.Υ.

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δεδομένου ότι από τον Ιούλιο του 2015 και με πρωτοβουλία του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο φορέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος λόγω της οριζόντιας διάστασης της αρχής της ισότητας των φύλων.

Comments are closed.