Η Ισότητα των Φύλων στη Διακήρυξη της Διάσκεψης των ηγετών των G7 (Γερμανία, 7-8/6/2015)

Ιούν 12, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Διακήρυξη της 41ης Διάσκεψης των ηγετών των επτά πιο ισχυρών οικονομικά κρατών του πλανήτη (γνωστή με το όνομα G7: Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Καναδάς, Η.Π.Α., Ιαπωνία) περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο σημαντικό ρόλο της ισότητας των φύλων στην πρόοδο και την ανάπτυξη. Η Διακήρυξη περιλαμβάνει δύο ενότητες για θέματα γυναικών: » Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» (σελίδα 2) και «Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών» (σελίδα 16).

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα εντάσσεται στον πυλώνα «Παγκόσμια Οικονομία» και χαρακτηρίζεται ως κινητήριος μοχλός της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη σελίδα του Παραρτήματος της Διακήρυξης περιλαμβάνονται έξι αρχές για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως:

– συστηματική και έγκαιρη ενθάρρυνση του γυναικείου πληθυσμού για ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα

– εξάλειψη στερεότυπων αντιλήψεων, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης

– προγράμματα κατάρτισης γυναικών επιχειρηματιών

– ευκολότερη πρόσβαση των γυναικών σε πηγές χρηματοδότησης

– προβολή διακεκριμένων γυναικών επιχειρηματιών ως παράδειγμα προς μίμηση

– υιοθέτηση πολιτικών προς όφελος των γυναικών επιχειρηματιών, όπως η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, οι γονικές άδειες και οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών εντάσσεται στον πυλώνα «Ανάπτυξη» με τους ηγέτες των G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία μειώνει τη φτώχεια και τις ανισότητες, προάγει την ανάπτυξη και ωφελεί όλο τον πλανήτη, καθώς και να δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για μείωση του χάσματος όσον αφορά τη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στο εργατικό δυναμικό των χωρών τους σε ποσοστό 25% έως το 2025. Επιπλέον, θα συντονίσουν τις προσπάθειες τους μέσα από μία νέα «Ομάδα Εργασίας των G7 για τις Γυναίκες».

Η 17σέλιδη Διακήρυξη της Διάσκεψης διαρθρώνεται σε πέντε πυλώνες:

α) Παγκόσμια Οικονομία

β) Εξωτερική Πολιτική

γ) Υγεία

δ) Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Περιβάλλον

ε) Ανάπτυξη.

Η Γερμανία ασκεί την προεδρία των G7 το 2015, ενώ το 2016 τα ηνία αναλαμβάνει η Ιαπωνία.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ακολουθούν οι σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Γερμανικής Κυβέρνησης με το κείμενο της Διακήρυξης της Συνόδου και του 13σέλιδου Παραρτήματος αυτής στην αγγλική γλώσσα σε μορφή pdf:

Διακήρυξη Συνόδου

13σέλιδο Παράρτημα

Comments are closed.