Η Ισότητα των Φύλων στη Διακήρυξη της Ρίγας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του

Μαΐ 05, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Λετονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2015) και της 70ης επετείου από την ίδρυση της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) διεξήχθη στη Ρίγα το διάστημα 2-4/5/2015 Διεθνές Συνέδριο για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου (3 Μαϊου). Το ζήτημα της ισότητας των φύλων συμπεριλαμβάνεται με πλήρη σαφήνεια στη θεματολογία της εκδήλωσης και αποτυπώνεται στη «Διακήρυξη της Ρίγας», δηλαδή στο επίσημο κείμενο των Συμπερασμάτων, ως εξής: «Let Journalism Thrive! Towards Better Reporting, Gender Equality and Media Safety in the Digital Age».

Στην τρισέλιδη Διακήρυξη υπάρχει αναφορά στην ισότητα των φύλων στα κάτωθι θέματα:

– εικοστή επέτειος του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου με έμφαση στην ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην εξάλειψη των στερεότυπων εικόνων σε βάρος της αξιοπρέπειας των γυναικών στα Μ.Μ.Ε.

– κάλεσμα προς τα Κράτη-Μέλη της UNESCO για λήψη θετικών μέτρων υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας

– κάλεσμα προς τους/τις επαγγελματίες του χώρου για ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια μέχρι την παρουσίαση της είδησης, καθώς και μέριμνα για κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα προάγει την εναρμόνιση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων για γυναίκες και άνδρες

– ανάγκη για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με έμφαση στην ασφάλεια των γυναικών δημοσιογράφων

– ανάγκη για ευρεία εφαρμογή δεικτών στο χώρο των Μ.Μ.Ε. με βάση το φύλο.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν οι κάτωθι σύνδεσμοι:

α) Διακήρυξη της Ρίγας

https://eu2015.lv/images/Kalendars/MFA/riga_declaration_en.pdf

β) αφίσα με το μήνυμα του Διεθνούς Συνεδρίου

http://www.unesco.org/new/typo3temp/pics/b76f6cefce.jpg .

Comments are closed.