Η Ισότητα των Φύλων στη Διακήρυξη του Παγκόσμιου Forum για την Eκπαίδευση 2015 (Incheon, 19-22/5/2015)

Ιούν 02, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το χρονικό διάστημα 19-22 Μαΐου 2015 πραγματοποιηθήκε στην πόλη Incheon της Νότιας Κόρεας το Παγκόσμιο Forum για την Εκπαίδευση υπό την αιγίδα της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO). Το σύνθημα της εκδήλωσης ήταν το εξής: δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και δια βίου μάθηση για όλους και όλες  έως το 2030 – μεταμορφώνουμε τις ζωές των ανθρώπων μέσω της εκπαίδευσης. Τα συμπεράσματα του Forum αποτυπώνονται στην τετρασέλιδη Διακήρυξη της  Incheon, ένα κείμενο συνολικά είκοσι παραγράφων, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό με θετικά σχόλια από την διεθνή κοινότητα.

Η πέμπτη παράγραφος επαναβεβαιώνει την ταυτότητα της εκπαίδευσης ως δημόσιο αγαθό, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βάση για την πραγματοποίηση των άλλων δικαιωμάτων. Η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως καταλύτης για την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης και την εξάλειψη της φτώχειας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση της ειρήνης και στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η όγδοη παράγραφος της Διακήρυξης είναι αφιερωμένη στη σπουδαιότητα της αρχής της ισότητας των φύλων, προκειμένου να γίνει πράξη το δικαίωμα στη μόρφωση για όλο τον πληθυσμό του πλανήτη. Η διεθνής κοινότητα δεσμεύεται στους εξής τρεις άξονες:

– υποστήριξη εκείνων των πολιτικών, των προγραμματισμών και των περιβάλλοντων-διαδικασιών μάθησης που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου

– ένταξη της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και στα προγράμματα σπουδών

– εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας στα σχολεία.

Η Διακήρυξη της Incheon τονίζει με σαφήνεια ότι η εφαρμογή του φιλόδοξου Κοινού Προγράμματος έως το 2030 προϋποθέτει τη διάθεση τουλάχιστον του 4-6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και του 15-20% του συνόλου των δημόσιων δαπάνων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το κείμενο της Διακήρυξης του Παγκόσμιου Forum για την Εκπαίδευση 2015 σε μορφή pdf:

 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137E.pdf .

Comments are closed.