Η ισότητα των φύλων στο Ανακοινωθέν της Επιτροπής για την Ανάπτυξη (Λίμα, Παγκόσμια Τράπεζα – Δ.Ν.Τ.) – Χρηματοδότηση προτάσεων για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας από την Παγκόσμια Τράπεζα

Οκτ 13, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διοργανώνουν από κοινού ετήσιες συναντήσεις για την επισκόπηση της προόδου αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη και την αναζήτηση τρόπων για την οικονομική και την κοινωνική ευημερία του πλανήτη. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη θεματολογία των ετήσιων συναντήσεων έτους 2015. Σε Ανακοινωθέν της Επιτροπής για την Ανάπτυξη, το οποίο εκδόθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στη Λίμα του Περού, υπάρχει ειδική αναφορά στο πάντα επίκαιρο θέμα της ισότητας των φύλων.

Το Ανακοινωθέν διαρθρώνεται σε δεκαπέντε παραγράφους και η ένατη παράγραφος επαναδιαβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο διεθνών οικονομικών οργανισμών στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, η οποία αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση για την εξάλειψη της φτώχειας, την ώθηση της ευημερίας και την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, γίνεται ξεχωριστή μνεία στην υιοθέτηση από την Παγκόσμια Τράπεζα νέας στρατηγικής για την ισότητα των φύλων τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο πολιτικής. Μέσα σε δύο προτάσεις του Ανακοινωθέντος αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος και η οριζόντια διάσταση της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο: «We reaffirm our commitment to gender equality, critical to ending poverty, boosting shared prosperity, and building more inclusive societies. We look forward to the implementation of a new WBG gender strategy aimed at closing persistent gender gaps».

Επισημαίνεται ότι στην περουβιανή πρωτεύουσα οι συζητήσεις εστιάστηκαν στην εξάλειψη των τριών βασικών εμποδίων-προκλήσεων, η ελλιπής αντιμετώπιση των οποίων ευθύνεται για την μη εξάλειψη της φτώχειας και την επιλεκτική ευημερία του πλανήτη: κλιματική αλλαγή, αδύναμοι ρυθμοί ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και συνεχιζόμενες κρίσεις σε εύθραυστες περιοχές/κράτη.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το κείμενο του Ανακοινωθέντος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη, η επόμενη συνάντηση της οποίας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον στις 16 Απριλίου 2016:

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/18/world-bank-imf-spring-meetings-2015-development-committee-communique .

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι στις 13-10-2015 δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση της Παγκόσμιας Τράπεζας και της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «Πρωτοβουλία για την Έρευνα της Σεξουαλικής Βίας – Sexual Violence Research Initiative (SVRI)» με θέμα τη χρηματοδότηση προτάσεων για υλοποίηση καινοτόμων δράσεων για την πρόληψη της έμφυλης βίας σε χώρες με χαμηλό και μέσο εισόδημα. Ως χώρες με χαμηλό και μέσο εισόδημα λογίζονται εκείνες με Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα τα ποσά από 1046 έως 4125 δολλάρια ΗΠΑ (μεταξύ αυτών των κρατών συμπεριλαμβάνονται τα εξής κράτη/περιοχές της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Ασίας: Αρμενία, Γεωργία, Κόσοβο, Μολδαβία, Ουκρανία, Αίγυπτος, Μαρόκο, Ινδία και Πακιστάν – η Ελλάδα κατατάσσεται στις οικονομίες με υψηλό εισόδημα, δηλαδή από 12736 δολλάρια ΗΠΑ και άνω).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και η διάρκεια χρηματοδότησης των δράσεων δεν θα ξεπερνά τους δώδεκα μήνες. Οι δράσεις για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βία μεταξύ συντρόφων, την παράνομη διακίνηση και εμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς τις επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές (π.χ. εξαναγκαστικοί γάμοι, γάμοι ανηλίκων, εγκλήματα τιμής, ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αναγνωρισμένα ερευνητικά ινστιτούτα και μη κυβερνητικές οργανώσεις με ερευνητική υποδομή, η έδρα ή η δραστηριοποίηση των οποίων πρέπει να είναι στις χώρες με χαμηλό και μέσο εισόδημα. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2015, η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει το πρώτο τετράμηνο του 2016 και τον Μάιο του 2016 αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης. Όλες οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο σχετικό επτασέλιδο έγγραφο της Παγκόσμιας Τράπεζας σε μορφή pdf:

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gender/SVRI%20and%20WBDM%20Grant%20Guidelines_v9.pdf .

Comments are closed.