Η Ισότητα των Φύλων στο Πρόγραμμα Εργασιών της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ιανουάριος-Ιούνιος 2017)

Δεκ 22, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι την 1η Ιανουαρίου 2017 η Μάλτα αναλαμβάνει την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία λήξης την 30ή Ιουνίου 2017. Σύμφωνα με το επτασέλιδο πρόγραμμα προτεραιοτήτων, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο της Προεδρίας (σχετικός σύνδεσμος: http://www.eu2017.mt/Documents/Maltese%20Priorities/EU2017MT%20-%20EU2017MT – Presidency Priorities (EN) ), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 έμφαση θα δοθεί στους εξής τομείς πολιτικής:

 

– μετανάστευση

 

– ενιαία αγορά

 

– ασφάλεια

 

– κοινωνική ενσωμάτωση

 

– οι σχέσεις της Ε.Ε. με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου

 

– ναυτιλία.

 

Τα θέματα ισότητας των φύλων περιγράφονται με σαφήνεια στην ενότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης (σελίδα 5 του προγράμματος προτεραιοτήτων) με τις εξής κατευθύνσεις:

 

α) βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (εδώ συμπεριλαμβάνεται η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την Πρόταση Οδηγίας περί ισόρροπης συμμετοχής των δύο φύλων σε θέσεις ευθύνης στις εισηγμένες εταιρείες – υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν σταματήσει το 2016 κατόπιν επιλογής της Ολλανδικής και της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. λόγω αντίθεσής τους στην εν λόγω Πρόταση Οδηγίας)

 

β) αντιμετώπιση του ειδεχθούς φαινομένου της έμφυλης βίας

 

γ) σύγκληση Υπουργικής Διάσκεψης για τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι από την 4η Απριλίου 2014 η Marie Louise Coleiro Preca είναι η 9η Πρόεδρος της χώρας προερχόμενη από το Εργατικό Κόμμα (έτος γέννησης 1958).

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.