Η Ισότητα των Φύλων στο πρόγραμμα της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από το Λουξεμβούργο (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015)

Ιούν 26, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου 2015 την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνθημα της νέας Προεδρίας είναι «Μία Ένωση για τους Πολίτες». Το Πρόγραμμα της Προεδρίας διαρθρώνεται σε επτά ενότητες: επενδύσεις, κοινωνική διάσταση, μετανάστευση/ελευθερία/δικαιοσύνη/ασφάλεια, ψηφιακή διάσταση της ενιαίας αγοράς, ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αειφόρος ανάπτυξη, ενίσχυση της παρουσίας της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή.

 

Η ισότητα των φύλων εντάσσεται στην ενότητα με τίτλο «Εμβαθύνοντας την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στη σελίδα 12 του συνοπτικού Προγράμματος υπάρχει ρητή αναφορά στις ενέργειες της νέας Προεδρίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, καθώς και στην ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα πολιτικά και οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων ως παράγοντες αναταγωνιστικότητας.

 

Η επίσημη τελετή ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από το Λουξεμβούργο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2015. Η Προεδρία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και τα ηνία θα αναλάβει μία νέα Τριμερής Προεδρία για το επόμενο 18μηνο αποτελούμενη από την Ολλανδία (πρώτο εξάμηνο 2016), τη Σλοβακία (δεύτερο εξάμηνο 2016) και τη Μάλτα (πρώτο εξάμηνο 2017).

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με τη συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος με τις προτεραιότητες του Λουξεμβούργου συνολικής έκτασης 33 σελίδων σε μορφή pdf στην αγγλική γλώσσα: http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf .

 

Comments are closed.