Η Ισότητα των Φύλων στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιανουάριος 2018) – Η αξιέπαινη δραστηριότητα της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα των Μ.Μ.Ε.

ΣΧΕΤ.: α) Το από 6-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Μία ακόμη διάκριση από τον ΟΗΕ για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018)»: http://www.isotita.gr/μία-ακόμη-διάκριση-από-τον-οηε-για-τις-δ/ .

β) Το από 8-2-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη διάκριση από τον ΟΗΕ για το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της ψηφιακής ατζέντας: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-διάκριση-της-γ-γ-ι-φ-από-το/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι την 17η Ιανουαρίου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε μία άκρως ενδιαφέρουσα μελέτη συνολικής έκτασης εβδομήντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα με θέμα «Η ισότητα των φύλων στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης». Η μελέτη προορίζεται για την υποβοήθηση του έργου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (γνωστή με το αρκτικόλεξο FEMM) και αναδεικνύει το έμφυλο χάσμα (μισθολογικό κενό, διακρίσεις και σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος των γυναικών) και τη διαιώνιση των στερεοτυπικών αντιλήψεων και πρακτικών στα Μ.Μ.Ε. τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και διεθνώς: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596839/IPOL_STU(2018)596839_EN.pdf .

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και κατατοπιστικά στοιχεία:

1) σε διεθνή μελέτη του 2015 από το Διεθνές Ίδρυμα Γυναικείων Μ.Μ.Ε. καταγράφεται ότι σε σύνολο αναφοράς 522 εταιρειών μόλις το ένα τρίτο των δημοσιογράφων πλήρους απασχόλησης είναι γένους θηλυκού

2) η γυναικεία παρουσία στις ειδήσεις εφημερίδων και σταθμών τηλεόρασης και ραδιοφώνου υπολείπεται κατά πολύ αυτής των ανδρών, σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Μ.Μ.Ε. (Global Media Monitoring Project, 2015): 18% των σχολιαστών, 23% των ομιλητών/-τριών, 28% των αυτοπτών μαρτύρων, 38% των προσωπικών εμπειριών

3) στις ειδήσεις το εξωφρενικά χαμηλό ποσοστό των θεμάτων ισότητας των φύλων ήταν της τάξης του 3% το 2010 σε παγκόσμιο επίπεδο και το 2015 σημείωσε αύξηση μόλις δύο ποσοστιαίων μονάδων

4) το 2015 η συμμετοχή των δύο φύλων στον τομέα της παρουσίασης ειδήσεων και του ρεπορτάζ δεν διέπεται από έξαλλες διαφορές: στην τηλεόραση το ποσοστό για τις γυναίκες είναι 48%, στο ραδιόφωνο 40% και στις εφημερίδες 34% σε διεθνές επίπεδο

 

5) σε μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων το 2012 καταγράφεται έμφυλο χάσμα στις θέσεις ευθύνης στα Μ.Μ.Ε. των 28 Κρατών-Μελών της Ένωσης: Διευθύνουσες Σύμβουλοι 16%, γυναικεία συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια σε ποσοστό 25%, αυξομειώσεις μεταξύ οργανισμών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ο μέσος όρος 16% των Διευθυνουσών Συμβούλων μεταφράζεται σε 22% στο δημόσιο και σε 12% στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο μέσος όρος του 25% για τα Δ.Σ. μεταφράζεται σε 29% στο δημόσιο και σε 21% στον ιδιωτικό τομέα)

6) στα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογράφων το έμφυλο χάσμα εξακολουθεί να υφίσταται: το 2012 το 42,1% των μελών ήταν γυναίκες και το ποσοστό συμμετοχής τους στα όργανα διοίκησης των συνδικάτων ήταν της τάξης του 36,2%

7) στο χώρο του κινηματογράφου παρατηρούμε ότι το 2016 μόλις το 34% των πρωταγωνιστικών ή συμπρωταγωνιστικών ρόλων στις εκατό κορυφαίες ταινίες ανήκε σε γυναίκες, ενώ το γυμνό αφορούσε τις γυναίκες σε ποσοστό 25,6% και τους άνδρες σε μονοψήφιο ποσοστό 9,2%

8) σε επίπεδο σκηνοθεσίας, οι γυναίκες εργάζονται στο απόλυτα απογοητευτικό ποσοστό της τάξης του 4,2% (έτος αναφοράς 2016), ενώ η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη σε επίπεδο σεναριογράφων (γυναίκες 13,2%) και παραγωγών ταινιών (γυναίκες 20,7%)

9) στο χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών οι έμφυλες διακρίσεις καλά κρατούν: σε έρευνα του 2015 που αφορούσε 76 νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι άνδρες πρωταγωνιστές ήταν 32% και οι γυναίκες πρωταγωνίστριες 9%, ενώ το 46% των παιχνιδιών αφορούσε χαρακτήρες και των δύο φύλων και στο 13% των εν λόγω παιχνιδιών οι χαρακτήρες δεν είχαν φύλο – εντούτοις, το 48% των ατόμων που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια, είναι γένους θηλυκού

10) το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε αναπαραγωγή των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους ανδρών και γυναικών σε ποσοστό 21%-36% στα διαφημιστικά σποτ που εξέτασε στο πλαίσιο εφαρμογής σχετικής Οδηγίας για τις υπηρεσίες του οπτικοακουστικού τομέα, ενώ το 7,8% των παραπόνων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Προτύπων Διαφήμισης το 2015, αφορούσε τα έμφυλα στερεότυπα στις διαφημίσεις

11) η εν λόγω μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζει την κατάσταση σε τέσσερα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία και Σουηδία) και περιλαμβάνει καλές πρακτικές – ενδεικτικά, αναφέρουμε τις κάτωθι:

α) η εκστρατεία ευαισθητοποίησης των γυναικών δημοσιογράφων της Σουηδίας κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης με τίτλο #deadline

β) η πολιτική ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών του Σουηδικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, η οποία ξεκίνησε το 2011 με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα (για παράδειγμα, το 2014 οι επιχορηγήσεις στον τομέα της σκηνοθεσίας ήταν 50-50 για τα δύο φύλα και οι ταινίες είχαν γυναίκες σεναριογράφους σε ποσοστό 55% και γυναίκες παραγωγούς σε ποσοστό 65%)

γ) η βρετανική γυναικεία πρωτοβουλία στο χώρο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κότα και Αυγό» για την επιχορήγηση δημιουργίας ντοκιμαντέρ με γυναίκα παραγωγό ή σκηνοθέτιδα

δ) η πρωτοβουλία της διευθύντριας του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Sheffield να εισάγει για πρώτη φορά το 2017 το θεσμό του παιδικού σταθμού για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων μητέρων στην παρακολούθηση του προγράμματος του Φεστιβάλ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει μία Διακοινοβουλευτική Συνάντηση με τίτλο «Η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στα μέσα ενημέρωσης και στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών – Κλειδί για το μέλλον». Η εκδήλωση διεξάγεται στις Βρυξέλλες την 8η Μαρτίου 2018 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών και θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, αντιπροσωπείες των Εθνικών Κοινοβουλίων των Κρατών-Μελών:

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9070b7b7-e5fb-487c-b805-64b565e3188e/FEMM_IWD_Draft_programme_as_of_01.02.2018.pdf .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων απέστειλε στη Βουλή των Ελλήνων την 9η Φεβρουαρίου 2018 μία ολοκληρωμένη, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, συνεισφορά για την ενημέρωση της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία απέσπασε τα θετικά σχόλια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναφορικά με την ισότητα των φύλων στα Μέσα Ενημέρωσης, αξίζει να τονιστούν τα ακόλουθα:

Α. Η ανάγκη της ένταξης της διάστασης του φύλου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το «Πλαίσιο της Γενεύης»

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη. Τα στοιχεία της «Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Μ.Μ.Ε. και το Φύλο (GAMAG)» είναι άκρως αποκαλυπτικά:

– το 74% των ηγετικών θέσεων στο χώρο των Μ.Μ.Ε. καλύπτεται από άνδρες και μόλις το 26% αφορά τις γυναίκες

– σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας οι άνδρες υπερτερούν κατά πολύ σε σύγκριση με τις γυναίκες: ενδεικτικά αναφέρουμε το 39% των γυναικών σε θέσεις senior management και το χαμηλό 29% των γυναικών στα μεσαία κλιμάκια ιεραρχίας έναντι του 71% των ανδρών συναδέλφων τους

– μόλις το 24% των ατόμων που συμμετέχουν σε συνεντεύξεις και λοιπές εκπομπές λόγου και γνώμης στα Μ.Μ.Ε. είναι γένους θηλυκού.

Η εγκυρότητα των συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου ότι η εν λόγω Παγκόσμια Συμμαχία λειτουργεί στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και περιλαμβάνει άνω των οκτακοσίων οργανώσεων, δικτύων και ιδιωτών από ολόκληρο τον κόσμο με ενασχόληση με ζητήματα φύλου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (σχετικό πληροφοριακό υλικό στην αγγλική γλώσσα για την ταυτότητα της Συμμαχίας: http://en.unesco.org/sites/default/files/gamag_flyer_final_en.pdf ).

Το διήμερο 7-8 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο των Εθνών στη Γενεύη διεθνής συνάντηση αναπτυξιακής συνεργασίας στον τομέα «Φύλο και Μ.Μ.Ε.» και στις 9-10 Δεκεμβρίου 2015 έλαβε χώρα η πρώτη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Μ.Μ.Ε. και το Φύλο. Οι δύο εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας συνέπεσαν με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (10η Δεκεμβρίου). Τα αποτελέσματα της συνάντησης αποτυπώνονται στο τετρασέλιδο κείμενο με τίτλο «Πλαίσιο της Γενεύης για τη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία στον τομέα του Φύλου και των Μ.Μ.Ε.»: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/geneva_framework_gender_media.pdf . Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην υλοποίηση του θεματικού πεδίου «Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.» της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο, Σεπτέμβριος 1995). Το «Πλαίσιο της Γενεύης» φιλοδοξεί να καταστεί σημείο αναφοράς σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στα Μ.Μ.Ε. και μέσω των Μ.Μ.Ε.

Είναι άκρως ενθαρρυντικό ότι οι εκδηλώσεις του Δεκεμβρίου συνδιοργανώθηκαν από την UNESCO, την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Μ.Μ.Ε. και το Φύλο, το Υπουργείο Πληροφόρησης του Λιβάνου και τη Γενική Γραμματεία Μ.Μ.Ε. & Επικοινωνίας της Ελλάδας. Η χώρα μας διαδραματίζει για άλλη μία φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή επαναβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά την προσήλωσή της στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών (“Women’s Rights are Human Rights”). Στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης & Επικοινωνίας στην έναρξη της διεθνούς συνάντησης στις 7-12-2015 υπάρχουν σαφείς αναφορές στο έμψυχο δυναμικό της Γενικής Γραμματείας Μ.Μ.Ε. & Επικοινωνίας με βάση το φύλο, στα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου της Ε.Ρ.Τ. και στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο των Μ.Μ.Ε. (το δισέλιδο κείμενο της ομιλίας στην αγγλική γλώσσα:

https://en.unesco.org/sites/default/files/cooperation_meeting_gender_media_opening_remarks_kretsos.pdf ).

Από την άλλη, τα Μ.Μ.Ε. συχνά αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους και την εικόνα των δύο φύλων στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή. Η επιρροή τους στην κοινή γνώμη καθιστά δύσκολο και απαιτητικό τον αγώνα όλων μας για την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Μία ακόμη περίπτωση αποτελεί η πρόσφατη δημοσίευση χιουμοριστικών σκίτσων με σαρκαστική απεικόνιση των «διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών»: οι άνδρες παρουσιάζονται ως άξεστοι με σεξουαλικά κίνητρα και οι γυναίκες ως αφελείς υπάρξεις με βασικό ενδιαφέρον την εξωτερική τους εμφάνιση. Τα σκίτσα έτυχαν θετικής ανταπόκρισης από μεγάλη μερίδα του κοινού, δημοσιεύτηκαν μάλιστα και σε ελληνικά ηλεκτρονικά έντυπα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ υποσυνείδητα επικυρώνουν για πολλοστή φορά με χιουμοριστικό μανδύα στερεότυπες αντιλήψεις και αποτελούν τροχοπέδη στην αρχή της ισότητας των φύλων: http://brightside.me/article/men-women-we-are-so-different-64555/ .

Β. Διάκριση από τον ΟΗΕ για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018)

Το θέμα επισκόπησης προόδου της 62ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών είναι η εφαρμογή των Συμπερασμάτων της 47ης Συνόδου έτους 2007 σχετικά με τη συμμετοχή και την πρόσβαση των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και η αξιοποίηση αυτών για την ενίσχυση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού στον πλανήτη. Γι’ αυτό τον σκοπό, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εκπόνησε σχετική έκθεση συνολικής έκτασης δεκαοκτώ σελίδων στην αγγλική γλώσσα, καθώς και στις υπόλοιπες πέντε γλώσσες εργασίας του Οργανισμού, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα: http://undocs.org/E/CN.6/2018/4 .

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, καλές πρακτικές από συνολικά 34 Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ, εκ των οποίων δώδεκα είναι Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μεταξύ αυτών είναι και η χώρα μας. Η ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. απέστειλε μία αναλυτική και ποιοτική συνεισφορά στα αρμόδια όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το υπ’ αριθ. Δ1/1571/7-8-2017 έγγραφό μας, η οποία αξιοποιήθηκε από τον ΟΗΕ προς όφελος τόσο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων όσο και της Ελλάδας στο σύνολό της σε καιρούς έντονης αμφισβήτησης.

Πιο συγκεκριμένα, ρητή αναφορά στη χώρα μας απαντάται στις εξής επτά παραγράφους της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα:

1) παράγραφος 30: στρατηγικές για την συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή επανάσταση και στον τομέα των Μ.Μ.Ε. – η χρήση κινήτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα Μ.Μ.Ε. (Ελλάδα):

αφορά την ενότητα του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επιχορήγηση από τη Γ.Γ.Ι.Φ. ενός Συγχρηματοδοτούμενου Έργου την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (παράταση υλοποίησης έως 31-12-2015) με θέμα την ισότητα των φύλων στη δημοσιογραφία και τα Μ.Μ.Ε.

2) παράγραφος 47: προώθηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες:

υπάρχει αναφορά στην Πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (πρώτο εξάμηνο του 2014)

3) παράγραφος 49: προώθηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες:

αφορά τη θεσμοθετημένη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση ενασχόλησης των κοριτσιών και των γυναικών με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων για την παροχή πέντε υποτροφιών για φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ε.Ε.Δ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

4) παράγραφος 50: προώθηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες:

αφορά τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα των Γυναικών» με συντονιστή φορέα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και της κατάρτισης των γυναικών στις νέες τεχνολογίες (Ιανουάριος 2016 – Μάρτιος 2017)

5) παράγραφος 56: προώθηση των γυναικών στις νέες τεχνολογίες:

αφορά τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Περιφέρειας Αττικής της ΕΡΤ, με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου στη δομή και το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδας

6) παράγραφος 62: ενίσχυση των βάσεων δεδομένων και της τεκμηρίωσης:

αφορά τη δομή του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εστιάζει στα δώδεκα θεματικά πεδία του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου») και περιλαμβάνει την ενότητα «Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.» – επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δομή έχει συμπεριληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνική καλή πρακτική στην «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε.» (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2016)

7) παράγραφος 63: ενίσχυση των βάσεων δεδομένων και της τεκμηρίωσης:

αφορά στις μελέτες, οι οποίες έχουν επιχορηγηθεί από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό την καταγραφή της γυναικείας συμμετοχής στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην αγορά εργασίας (χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Έργο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα των Γυναικών» με εταίρους, μεταξύ άλλων, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία – ECWT).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.