Η Ισότητα των Φύλων ως διακριτός στόχος στο Νέο Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2016-2030

Αυγ 10, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο των εργασιών της Διάσκεψης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το διάστημα 25-27/9/2015, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων των 193 Κρατών-Μελών του Ο.Η.Ε. θα υιοθετήσουν το φιλόδοξο Νέο Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη («New Sustainable Development Agenda») με χρονικό ορίζοντα το 2030. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 17 νέους στόχους, η υλοποίηση των οποίων αποσκοπεί στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προαγωγή της οικονομικής ευημερίας, της κοινωνικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας σε όλο τον πλανήτη. Πάγιο αίτημα της διεθνούς κοινότητας αποτελούσε η συμπερίληψη στο τελικό κείμενο των πολυεπίπεδων διαπραγματεύσεων, οι οποίες ξεκίνησαν το 2012, της αρχής της ισότητας των φύλων ως διακριτού στόχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προς ικανοποίηση όλων, ο πέμπτος στόχος αφορά αποκλειστικά την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενίσχυση όλων των γυναικών και των κοριτσιών με την εξής διατύπωση στην αγγλική γλώσσα: «Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls».

Οι εκπρόσωποι των Κρατών-Μελών του Ο.Η.Ε. θα υπογράψουν τον προσεχή Σεπτέμβριο ένα κείμενο συνολικής έκτασης 29 σελίδων, το οποίο διαρθρώνεται σε 91 παραγράφους και φέρει τον τίτλο «Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο Μας: Το Πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέχρι το 2030 – Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development». Η εικοστή παράγραφος στην πέμπτη σελίδα είναι αφιερωμένη στη σπουδαιότητα και στην αναγκαιότητα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών για την πρόοδο του πλανήτη. Στη σελίδα 15 της Διακήρυξης υπάρχει εξειδίκευση του στόχου για την ισότητα των φύλων σε έξι βασικές και τρεις επιμέρους ενότητες:

1) εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών

2) εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της παρανόμης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της σεξουαλικής και κάθε μορφής εκμετάλλευσης

3) εξάλειψη επιβλαβών πρακτικών, όπως οι εξαναγκαστικοί γάμοι, οι γάμοι σε παιδική και νεαρή ηλικία, καθώς και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων

4) αναγνώριση και αποτίμηση της άμισθης φροντίδας και της εργασίας στο σπίτι, καθώς και ισόρροπη κατανομή των οικογενειακών βαρών μεταξύ των μελών της οικογένειας

5) διασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή

6) διασφάλιση της πρόσβασης όλων των γυναικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα αναπαραγωγικά δικαιώματα, όπως αυτά αποτυπώνονται σε διεθνή κείμενα (π.χ. Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, Πρόγραμμα Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες/Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου)

α) οικονομικά δικαιώματα των γυναικών (πρόσβαση σε πόρους, ιδιοκτησιακό καθεστώς, πηγές χρηματοδότησης, κληρονομικά θέματα)

β) ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών προς όφελος της θέσης του γυναικείου πληθυσμού

γ) πολιτικές και νομοθεσία υπέρ της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και της ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα.

Στην παράγραφο 52 της Διακήρυξης καλείται όλος ο πλανήτης θα δραστηριοποιηθεί, προκειμένου η βιώσιμη ανάπτυξη να γίνει πράξη μέχρι το 2030: Κυβερνήσεις, Κοινοβούλια, Διεθνείς Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αυτόχθονες Πληθυσμοί, Κοινωνία των Πολιτών, Επιχειρηματικός Κόσμος και Ιδιωτικός Τομέας, Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Όλοι οι Λαοί. Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα των λαών, από τους λαούς, για τους λαούς και όλοι/-ες μας είμαστε συνεπιβάτες ενός απαιτητικού δεκαπενταετούς ταξιδιού («It is an Agenda of the people, by the people, and for the people – Embarking today on the road to 2030»).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ο.Η.Ε. με το τελικό κείμενο της Διακήρυξης, το οποίο θα υιοθετηθεί από τα Κράτη-Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο τον προσεχή Σεπτέμβριο:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7891TRANSFORMING%20OUR%20WORLD.pdf .

Comments are closed.