Η κατάσταση των αγροτισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για τις Αγρότισσες

ΣΧΕΤ.: Οι πρόσφατες δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. έτους 2016 για τις αγρότισσες:

 

1) Το από 23-2-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_23-02-2016_Protokolo%20Synergasias%20Me%20YpAgrAnaptiksis.pdf

 

2) Το από 11-7-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Γυναίκες των Πρεσπών – Γυναίκες του κόσμου: οι γυναίκες των Πρεσπών επιχειρούν»:

http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/July/DT_11-07-2016_Diethnes%20Symposio%20GGIF%20sti%20Florina.pdf

 

Πρόγραμμα εργασιών του Διεθνούς Συμποσίου (Φλώρινα, 7-8 Ιουλίου 2016): http://www.isotita.gr/en/var/uploads/2016/AGENDA_PRESPAS%20SYMPOSIUM.pdf .

 

3) Το από 20-9-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/Sep/DT_20-09-2016_Synantisi%20GGIF%20me%20GG%20YPAAT.pdf .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για τις Αγρότισσες (15η Οκτωβρίου), σας γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε το 2015 μία εμπεριστατωμένη έκθεση συνολικής έκτασης 78 σελίδων στην αγγλική γλώσσα για την κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση εκπονήθηκε για τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ε.Κ. από μία τριμελή ομάδα πανεπιστημιακών από τα Πανεπιστήμια του Ζάγκρεμπ (Κροατία) και του Gloucestershire (Μεγάλη Βρετανία).

 

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και άκρως κατατοπιστικά στατιστικά στοιχεία:

 

1) Οι γυναίκες αποτελούν άνω του 50% του συνολικού πληθυσμού στην Ε.Ε. αλλά το 2014 αποτελούσαν μόνο το 46,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η ίδια κατάσταση υφίσταται και στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε., όπου το 45% του συνόλου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι γένους θηλυκού.

 

2) Το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ε.Ε., το οποίο απειλείται από τη φτώχεια, διαβιεί σε αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας έτους 2013, το 23,1% του πληθυσμού στην Ελλάδα κινδύνευε να χαρακτηριστεί ως φτωχό με ευρωπαϊκό μέσο όρο το 16,6%.

 

3) Το 2007 μόλις το 29% των ατόμων, τα οποία κατείχαν στην ιδιοκτησία τους γεωργικές εκτάσεις, ήταν γυναίκες. Το συγκεκριμένο ποσοστό αυξήθηκε μόλις κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από το 2003.

 

4) Άνω του ενός τρίτου των αγροτισσών απασχολείται στη φυτική και τη ζωική παραγωγή, ενώ το μισό του εργαζόμενου πληθυσμού των αγροτισσών απασχολείται στη βιομηχανοποίηση και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα ποτά.

 

5) Υψηλά ποσοστά του οικονομικά ενεργού γυναικείου πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές καταγράφτηκαν στις χώρες (2011): Βουλγαρία 47,6%, Τσεχία 44%, Γερμανία 45,3%, Εσθονία 49,7%, Ελλάδα 40,5%.

 

6) Γενικά, οι αγροτικές περιοχές συνεισφέρουν στην πλήρη απασχόληση στην Ε.Ε. των 28 Κρατών-Μελών σε ποσοστό 22%. Σύμφωνα με στοιχεία του 2014, στην Ελλάδα το 38,8% των γυναικών εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και το 53,9% με καθεστώς μερικής απασχόλησης στους τομείς της γεωργίας, της δασοπονίας και της αλιείας.

 

7) Οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες στον αγροτικό τομέα αποτελούν μειοψηφία: στη Ρουμανία το 70,1% είναι άνδρες και το 29,9% είναι γυναίκες, ενώ στην Τσεχία μόλις το 16,1% είναι γένους θηλυκού (ιδιοκτήτριες των αγροτικών εκτάσεων).

 

8) Στη σελίδα 24 της έντυπης έκδοσης της έκθεσης υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, η δημιουργία των οποίων αποσκοπεί αφενός στην ικανοποίηση της απαίτησης του καταναλωτικού κοινού για ειδικά ποιοτικά προϊόντα και αφετέρου στη δημιουργία επιπλέον εισοδήματος για τα αγροτικά νοικοκυριά.

 

9) Μόλις το 2,2% των γυναικών που διαχειρίζονται αγροτικές εκτάσεις στην Ελλάδα έχει λάβει βασική κατάρτιση και το 97,6% έχει μόνο πρακτική εμπειρία. Ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 18,9% και 76,9% αντίστοιχα.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU(2015)536466_EN.pdf .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση