Η κατάσταση των γυναικών της υπαίθρου διεθνώς και η αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

ΣΧΕΤ.: α) Το από 11-10-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η κατάσταση των αγροτισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για τις Αγρότισσες (15η Οκτωβρίου)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2846 .

 

β) Το από 17-10-2017 έγγραφό μας με θέμα «Η συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. στο άρθρο της εφημερίδας ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ για τις αγρότισσες»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2858 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία διεξάγεται στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη το διάστημα 19-25 Σεπτεμβρίου 2017, έχει δημοσιοποιηθεί η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με θέμα «Βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών σε αγροτικές περιοχές». Πρόκειται για ένα συνεκτικό κείμενο συνολικής έκτασης δεκαεπτά σελίδων στην αγγλική γλώσσα, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2017 και παρουσιάζει με ανάγλυφο τρόπο τις προκλήσεις της διεθνούς κοινότητες στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις του γυναικείου πληθυσμού της υπαίθρου:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/228/53/PDF/N1722853.pdf?OpenElement .

 

Σύμφωνα με την Έκθεση, οι ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές, κατανέμονται στους ακόλουθους έξι τομείς δημόσιας πολιτικής:

 

α) ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση

 

β) ποιοτική και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε δομές υγείας, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών

 

γ) εξάλειψη όλων των μορφών βίας και διάκρισης σε βάρος του γυναικείου πληθυσμού

 

δ) πρόσβαση σε υποδομές υγιούς διαβίωσης και τεχνολογίας προς όφελος της αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης

 

ε) συμμετοχή στην αγορά εργασίας

 

στ) ανάγκη στατιστικής αποτίμησης της κατάστασης των γυναικών της υπαίθρου.

 

Ακολουθούν ορισμένα άκρως κατατοπιστικά στατιστικά δεδομένα:

 

1) η φτώχεια και ο τόπος διαμονής είναι οι βασικοί παράγοντες για τη φοίτηση των κοριτσιών στο σχολείο – ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Πακιστάν το ποσοστό αλφαβητισμού για τους νεαρούς άνδρες αγροτικών περιοχών είναι 64%, ενώ για τον αντίστοιχο γυναικείο πληθυσμό το ποσοστό υποχωρεί δραματικά και αγγίζει το απογοητευτικό 15%

 

2) στη Νιγηρία το 90% των εφήβων κοριτσιών από εύπορες οικογένειες ολοκληρώνουν συνήθως τις γυμνασιακές τους σπουδές, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τους έφηβους φτωχών οικογενειών κατρακυλάει στο 17% και για τις έφηβες φτωχών αγροτικών οικογενειών στο απαγορευτικό 3%

 

3) τουλάχιστον ένα δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας επαγγελματικού επιπέδου, ενώ η απουσία οικογενειακού προγραμματισμού επηρεάζει τις ζωές 214 εκατομμυρίων γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες

 

4) ο μέσος όρος ηλικίας γάμου σε περιοχές της Ινδίας είναι τα 15,7 έτη για τις γυναίκες και το 53% αυτών αποκτούν το πρώτο τους παιδί μέχρι την ηλικία των 17 ετών

 

5) η αναλογία στο γυναικείο πληθυσμό της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών είναι μόλις 3 προς 10 όσον αφορά την ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον ιό HIV

 

6) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του εξειδικευμένου Διεθνούς Οργανισμού UN WOMEN προερχόμενα από 46 χώρες σχετικά με τη σωματική και τη σεξουαλική βία από σύζυγο ή σύντροφο, σε 26 χώρες τα ποσοστά ήταν σαφώς αυξημένα στις αγροτικές σε σχέση με τις αστικές περιοχές

 

7) περίπου 15 εκατομμύρια κορίτσια ετησίως πέφτουν θύματα εξαναγκαστικού γάμου πριν τα δεκαοκτώ τους χρόνια και τα περισσότερα προέρχονται από τις πλέον φτωχές οικογένειες αγροτικών περιοχών της Υποσαχάριας Αφρικής και της Νότιας Ασίας

 

8) η πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων εξακολουθεί να υφίσταται σε 29 αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζοντας 44 εκατομμύρια κορίτσια κάτω των 15 ετών, ενώ σε 19 από τις 29 χώρες αυτή η επιβλαβής πρακτική είναι περισσότερο διαδεδομένη στην ύπαιθρο

 

9) πάνω από τρία δισεκατομμύρια άτομα σε χώρες με μέτριο ή χαμηλό ΑΕΠ δεν έχουν κινητό τηλέφωνο, εκ των οποίων 1,7 δισεκατομμύρια είναι γυναίκες, ενώ 3,9 δισεκατομμύρια άτομα δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με βασικό θύμα το φτωχό και χωρίς επαρκή μόρφωση γυναικείο πληθυσμό της υπαίθρου

 

10) παγκοσμίως το 2015 το ένα τέταρτο του γυναικείου εργατικού δυναμικού απασχολήθηκε στη γεωργία, ενώ το μισθολογικό χάσμα μεταξύ αγροτών και αγροτισσών έφθασε έως και το 40%

 

11) μόλις το 2,6% του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα των χωρών με υψηλό ΑΕΠ είναι γένους θηλυκού, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής και της Νότιας Ασίας ξεπερνάει το 60%.

 

Για την εκπόνηση της Έκθεσης ο ΟΗΕ απευθύνθηκε, μεταξύ άλλων, και στα Κράτη-Μέλη του λαμβάνοντας συνεισφορές από μόλις 38 Κράτη. Η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων  της Γ.Γ.Ι.Φ. απέστειλε, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, εμπεριστατωμένη απάντηση στις 28 Απριλίου 2017, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις καλές πρακτικές σε σχέση με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών των αγροτικών περιοχών.

 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ρητή αναφορά στις πολιτικές και τις δράσεις της χώρας μας στις ακόλουθες παραγράφους της Έκθεσης του ΟΗΕ:

 

α) παράγραφος 15: οι δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων μέσω της εκπαίδευσης

 

β) παράγραφος 31: το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών».

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι μόνο το σχολικό έτος 2016-2017 ο κρατικός φορέας ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών υλοποίησε επιτυχώς 44 δράσεις για την εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την αναθεώρηση της πρόσληψης της εικόνας και των ρόλων των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς συμμετείχαν και διακρίθηκαν μαθήτριες και μαθητές από σχολικές μονάδες της περιφέρειας, αναδεικνύοντας έτσι τις υγιείς βάσεις της ελληνικής νεολαίας στον τομέα της ισότητας των φύλων: http://www.isotita.gr/44-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισότ/ .

 

Όσον αφορά τις πολιτικές μας για την έμφυλη βία, υπογραμμίζεται ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. σχεδίασε και υλοποιεί το ως άνω Εθνικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, παράνομη διακίνηση/εμπορία, σεξουαλική παρενόχληση) μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου 62 δομών σε όλη την επικράτεια (24ωρη τηλεφωνική γραμμή, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες Φιλοξενίας): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/sm_GR_via-trifold_isotita_in-1.jpg και http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/sm_GR_via-trifold_isotita_out-1.jpg .

                      

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στo θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία»και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.