Η νέα μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ελλάδα και την Κύπρο (Ιούνιος 2018)

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό στην ελληνική γλώσσα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με το ζήτημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το δελτίο τύπου για τη χώρα μας περιλαμβάνει σχετικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. για το θέμα του ΑΓΓΟ.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Βία κατά των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

FGM press release_Cyprus_EL

FGM press release_Greece_EL

 

 

Comments are closed.