Η οικονομική ανάπτυξη στην υπηρεσία των ανθρώπων και η ισότητα των φύλων αποτελούν τα βασικά μηνύματα της Διακήρυξης της Διάσκεψης των Η.Ε. για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη

Αυγ 01, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 11 Ιουλίου 2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Γυναίκες των Πρεσπών – Γυναίκες του κόσμου. Οι γυναίκες των Πρεσπών επιχειρούν»: DT_11-07-2016_Diethnes Symposio GGIF sti Florina .

 

β) Το από 14 Ιουλίου 2016 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «Ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των γυναικών και προώθησης της ισότητας των φύλων στη βιομηχανική ανάπτυξη»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2751 .

 

γ) Το από 15 Ιουλίου 2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: DT_15-07-2016_H Isotita twn Fylwn sti Viomixaniki Anaptiksi.

 

δ) Το από 18 Ιουλίου 2016 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα «Η επιτυχημένη δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφορικά την ένταξη της διάστασης του φύλου στη βιομηχανική ανάπτυξη»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2752 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι η Διακήρυξη της 14ης Συνόδου της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του πλανήτη. Η Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ναϊρόμπι το διάστημα 17-22 Ιουλίου 2016 με το σύνθημα «Από την απόφαση στη δράση: προς ένα ισότιμο και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον για το εμπόριο και την ανάπτυξη».

 

Η Διακήρυξη διαρθρώνεται σε είκοσι παραγράφους  (σχετικός σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο σε μορφή pdf συνολικής έκτασης τεσσάρων σελίδων στην αγγλική γλώσσα DT_15-07-2016_H Isotita twn Fylwn sti Viomixaniki Anaptiksi ) και αξίζει να εστιάσουμε στις ακόλουθες δύο:

 

1) παράγραφος 8:

 

– οι οικονομικές δραστηριότητες οφείλουν να βρίσκονται στην υπηρεσία των ανθρώπων

 

– κάθε στρατηγική για την ανάπτυξη πρέπει να προάγει την ανθρώπινη ύπαρξη

 

– κάθε αναπτυξιακή στρατηγική οφείλει να λαμβάνει υπόψη την υπεροχή της ανθρώπινης εργασίας

 

2) παράγραφος 9:

 

– δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγικότητας τόσο σήμερα όσο και στο απώτερο μέλλον χωρίς την επίτευξη της ισότητας των φύλων αφενός και την προώθηση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας αφετέρου

 

– η ένταξη της διάστασης του φύλου στους τομείς της εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής καθίσταται επιτακτική ανάγκη για όλες τις χώρες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

 

– χρειάζονται στοχευμένες δράσεις και επενδύσεις υπέρ της ισότητας των φύλων στα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των δημοσιονομικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών.

 

Η Διακήρυξη της 22ας Ιουλίου 2016, η οποία ονομάζεται «Nairobi Azimio» ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη διοργανώτρια χώρα (η λέξη «azimio» σημαίνει «διακήρυξη» στα σουαχίλι, εθνική γλώσσα της Κένυας), αποτελεί τον οδικό χάρτη της διεθνούς κοινότητας για την επόμενη τετραετία στους τομείς του εμπορίου και της ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών και τις σχέσεις τους προς τον ανεπτυγμένο βιομηχανικά κόσμο.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.