Η παρουσία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤ.: Το από 12-9-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Η επιτυχής εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη σεξουαλική παρενόχληση στην 83η ΔΕΘ»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-η-επιτυχής-εκδήλωση-της-γ/

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιοποίησε έναν συνοπτικό απολογισμό των πολιτικών και των δράσεων του με τίτλο «Δημοκρατία, Συμμετοχή, Ανάπτυξη, Αλληλεγγύη» στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο εν λόγω απολογισμός περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις δεκατρείς βασικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων το 2018, οι οποίες διαρθρώνονται σε έξι ενότητες:

 

Α. Δημόσιες Πολιτικές

 

1) Κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της «Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

 

2) Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων (αναμένεται η ψήφισή του από το Ελληνικό Κοινοβούλιο).

 

Β. Αυτοδιοίκηση

 

3) Διεύρυνση της Υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες (μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει 212 Δήμοι).

 

4) Σύσταση Ομάδας Έργου από αιρετές γυναίκες, επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην αυτοδιοίκηση.

 

5) Συνέχεια της απρόσκοπτης και επιτυχούς λειτουργίας της εύχρηστης ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ποσόστωση του φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ.

 

Γ. Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

 

6) Εξασφάλιση της συνέχισης και αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Δομών Στήριξης των γυναικών (Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες Φιλοξενίας) μέχρι το 2020.

 

Δ. Γυναίκες Πρόσφυγες

 

7) Άνοιγμα Ξενώνων Φιλοξενίας της Γ.Γ.Ι.Φ. και σε γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους σε όλη την Ελλάδα.

 

8) Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την προστασία των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους με οκτώ φορείς: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γ.Γ. Υποδοχής, Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΕΕΤΑΑ.

 

9) Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση και εξέταση θεμάτων των γυναικών, οι οποίες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, με έμφαση στις γυναίκες πρόσφυγες.

 

10) Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη UNICEF για την προστασία των γυναικών προσφύγων-μεταναστριών και των παιδιών τους από την έμφυλη βία.

 

Ε. Καταπολέμηση της Πορνείας

 

11) Εξέταση, μέσω της σύστασης Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου, του ζητήματος της προστασίας των γυναικών από την πορνεία υπό το πρίσμα που θέτει το σκανδιναβικό, αλλά και το γαλλικό μοντέλο αντιμετώπισης της πορνείας, και έναρξη του σχετικού κοινωνικού διαλόγου.

 

12) Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα την πορνεία, ως μία ακόμη μορφή έμφυλης βίας, για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης του φαινομένου (Αθήνα, 27-4-2018).

 

ΣΤ. Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης

 

13) Δημιουργία τεσσάρων τηλεοπτικών σποτ για τη σεξουαλική παρενόχληση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας, ώστε να μεταφερθεί το μήνυμα στις γυναίκες θύματα ή εν δυνάμει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης το μήνυμα ότι  μπορούν να απευθυνθούν στις αντίστοιχες δομές.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γ.Γ.Ι.Φ. διοργάνωσε εκδήλωση στο χώρο της ΔΕΘ στις 10-9-2018 με θέμα «Ανοιχτοί χώροι και “χωρικές αδικίες”: Η σεξουαλική παρενόχληση στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (σχετικό το από 12-9-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.