Η προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. το πρώτο εξάμηνο του 2019 εντός και εκτός της Ε.Ε. μέσω αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, Ιούνιος 2019)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 11-2-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. το έτος 2018 εντός και εκτός της Ε.Ε. μέσω αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, Φεβρουάριος 2019)»: http://www.isotita.gr/η-προβολή-του-έργου-της-γ-γ-ι-φ-το-έτος-2018-ε/ .

 

β) Το από 2-4-2019 έγγραφό μας με θέμα «Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του 2019»: http://www.isotita.gr/θετικό-πρόσημο-για-τη-δημόσια-εικόνα-14/ .

 

γ) Το από 8-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019»: http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ-2/ .

 

Σε συνέχεια των τριών ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι το έργο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο του 2019 προβλήθηκε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χάρη στην αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

 

Το εν λόγω Ινστιτούτο με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο γνώσης και σχεδιασμού πολιτικών ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένο κύρος εντός και εκτός των γεωγραφικών ορίων των 28 Κρατών-Μελών. Συνεπώς, η Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποίησε την εποικοδομητική συνεργασία της με τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό οργανισμό, η οποία αποτυπώνεται με σαφήνεια στις ακόλουθες επτά δράσεις δημοσιότητας (οι ημερομηνίες αφορούν τον χρόνο ανάρτησης των σχετικών εγγράφων της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή πλατφόρμα):

 

1) 14-1-2019, οι δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/recent-activities-initiated-greek-general-secretariat-gender-equality-favour-equal-pay-between

 

2) 11-2-2019, η δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόοδο της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greek-general-7

 

3) 13-3-2019, η πανελλαδική προβολή της Έκθεσης 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. χάρη στην επιτυχημένη δράση της Γ.Γ.Ι.Φ.:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/generous-and-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-2019-report-equality

 

4) 1-4-2019, παρουσίαση του Ν.4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/new-legislation-greek-government-substantive-gender-equality-and-sgbv-athens-march-2019

 

5) 14-5-2019, η ποσόστωση των ελληνικών ευρωψηφοδελτίων 2019:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-aspect-greek-candidates-european-elections-2019

 

6) 4-6-2019, τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών και των αυτοδιοικητικών εκλογών 2019 με βάση τη διάσταση του φύλου:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/female-identity-results-european-and-local-administration-elections-greece-265-and-262019

 

7) 10-6-2019, οι πρόσφατες νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας με βάση τη διάσταση του φύλου:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/comprehensive-information-recent-legislative-and-political-developments-favour-gender-equality .

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.