Η προστασία των Γυναικών και των Κοριτσιών στη θεματολογία της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης (Κωνσταντινούπολη, 23-24/5/2016)

Μαΐ 17, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το από 18/3/2016 εμπεριστατωμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενσωμάτωση των γυναικών προσφύγων και αιτουσών ασύλου (Μάρτιος 2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2566 . Το έγγραφο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, όλες τις πρόσφατες δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της δικτύωσης και της ανάπτυξης συνεργασιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

β) Το από 25/4/2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με φορείς για το προσφυγικό και τους Ξενώνες φιλοξενίας»: DT_25-04-2016_Synantisi GGIF gia Prosfygiko .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συγκαλείται στην Κωνσταντινούπολη το διήμερο 23-24 Μαΐου 2016 για πρώτη φορά Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη με σκοπό τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου πέντε χιλιάδες ηγετικές φυσιογνωμίες από την πολιτική, τον επιχειρηματικό κόσμο, τις οργανώσεις αρωγής και ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και την κοινωνία των πολιτών έχουν προσκληθεί να συνεισφέρουν στη δημιουργία κοινού μετώπου αφενός για την επούλωση των πληγών εκατομμυρίων συνανθρώπων μας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και αφετέρου για την από κοινού ώθηση υιοθέτησης πλαισίου για την αποφυγή περιβάλλοντος δημιουργίας ανθρωπιστικών κρίσεων.

Στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Μία Ανθρωπότητα: Ας μοιραστούμε την Ευθύνη» αποτυπώνεται η τραγική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά μεγάλα τμήματα του πληθυσμού του πλανήτη μας λόγω βίαιων συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών, ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για την ανάγκη στρατηγικών αλλαγών σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο προς όφελος της ανθρωπότητας. Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 9 Φεβρουαρίου 2016 ενόψει της Διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης και στις έξι επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε. (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ρωσικά, κινέζικα και αραβικά).

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτού του βασικού κειμένου της Διάσκεψης, το 2015 υπολογίστηκε ότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάστηκαν ανθρωπιστική βοήθεια, εξήντα εκατομμύρια άτομα εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους, 37 χώρες επηρεάστηκαν από την ανθρωπιστική κρίση, ενώ χρειάστηκε να δαπανηθούν περί τα είκοσι δισεκατομμύρια δολλάρια για την αντιμετώπισή της. Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στατιστικά στοιχεία:

–          το 80% της ανθρωπιστικής κρίσης οφείλεται στις ένοπλες συγκρούσεις

–          το 90% των ατόμων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται από εκρηκτικά όπλα σε κατοικημένες περιοχές, είναι πολίτες και όχι στρατιώτες

–          σήμερα το 43% του πληθυσμού του πλανήτη διαβιεί σε εύθραυστες γεωπολιτικά και περιβαλλοντικά περιοχές, ενώ αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί στο 62% μέχρι το 2030

–          μόλις το 0,4% της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας δαπανήθηκε το 2014 για την ετοιμότητα απέναντι στις καταστροφές.

Τα θέματα προστασίας των γυναικών δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από την θεματολογία της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης. Στην 67σέλιδη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η παράγραφος 77 είναι αφιερωμένη στις γυναίκες και τα κορίτσια, δεδομένου ότι συχνά πέφτουν θύματα πολλαπλών διακρίσεων σε μία κρίση όταν εκτοπίζονται, μεταναστεύουν, ανήκουν σε εθνική μειονότητα, είναι μονογονείς, απάτριδες ή ανάπηρες.

Η συγκεκριμένη παράγραφος εξειδικεύεται σε επόμενες ενότητες με τη συμπερίληψη δύο κεφαλαίων αφιερωμένες αποκλειστικά σε ζητήματα φύλου. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα «Ενδυνάμωση και προστασία γυναικών και κοριτσιών» περιλαμβάνει τρεις παραγράφους (94-96 στη σελίδα 26). Ακολουθεί η ενότητα «Εξάλειψη της έμφυλης βίας και μεταχείριση με αξιοπρέπεια όσων επιζούν», η οποία αναφέρεται στο ευαίσθητο θέμα της βίας κατά του γυναικείου πληθυσμού με έμφαση στην ανάγκη εξάλειψης του κοινωνικού στίγματος στα θύματα με τη συνδρομή ολοκληρωμένων πολιτικών και για τα δύο φύλα (παράγραφοι 97-99 στη σελίδα 27):

https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/e49881ca33e3740b5f37162857cedc92c7c1e354?vid=569103&disposition=inline&op=view .

Η έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών αποτυπώνεται και σε οργανωτικό επίπεδο με τη διεξαγωγή Στρογγυλού Τραπεζιού Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Γυναίκες και Κορίτσια: Καταλυτική Δράση για την Επίτευξη της Ισότητας των Φύλων». Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε.,

α) μόλις το 0,5% της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης το 2015 αφορούσε δράσεις αντιμετώπισης έμφυλης βίας

β) μόνο το 43% των γυναικών σε περιοχές έκτακτης ανάγκης έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, παρόλο που το 60% των γυναικών που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού, βρίσκεται σε ζώνες κρίσης

γ) μόλις το 1% της χρηματοδοτικής βοήθειας σε κράτη με εύθραυστη πολιτική κατάσταση είχε ως τελικό παραλήπτη το αντίστοιχο Υπουργείο Ισότητας των Φύλων ή τοπικές γυναικείες οργανώσεις.

Η πλευρά των διοργανωτών προέβη στη δημοσιοποίηση δύο σχετικών κειμένων για την υποβοήθηση του έργου όσων συμμετάσχουν στο εν λόγω Στρογγυλό Τραπέζι Υψηλού Επιπέδου:

1) τρισέλιδο κείμενο διαβούλευσης στην αγγλική γλώσσα

https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/82a8997f2192427f8d152c14394b529049c38e59?vid=571410&disposition=inline&op=view

2) επτασέλιδο κείμενο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις των ηγετών της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης υπέρ της ισότητας των φύλων

https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/a013ad0b3de01c192588653dd4138280fbdcbc69?vid=575816&disposition=inline&op=view  .

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εμπίπτει στη θεματική ενότητα «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων».

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.