Η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στη Διακήρυξη της Διάσκεψης Κορυφής του ΝΑΤΟ (Βαρσοβία, 8-9/7/2016)

Ιούλ 11, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Διακήρυξη της Διάσκεψης Κορυφής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), η οποία διεξήχθη στη Βαρσοβία το διήμερο 8-9 Ιουλίου 2016 με τη συμμετοχή Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των μελών και εταίρων αυτού, περιλαμβάνει ειδική παράγραφο για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών.

 

Πιο συγκεκριμένα, η Διακήρυξη διαρθρώνεται σε 139 παραγράφους, οι οποίες εστιάζουν κυρίως σε αμυντικά και στρατιωτικά ζητήματα (π.χ. σχέσεις με τη Ρωσία, έξαρση του ακραίου ισλαμισμού, στήριξη του Αφγανιστάν, κατάσταση στη Ν.Α. Ευρώπη). Η 131η παράγραφος αναφέρεται αποκλειστικά στην ισότητα των φύλων και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών με αναφορά σε ζητήματα όπως:

 

1) διασφάλιση της πλήρους και ενεργούς συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη, διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και στις προσπάθειες για ανοικοδόμηση των εμπόλεμων περιοχών μετά τη λήξη των ένοπλων συγκρούσεων

 

2) ειδική μνεία στην εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με θέμα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια»

 

3) προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο Σύστημα του ΝΑΤΟ (πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος)

 

4) υιοθέτηση και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και στρατιωτικών οδηγιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας, καθώς και για το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοποίησης του ΝΑΤΟ σε διάφορες περιοχές του πλανήτη

 

5) εντατικοποίηση των προσπαθειών με σκοπό την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και τις δράσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 133η παράγραφος της Διακήρυξης της Βαρσοβίας με θέμα την επιτακτική ανάγκη για την ουσιαστική διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών λόγω των συνεχών και πολλαπλών παραβιάσεων σε βάρος τους κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων:

 

– δολοφονίες και ακρωτηριασμοί παιδιών

 

– στρατολόγηση ανηλίκων

 

– επιθέσεις σε σχολεία και νοσοκομεία

 

– βιασμοί και λοιπές μορφές σεξουαλικής βίας σε βάρος παιδιών και των δύο φύλων

 

– απαγωγές αγοριών και κοριτσιών

 

– άρνηση πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο του ΝΑΤΟ με το κείμενο της Διακήρυξης:

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm .

 

Τέλος, η επόμενη Διάσκεψη Κορυφής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στα νέα κτίρια της έδρας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες το 2017.

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και «Ανθρώπινα Δικαιώματα των Γυναικών» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Comments are closed.