Η πρωτοπορία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Ε.Ε. για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης

ΣΧΕΤ.: α) Η με Α.Π. 652/10-3-2016 εγκύκλιος της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα»:

http://www.isotita.gr/εγκύκλιος-για-την-ένταξη-της-διάσταση/

 

β) Το από 30-5-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι 35 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο πεντάμηνο του 2018»:

http://www.isotita.gr/οι-35-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ι-2/

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές και οι δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020», έχουν ως βασικό στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δραστηριότητας. Οι πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έργο της ταυτίζεται με την πρωτοπορία στην Ευρώπη των 28.

 

Ενδεικτικά, εστιάζουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης:

 

Α. Οι πανελλήνιοι μαθητικοί διαγωνισμοί

 

Η Γ.Γ.Ι.Φ. συνεργάζεται με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών με σκοπό την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στη νέα γενιά.  Πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

 

Το σχολικό έτος 2016-2017 διοργανώθηκε ο πανελλήνιος διαγωνισμός ψηφιακής δημιουργίας με τίτλο «Όλα τα παιχνίδια για όλα τα παιδιά» για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, ενώ το σχολικό έτος 2017-2018 διοργανώθηκε ο πανελλήνιος διαγωνισμός μαθητικής δημιουργίας με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» για τα νηπιαγωγεία της χώρας:

 

α) δελτίο τύπου της 23-5-2017 από τη Γ.Γ.Ι.Φ.:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/06/DT_23-05-2017_Panell.Math_.Diag_.-Ola-ta-paixnidia.pdf

 

β) δελτίο τύπου της 11-6-2018 από τη Γ.Γ.Ι.Φ.:

http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-τελετή-βράβευσης-του-παν/.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία διοργάνωσε παρόμοιο διαγωνισμό το σχολικό έτος 2017-2018. Πιο συγκεκριμένα, η Διατμηματική Επιτροπή για τα θέματα ισότητας φύλων του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, διοργάνωσε διαγωνισμό με θέμα «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια». Ο διαγωνισμός εντάχθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, το οποίο προωθεί την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση με ποικίλες δράσεις. Στη δημοτική εκπαίδευση τα παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης κλήθηκαν να συμμετάσχουν ομαδικά, δημιουργώντας ένα επιτραπέζιο παιγνίδι στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδιασμός και Τεχνολογία», ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης κλήθηκαν να συμμετάσχουν ομαδικά με τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο. Ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος με όλο το υλικό του διαγωνισμού από τον ιστότοπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου:

http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=917&Itemid=390&lang=el .

 

Β. Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα

 

Τον Μάρτιο του 2018 παραδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στην Υπηρεσία μας η νέα έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/01/Οδηγός-μη-σεξιστικής-γλώσσας.pdf .

Είχε προηγηθεί στις 5-12-2016 η ημερίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Ο σεξισμός στο δημόσιο λόγο» με το εξής μήνυμα: η διαιώνιση του σεξισμού στο λόγο μας, ενισχύει την ανακύκλωση των έμφυλων στερεοτύπων, τα οποία, με τη σειρά τους, χωλαίνουν  την ακεραιότητα της  γλώσσας μας και αναδεικνύουν τις σεξιστικές πτυχές της.

Ακολουθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.:

1) πρόσκληση και πρόγραμμα: http://old.isotita.gr/index.php/news/2919

2) το από 6-12-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/Dec/DT_06-12-2016_Hmerida%20GGIF%20gia%20to%20sexismo%20sto%20dimosio%20logo.pdf

3) το από 8-12-2016 έγγραφό μας με θέμα «Ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της ημερίδας της Γ.Γ.Ι.Φ. για το σεξισμό στο δημόσιο λόγο (Αθήνα, 5-12-2016)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2933 .

Εδώ επισημαίνεται ότι το 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε έναν οδηγό κατευθυντηρίων γραμμών συνολικής έκτασης δεκατριών σελίδων στην αγγλική γλώσσα σχετικά με τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας από όλες τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον τίτλο GENDER-NEUTRAL LANGUAGE in the European Parliament : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf .

Ο εν λόγω οδηγός εκπονήθηκε από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δ.Παπαδημούλη.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.