Η πρώτη Διάσκεψη Γυναικών της Ομάδας των G20 (Κωνσταντινούπολη, 16-17/10/2015)

Οκτ 27, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σε συνέχεια της ανάρτησης της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα εργασιών της Ομάδας των G20» http://old.isotita.gr/index.php/news/2275, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Ομάδα των G20 είναι ένα διεθνές forum με μέλη τις Κυβερνήσεις και τους/τις Διοικητές/-τριες των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών με τις πιο ισχυρές οικονομίες του πλανήτη (τα επτά πιο αναπτυγμένα βιομηχανικά κράτη και οι αναδυόμενες οικονομίες). Στην Ομάδα συμμετέχουν δεκαεννέα κράτη και ένας διεθνής οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη είναι τα εξής: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και Η.Π.Α. Όσον αφορά τον διεθνή οργανισμό, αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Την Προεδρία για το 2015 ασκεί η Τουρκία, η οποία έχει εκπονήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς μέσα από τη συλλογική δράση (τα τρία «I» της Τουρκικής Προεδρίας «Inclusiveness, Implementation and Investment for Growth»). Η ισότητα των φύλων δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το πρόγραμμα, δεδομένου ότι η αναβάθμιση της θέσης των γυναικών και η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής συμβάλλουν στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Για πρώτη φορά συστήνεται ειδική Ομάδα με αποκλειστική αρμοδιότητα τα θέματα γυναικών (η επίσημη έναρξη έγινε στην Άγκυρα στις 7-9-2015). Η Ομάδα για τις Γυναίκες (Women 20 – W20) έρχεται να καλύψει το κενό και να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο των γυναικών στην κοινή προσπάθεια για ισχυρή, αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη στον πλανήτη. Εξάλλου, η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών αναπόφευκτα συμβάλλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη Διάσκεψη της Ομάδας Women 20 – W20 με τη συμμετοχή 36 εκπροσώπων από είκοσι χώρες και δύο Διεθνείς Οργανισμούς (τον Οργανισμό UN WOMEN και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας). Η προεδρεύουσα Τουρκία κάλεσε επίσης εκπροσώπους από πέντε χώρες (Βιετνάμ, Καμπότζη, Αφγανιστάν, Νιγηρία και Ουγκάντα) στο πλαίσιο του διαλόγου της Ομάδας των G20 με τις Αναπτυσσόμενες Χώρες Χαμηλού Εισοδήματος. Την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης κήρυξε ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας Recep Tayyip Erdogan.

Στο πεντασέλιδο Ανακοινωθέν συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα και τα αιτήματα της Διάσκεψης της Ομάδας για τις Γυναίκες των G20, τα οποία κατανέμονται σε δέκα ενότητες:

1) οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα

2) εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω της ανάπτυξης και της αναβάθμισης των δομών κοινωνικής φροντίδας για παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, ασθενείς και άτομα με αναπηρία

3) αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

4) εξασφάλιση πρόσβασης των γυναικών σε κεφάλαια/πηγές χρηματοδότησης και σε αγορές

5) εξάλειψη των διακρίσεων στο χώρο εργασίας μέσω της ενίσχυσης του νομοθετικού πλαισίου και της προώθησης των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες

6) ενίσχυση της δικτύωσης των γυναικών σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο

7) υποστήριξη των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στη δικαιοδοσία γυναικών, καθώς και της καινοτομίας από γυναίκες

8) προώθηση του ηγετικού ρόλου των γυναικών στη δημιουργία αειφόρων καταναλωτικών προτύπων και πράσινης ανάπτυξης

9) κοινωνική προστασία και βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τις γυναίκες

10) υιοθέτηση δέκα στατιστικών δεικτών για την αποτίμηση της προόδου εφαρμογής των προτάσεων της Ομάδας για τις Γυναίκες των G20.

Οι συστάσεις της πρώτης Διάσκεψης Γυναικών θα κατατεθούν στη Διάσκεψη των Ηγετών της Ομάδας των G20, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 15-16/11/2015 στην Αττάλεια.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με το κείμενο του Ανακοινωθέντος σε μορφή pdf:
https://g20.org/wp-content/uploads/2015/10/W20-Summit-Final-Communiqu–.pdf.

Comments are closed.