Η στατιστική απεικόνιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2018)

ΣΧΕΤ.: α) Το Δ1/228/5-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. και η εποικοδομητική συνεισφορά της Γ.Γ.Ι.Φ. (Σόφια, 31/1 – 1/2/2018)»: http://www.isotita.gr/οι-πρόσφατες-εξελίξεις-στον-τομέα-της-3/.

β) Το από 7-2-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. – Σόφια 2018»:

http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-οι-εξελίξεις-στην-ισότητ/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στις 7 Μαρτίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών. Πρόκειται για μία άκρως χρήσιμη και εύχρηστη έκδοση συνολικής έκτασης εβδομήντα σελίδων στην αγγλική γλώσσα με έγκυρα στατιστικά στοιχεία από την EUROSTAT αναφορικά με την κατάσταση της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε.

Ακολουθούν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία:

1) ο μέσος όρος του χάσματος στην απασχόληση μεταξύ γυναικών και ανδρών στα 28 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. λιμνάζει στο 11,6% με διάφορες αυξομειώσεις μεταξύ των Μελών της Ένωσης: η Μάλτα καταγράφει το πιο υψηλό ποσοστό της τάξης του 27,7% και η Λιθουανία το πιο χαμηλό της τάξης του 1,9%, ενώ το έμφυλο χάσμα στην απασχόληση της χώρας μας είναι 19%

2) το καθεστώς της μερικής απασχόλησης είναι γένους θηλυκού, αφού ο μέσος όρος στην Ε.Ε. για τις γυναίκες είναι γύρω στο 30% και για τους άνδρες μόλις 8% (εντούτοις, η ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζεται και στη μερική απασχόληση, δεδομένου ότι στην Ολλανδία οι γυναίκες εργάζονται με το συγκεκριμένο καθεστώς στο δυσθεώρητα υψηλό ποσοστό του 74%, στη Φινλανδία στο 19%, στην Ελλάδα στο 14% και στη Βουλγαρία στο 3%)

3) στα ζευγάρια με το μικρότερο μέλος της οικογένειας να είναι κάτω των επτά ετών, οι γυναίκες αφιερώνουν κατά μέσο όρο 32 ώρες εβδομαδιαίως σε έμμισθη εργασία και 39 ώρες σε άμισθη εργασία, ενώ οι αντίστοιχες ώρες για τους άνδρες είναι 41 (έμμισθη) και 19 (άμισθη) – συνεπώς, παραμένει ζητούμενο η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στην Ε.Ε.

4) το έμφυλο μισθολογικό χάσμα αγγίζει το 16% στην Ε.Ε. ως μέσος όρος με σημαντικές αυξομειώσεις μεταξύ των 28 Κρατών-Μελών (τα δύο ακραία ποσοστά είναι το 5,5% της Ιταλίας και το 26,9% της Εσθονίας), ενώ το αντίστοιχο συνταξιοδοτικό κενό υπολογίζεται στο 36,3%

5) η διαφάνεια στο σύστημα των αμοιβών αναμφίβολα συμβάλει στη μείωση των έμφυλων μισθολογικών ανισοτήτων – αξίζει να επισημανθεί ότι το 45% των εργαζομένων στην Ε.Ε. διαπραγματεύεται το ύψος των απολαβών με την εργοδοσία (το αντίστοιχο ποσοστό εκτοξεύεται στο 76% στη Σουηδία και στο 61% στη Δανία)

6) το 44% των γυναικών και το 34% των ανδρών ηλικίας 30-34 ετών έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε. με εμφανή χαρακτηριστικά έμφυλου επαγγελματικού διαχωρισμού: μόλις το 20% των γυναικών αποφοίτων τεχνολογίας και πληροφορικής επιλέγουν ως επαγγελματική διέξοδο τη βιομηχανία της τεχνολογίας

7) οι γυναίκες κατέχουν τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ποσοστό 36,1% με τη Φινλανδία να κατέχει την πρωτιά όσον αφορά το Κράτος-Μέλος με τις περισσότερες Ευρωβουλεύτριες (ποσοστό 61,5%)

8) όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια, ο μέσος όρος είναι 29,3% (Νοέμβριος 2017) όταν τον Οκτώβριο του 2004 ήταν 22,1%

9) οι γυναίκες κατέχουν κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο σε ποσοστό 27,7% στις Εθνικές Κυβερνήσεις, ενώ είναι αρχηγοί μεγάλου πολιτικού κόμματος σε ποσοστό 16,9%

10) στον κόσμο των επιχειρήσεων οι γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών σε ποσοστό μόλις 25,3% στην Ε.Ε., με τη Γαλλία να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση με ποσοστό 43,4% λόγω υιοθέτησης σχετικής νομοθεσίας υπέρ της ενίσχυσης του υποεκπροσωπούμενου φύλου μέσω του μέτρου της ποσόστωσης ήδη από το 2011 (στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11,3% και την Εσθονία να καταλαμβάνει σήμερα την τελευταία θέση με το μονοψήφιο ποσοστό του 7,4%)

11) στον τομέα της βίας κατά των γυναικών τα στατιστικά στοιχεία είναι άκρως απογοητευτικά: το 85,8% των θυμάτων σεξουαλικής βίας είναι γένους θηλυκού και το 98,3% των δραστών με καταδίκη είναι άνδρες, ενώ καταγράφεται αύξηση των βιασμών κατά 47% την περίοδο 2008-2015 (η αντίστοιχη αύξηση σε Αγγλία και Ουαλία είναι της τρομακτικής τάξης του τριψήφιου ποσοστού 173%).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615287 .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.