Η συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στις εργασίες της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO

Νοέ 19, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η 38η Γενική Διάσκεψη του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών UNESCO πραγματοποιείται στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι το διάστημα 3-18 Νοεμβρίου 2015. Η Γενική Διάσκεψη διεξάγεται κάθε διετία, φέτος συμπίπτει με την επέτειο των εβδομήντα χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού και το πρόγραμμα των εργασιών διαρθρώνεται σε έξι Επιτροπές:

α) Εκπαίδευση
β) Φυσικές Επιστήμες
γ) Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες
δ) Πολιτισμός
ε) Επικοινωνία & Πληροφορία
στ) Διαχείριση Ανθρωπίνων & Οικονομικών Πόρων του Οργανισμού και Εξωτερικές Σχέσεις.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. συμμετείχε στις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών το χρονικό διάστημα 10-12/11/2015 με βασικό στόχο την ανάδειξη της οριζόντιας διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της δημόσιας δράσης. Εκ του αποτελέσματος, η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. κρίνεται απολύτως επιτυχημένη. Ειδικότερα:

Η ισότητα των φύλων, μαζί με την Αφρική, έχει χαρακτηριστεί ως «παγκόσμια προτεραιότητα» για την UNESCO. Στόχος του Διεθνούς Οργανισμού είναι η συμπερίληψη της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σύνολο των πολιτικών και των δράσεών του. Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO Irina Bokova στην εναρκτήρια ομιλία της αναφέρθηκε δύο φορές αποκλειστικά στο ζήτημα της ισότητας των φύλων. Η πρώτη σαφής αναφορά εστιάζει στο όραμα του Οργανισμού για την ουσιαστική ενίσχυση της θέσης των κοριτσιών και των γυναικών στον πλανήτη όπως αυτό αποτυπώνεται στον πέμπτο Στόχο για την Αειφόρο Ανάπτυξη με την οριζόντια διάσταση. Η δεύτερη αναφορά εστιάζει στις εξειδικευμένες δράσεις του Οργανισμού υπέρ της ενδυνάμωσης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού: συνεργασία με τον Οργανισμό UN WOMEN και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό για την εκπαίδευση της νεολαίας με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, υιοθέτηση κοινής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS με τη συνεργασία του εξειδικευμένου Οργανισμού UNAIDS, προώθηση της Παγκόσμιας Σύμπραξης για την Εκπαίδευση των Κοριτσιών και των Γυναικών με τη συμμετοχή εταιριών του ιδιωτικού τομέα. Η επικεφαλής της UNESCO χρησιμοποίησε στην εναρκτήρια ομιλία της τη φράση “focusing on gender equality” και ενημέρωσε τη διεθνή κοινότητα ότι η δέσμευση και η πρόοδος του Οργανισμού σε αυτό τον τομέα έχει επικροτηθεί από τον εξειδικευμένο Οργανισμό του συστήματος του Ο.Η.Ε. για θέματα γυναικών και ισότητας των φύλων UN WOMEN.

Στο Σχέδιο Προϋπολογισμού της UNESCO για τη διετία 2016-2017, το οποίο αποτελεί το βασικό κείμενο εργασίας και οριοθετεί το πλαίσιο δράσης του Οργανισμού, υπάρχουν επτά δείκτες προόδου αναφορικά με την ισότητα των φύλων ως παγκόσμια προτεραιότητα στον τομέα της εκπαίδευσης:
α) πολιτικές εκπαίδευσης με έμφαση στη διά βίου μάθηση
β) προγράμματα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με έμφαση στις ανάγκες των αναλφάβητων κοριτσιών και των γυναικών ή όσων χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού
γ) ένταξη της διάστασης του φύλου σχετικά με τις επιλογές μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μετά τη βασική εκπαίδευση για γυναίκες και κορίτσια δ) πολιτικές και προγράμματα για την εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση την έμφυλη διάσταση
ε) ένταξη της διάστασης του φύλου στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της προώθησης της αξίας του πολίτη του κόσμου και της αειφόρου ανάπτυξης στ) αγωγή υγείας για την υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής (π.χ. θέματα σεξουαλικής υγείας, αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών, διατροφικές συνήθειες, σωματική άσκηση)
ζ) κανονιστικά εργαλεία για το δικαίωμα στην εκπαίδευση με έμφαση στην ισότητα των φύλων.

Όσον αφορά τον τομέα των φυσικών επιστημών, η UNESCO εστιάζει στην αύξηση των γυναικών στο χώρο των επιστημών, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως θετικό πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση για τη νέα γενιά, στην ενίσχυση της δικτύωσης των γυναικών επιστημόνων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, σε πολιτικές και μέτρα για αύξηση του αριθμού ενασχόλησης των νεαρών κοριτσιών με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία και τα μαθηματικά, καθώς και στην αύξηση της συμμετοχής διακεκριμένων γυναικών σε θέσεις ευθύνης στο χώρο των επιστημών.

Σχετικά με το Πρόγραμμα των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, η UNESCO θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στους ακόλουθους τομείς: ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του ειδεχθούς φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε Επιτροπές Βιοηθικής σε εθνικό επίπεδο, ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές για τη νεολαία, τη φυσική αγωγή, τον αθλητισμό και την απαγόρευση χρήσης αναβολικών ουσιών, καθώς και αύξηση της συμμετοχής των νέων γυναικών στη δημοκρατική ανασυγκρότηση του σύγχρονου κόσμου.

Όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού, η UNESCO εστιάζει στην ίση συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική δραστηριότητα, στην ενίσχυση της δικτύωσης υπέρ της ισότητας των φύλων στο χώρο του πολιτισμού, καθώς και στην ενθάρρυνση των Κρατών-Μελών για υιοθέτηση πολιτικών και υλοποίηση δράσεων στον πολιτισμό με βασικά χαρακτηριστικά την ένταξη της διάστασης του φύλου και της αναγνώρισης του πολυδιάστατου ρόλου της γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας στην κοινωνική ευημερία.

Τέλος, το Πρόγραμμα για την Επικοινωνία περιλαμβάνει δράσεις για την ισότητα των φύλων στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ανάπτυξη εργαλείων στατιστικής παρακολούθησης με βάση το φύλο, καθώς και την εξοικείωση του γυναικείου πληθυσμού με τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλο τον πλανήτη.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα, η οποία απέστειλε εκπρόσωπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στη συγκεκριμένη Επιτροπή και έτσι αξιοποιήθηκε η ευκαιρία για ανάδειξη του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ένα κλίμα εξωστρέφειας και δημιουργικότητας σε συνάρτηση με την παγκόσμια προτεραιότητα της UNESCO. Με την κατάλληλη προετοιμασία εντός Ελλάδος και τη δραστηριοποίηση εντός UNESCO, η Ελλάδα, μέσω της Γ.Γ.Ι.Φ., επέτυχε να συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια τόσο της Γραμματείας της 38ης Γενικής Διάσκεψης όσο και σημαντικού αριθμού Κρατών-Μελών.

Με απόφαση της κας Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, η Γ.Γ.Ι.Φ. εκπροσωπήθηκε από τον κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Η ελληνική παρέμβαση έγινε στην έναρξη των εργασιών της εν λόγω Επιτροπής στις 10/11/2015 και στη λήξη τους στις 12/11/2015. Την πρώτη ημέρα ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. εξέφρασε την στήριξη της Ελλάδας στο έργο της UNESCO, χαιρέτισε τον ορισμό της ισότητας των φύλων από τον Διεθνή Οργανισμό ως παγκόσμια προτεραιότητα και αναφέρθηκε στο πολυδιάστατο έργο της χώρας μας στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με έμφαση στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ).

Στις 12/11/2015 ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη, στην ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου και στις πολιτικές περιβάλλοντος, ενώ ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με αναφορά στην πρόσφατη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον Διεθνή Οργανισμό Μετεωρολογίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε αυτό τον τομέα.

Η ελληνική συμμετοχή έχει καταγραφεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/38GC/pdf/10Nov_1st_SHS_Summary_EN.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/38GC/pdf/12Nov_4th_SHS_Summary_EN.pdf .
Ως αναγνώριση του επαγγελματισμού, της συνέπειας και της εγρήγορσης της ελληνικής πλευράς, η Γραμματεία της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO έδωσε στην Ελλάδα το προνόμιο να απευθυνθεί πρώτη στην ολομέλεια της Επιτροπής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη των τριήμερων εργασιών της. Επιπλέον, η πανηγυρική εκλογή της χώρας μας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO μέχρι το 2019 προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάδειξη της ισότητας των φύλων ως καταλύτη προόδου, ειρήνης και δημοκρατίας:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/38GC/pdf/Members_by_electoral_groups_2015_2017.pdf .
Αξίζει να επισημανθεί ότι στη θεματολογία της Επιτροπής Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών συμπεριλαμβάνονταν ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία εκπροσωπήθηκε από δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Διοίκησης. Η συνεργασία των εκπροσώπων των δύο Γενικών Γραμματειών (Γ.Γ.Ι.Φ. και Γ.Γ.Α.) υπήρξε άψογη και συνέβαλε καθοριστικά στη θετική εικόνα της χώρας μας στην 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργάνωσε στην Αθήνα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπό την αιγίδα της UNESCO (Αύγουστος 2001) με θέμα «Η θέση της γυναίκας στη διοίκηση του αθλητισμού», κατατέθηκε, από πλευράς Ελλάδος, επίσημη πρόταση για τη σύσταση Παρατηρητηρίου της UNESCO για τη Γυναίκα, τον Αθλητισμό και την Φυσική Αγωγή. Η εν λόγω πρόταση υιοθετήθηκε από την UNESCO στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Διάσκεψης Υπουργών αρμοδίων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS IV) των Κρατών-Μελών της UNESCO, που διεξήχθη στην Αθήνα (Δεκέμβριος 2004). Το ανωτέρω Παρατηρητήριο κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ψηφίσθηκε ως ο υπ’αριθ. 3776 νόμος (ΦΕΚ Α126/28.7.2009) δια του οποίου ιδρύθηκε το Παρατηρητήριο. Το Παρατηρητήριο αποτελεί Κέντρο Κατηγορίας ΙΙ της UNESCO και λειτουργεί στα Γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε και η διμελής αντιπροσωπεία της Γ.Γ.Α. είχε επαφές με παράγοντες στην έδρα της UNESCO για την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων.

Στις 12/11/2015 ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Ι.Φ. παρακολούθησε την παράλληλη εκδήλωση της UNESCO με τίτλο “Unite4Heritage” (Ενωνόμαστε για την Κληρονομιά), μία παγκόσμια πρωτοβουλία εστιασμένη στον αραβικό κόσμο με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής πολυμορφίας και κληρονομιάς ενάντια στην καταστροφή πολιτιστικών μνημείων και στην προπαγάνδα μίσους κυρίως μεταξύ των νέων. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2015 από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, η οποία και συμμετείχε στο πάνελ της εκδήλωσης. Επισημαίνεται ότι το διάστημα 26-28 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού το 9ο Forum Νεολαίας με τη συμμετοχή περίπου πεντακοσίων νέων γυναικών και ανδρών από 159 Κράτη-μέλη με βασικό θέμα την Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τα Συμπεράσματα των τριήμερων εργασιών κατατέθηκαν στις Επιτροπές της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO και βέβαια η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και η ενδυνάμωση της θέσης της νεολαίας στο σύγχρονο κόσμο χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει από το κείμενο των Συμπερασμάτων.

Το διάστημα της 38ης Γενικής Διάσκεψης λαμβάνουν χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα τρεις πολιτιστικές εκδηλώσεις με άρωμα γυναίκας. Η πρώτη αφορά την έκθεση ζωγραφικής της διακεκριμένης Γαλλίδας ζωγράφου προσωπογραφιών του 18ου αιώνα Louise Élisabeth Vigée Le Brun, κόρης μικροαστικής οικογένειας που χάρη στο ταλέντο και την επιμονή της έφθασε μέχρι τη Βασιλική Αυλή και έγινε επίσημη ζωγράφος της Μαρίας Αντουανέττας:
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/elisabeth-louise-vigee-le-brun .
Η δεύτερη έκθεση ζωγραφικής αναφέρεται στον τραγικό κόσμο της πορνείας με τίτλο «Μεγαλεία και Μιζέριες: Εικόνες της Πορνείας 1850-1910». Η έκθεση έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 17/1/2016 με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις (συνέδριο, στρογγυλό τραπέζι, προβολή ταινίας, μουσικές εκδηλώσεις) για το ζήτημα της πορνείας των γυναικών:
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/splendeurs-et-miseres-42671.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&cHash=90a42344a6 .
Η τρίτη πολιτιστική εκδήλωση αφορά την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ποιος φοβάται τις γυναίκες φωτογράφους; 1839-1945» με θέμα την κατάκτηση του μέχρι τότε ανδροκρατούμενου χώρου της φωτογραφίας από ταλαντούχες και θαρραλέες γυναίκες, οι οποίες συνέβαλαν στην καλλιτεχνική πρόοδο της φωτογραφίας:
http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=649&tx_ttnews[tt_news]=42673&no_cache=1

Comments are closed.