Η σύμπραξη της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Ε.Κ.Κ.Ε. για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα

ΣΧΕΤ.: α) Το από 29-10-2018 έγγραφό μας με θέμα «Η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών για Γυναίκες και Άνδρες 2018»: http://www.isotita.gr/η-συμμετοχή-της-γ-γ-ι-φ-στην-πανευρωπαϊ/ .

β) Το από 31-10-2019 πληροφοριακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική γλώσσα για την «Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών»:

https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6192_el.htm .

γ) Η τεχνική συνάντηση εργασίας στην έδρα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και όλων των υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με την «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών» (Αθήνα, 4/11/2019).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

H «Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.)» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί το Έργο «PEGASUS – Αντιμετωπίζοντας το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στην Ελλάδα (Addressing the Gender Pension Gap in Greece)». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (Rights, Equality and Citizenship)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (REC-RGEN-PENS-AG-2017),  είναι διετούς διάρκειας και έχει ως Φορέα-Συντονιστή τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. και ως εταίρους το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)» και το «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)»: http://sintaxi.isotita.gr/?page_id=173 .

Βασικός στόχος του Έργου είναι η αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού έμφυλου χάσματος στην Ελλάδα, δηλαδή της διαφοράς της τάξης του 28,4% στο ύψος των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η χαμηλότερη σύνταξη των γυναικών οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη διακοπή της εργασίας τους ή στην αποδοχή θέσεων μερικής απασχόλησης λόγω της ανάληψης του βάρους της φροντίδας της οικογένειας.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης, η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., σε συνεργασία με τους δύο εταίρους του Έργου και τον «Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», ανέπτυξε έναν εύχρηστο «Ψηφιακό Υπολογιστή Συντάξεων», με σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες και τους άνδρες στον υπολογισμό του ποσού της μελλοντικής τους σύνταξης. Με τη συμπλήρωση τριών πεδίων, οι χρήστριες και οι χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικά σενάρια σταδιοδρομίας και οργάνωσης της οικογενειακής και της προσωπικής τους ζωής και να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο των επιλογών τους στις μελλοντικές συνταξιοδοτικές τους παροχές, ώστε να λάβουν σήμερα ενημερωμένες αποφάσεις που θα τις/τους οδηγήσουν σε υψηλότερες συντάξεις: http://sintaxi.isotita.gr/?page_id=171 .

Ο «Ψηφιακός Υπολογιστής Συντάξεων» βρίσκεται στον εξειδικευμένο ιστότοπο http://sintaxi.isotita.gr/ , όπου αναρτώνται όλες οι πληροφορίες και τα παραδοτέα του Έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κ.Ε.Θ.Ι. προσκαλεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 σε ομάδες συζήτησης συνταξιούχες πρώην εργαζόμενες γυναίκες και γυναίκες σε ηλικία συνταξιοδότησης, οι οποίες δεν λαμβάνουν σύνταξη. Οι συμμετέχουσες στην έρευνα αυτή, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από τις εμπειρίες τους, θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν αποφασιστικά στη πραγματοποίηση των στόχων αυτών και να γίνουν έτσι πολύτιμες σύμμαχοι στην προσπάθεια για την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε έναν ακόμα τομέα και, συγκεκριμένα, στις συντάξεις: https://kethi.gr/prosklisi-symmetochis-se-omades-syzitisis-gia-syntaxioyches-proin-ergazomenes-gynaikes-kai-gynaikes-se-ilikia-syntaxiodotisis-poy-den-lamvanoyn-syntaxi/ .

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η ανάδειξη και εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και την κοινωνία αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.