Η Iσότητα των Φύλων στο Πρόγραμμα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης – Ιούλιος 2015

Ιούλ 21, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το διάστημα 13-16 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, η Τρίτη Διεθνής Διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η πρώτη προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για τη συνεργασία μεταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη ξεκίνησε στην πόλη Monterrey του Μεξικού το 2002 και ακολούθησε η Διάσκεψη της Ντόχα του Κατάρ το 2008. Το αποτέλεσμα της πρόσφατης συνάντησης υψηλού επιπέδου του Ιουλίου αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα Δράσης της Αντίς Αμπέμπα (Addis Ababa Action Agenda), ένα κείμενο συνολικής έκτασης τριανταεννέα σελίδων στην αγγλική γλώσσα με ειδική μνεία στη σημασία της ισότητας των φύλων.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκτη κιόλας παράγραφο της πρώτης ενότητας με τίτλο «Ένα Διεθνές Πλαίσιο για τη Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης μετά το 2015» επαναβεβαιώνεται σθεναρά ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων, η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και η εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη. Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις νομισματικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη. Σύμφωνα με τους/τις επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών στις εργασίες της εν λόγω Διάσκεψης, η διεθνής κοινότητα δεσμεύεται εκ νέου για:

– την υιοθέτηση και την εφαρμογή ισχυρών πολιτικών και δράσεων υπέρ της ισότητας των φύλων και της ενίσχυσης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού

– τη διασφάλιση σε όλες τις γυναίκες ίσων δικαιωμάτων, ισότιμης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για συμμετοχή στην οικονομική ζωή και κατάληψης θέσεων ευθύνης στα κέντρα λήψης αποφάσεων στο χώρο της οικονομίας

– την εξάλειψη όλων των μορφών βίας και κάθε είδους διάκρισης σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών.

Επτά είναι οι βασικές προκλήσεις για την Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015:

– παροχή κοινωνικής ασφάλισης και ουσιωδών δημοσίων υπηρεσιών για όλο τον πληθυσμό του πλανήτη

– επιτάχυνση των προσπαθειών για τον τερματισμό της πείνας και του υποσιτισμού

– εγκαθίδρυση ενός νέου forum για τη γεφύρωση του κενού υποδομών (π.χ. μεταφορές, ενέργεια, ύδρευση, υγιεινή)

– προώθηση της αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνισης

– πλήρης και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπής εργασία για όλους και όλες και προώθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

– προστασία των οικοσυστημάτων

– κοινωνίες ειρήνης χωρίς αποκλεισμούς για άνδρες και γυναίκες, για αγόρια και κορίτσια.

Η εξειδίκευση των δράσεων της διεθνούς κοινότητας εστιάζει στους κάτωθι επτά τομείς: α)εθνικοί δημόσιοι πόροι, β)ιδιωτική επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, γ)διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία, δ)διεθνές εμπόριο ως μηχανή για την ανάπτυξη, ε)χρέος και βιωσιμότητα χρέους, στ)συστημικά θέματα, ζ)επιστήμη-τεχνολογία-καινοτομία.

Νέα Διάσκεψη για την επισκόπηση της προόδου προγραμματίζεται να διεξαχθεί το 2019.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ο.Η.Ε. με το κείμενο των Συμπερασμάτων της Διάσκεψης της Αντίς Αμπέμπα:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1 .

Η φωνή της κοινωνίας των πολιτών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αποτυπώνεται στην από 12-7-2015 δωδεκασέλιδη Διακήρυξη του Forum της Κοινωνίας των Πολιτών στη Διάσκεψη της Αντίς Αμπέμπα:

https://csoforffd.files.wordpress.com/2015/07/addis-ababa-cso-ffd-forum-declaration-12-july-2015.pdf .

Comments are closed.