Θεσμοθετημένη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Μάιος 2018)

 

ΣΧΕΤ.: α) Το από 6-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Μία ακόμη διάκριση από τον ΟΗΕ για τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της ψηφιακής ατζέντας και των Μ.Μ.Ε. ενόψει της 62ης Συνόδου CSW (Μάρτιος 2018) http://www.isotita.gr/μία-ακόμη-διάκριση-από-τον-οηε-για-τις-δ/ .

 

β) Το από 8-2-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη διάκριση από τον ΟΗΕ για το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της ψηφιακής ατζέντας:

http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-διάκριση-της-γ-γ-ι-φ-από-το/ .

 

γ) Το από 12-2-2018 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας της δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή ατζέντα στην Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2018»: http://www.isotita.gr/αξιοποίηση-από-τον-σύνδεσμο-επιχειρή/.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Οι Βουλγαρικές Αρχές ανέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων την εκπόνηση ενός συνοπτικού δελτίου για το ψηφιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. με σκοπό την τεκμηριωμένη υποβοήθηση του έργου της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018) σε αυτό τον τομέα.

 

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία:

 

1) μόλις το ένα δέκατο των αποφοίτων στους τομείς των νέων τεχνολογιών (ICT) είναι γένους θηλυκού με συνεχώς πτωτική τάση την τελευταία δεκαετία

 

2) πάνω από το μισό των εργαζομένων και των δύο φύλων στις νέες τεχνολογίες είναι ηλικίας μικρότερης των σαράντα ετών

 

3) οι εργαζόμενες στους τομείς των νέων τεχνολογιών δηλώνουν ότι έχουν άνδρα αφεντικό σε ποσοστό 64% και γυναίκα αφεντικό σε ποσοστό 36%

 

4) το έμφυλο χάσμα στις μηνιαίες αποδοχές αποτιμάται στο 13% στους τομείς των νέων τεχνολογιών, όταν στον τομέα της υγείας υπολογίζεται στο 26% και στο 33% μεταξύ λοιπών εργαζομένων

 

5) λιγότερο από το ένα τοις εκατό των 15χρονων κοριτσιών εκφράζουν ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες

 

6) η δυσανάλογη επιβάρυνση των γυναικών με τη φροντίδα παιδιών και ανήμπορων ατόμων (ασθενών, αναπήρων και ηλικιωμένων) σε σχέση με τους άνδρες αναπόφευκτα λειτουργεί ως τροχοπέδη για τη συμμετοχή τους σε αξιόπιστα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στους τομείς των νέων τεχνολογιών.

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ως αρμόδιος κρατικός φορέας για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών και την προώθηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου, έχει δραστηριοποιηθεί σε αυτό τον τομέα. Συνοπτικά, αναφέρουμε τα κάτωθι:

 

α) οι δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή ατζέντα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) με τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» με θετικό αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 

β) η συμπερίληψη της ψηφιακής ατζέντας στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020»

 

γ) οι πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. για ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο τη μείωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα

 

δ) η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα των Γυναικών» (Ιανουάριος 2016 – Μάρτιος 2017)

 

ε) η συμμετοχή της Ελλάδας στη δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών με πρωτοβουλία της ηγεσίας της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Δεκέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018).

 

Ως επιστέγασμα/αναγνώριση των ανωτέρω και ως αφετηρία για μία νέα αρχή μπορεί να θεωρηθεί η αναφορά στη Γ.Γ.Ι.Φ. ως ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs)». Η εν λόγω 17847/17-5-2018 Υπουργική Απόφαση αναρτήθηκε την 30ή Μαΐου 2018 στον ιστότοπο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20180530_syllog_org_ethnik_symmax.pdf .

 

Ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής είναι οι εξής επτά φορείς:

– Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

– Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

– Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

– Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

– Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

– Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.).

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.