Θετικό πρόσημο από τη συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στη δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών

ΣΧΕΤ.: Το από 30-11-2017 έγγραφό μας με θέμα «Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών»: http://www.isotita.gr/διαδικτυακή-δημόσια-διαβούλευση-της/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετείχε επιτυχώς στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), εξειδικευμένου διεθνούς οργανισμού στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε., με θέμα τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών. Επισημαίνεται ότι η διαβούλευση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και έληξε στις 5 Ιανουαρίου 2018.

Στις 10 Ιανουαρίου 2018 αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών το τελικό κείμενο συνολικής έκτασης 52 σελίδων στην αγγλική γλώσσα με το σύνολο των συνεισφορών στη διαδικτυακή διαβούλευση. Ο κρατικός φορέας ισότητας των φύλων της Ελλάδας είναι παρών σε δύο σημεία του τελικού κειμένου: https://www.itu.int/md/S18-OPCWGINT6-C-0002/en .

Η πρώτη συνεισφορά με αύξοντα αριθμό 13 εστάλη από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σύμφωνα με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (Π.Δ. 141, ΦΕΚ 180/23-11-2017, κεφάλαιο Δ’: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, άρθρα 22-26), την 1η Δεκεμβρίου 2017 και παρουσιάζει έναν εμπεριστατωμένο απολογισμό των πολιτικών και των δράσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την προώθηση της ψηφιακής ατζέντας υπέρ της ενδυνάμωσης των γυναικών και την ισότητα των φύλων στην πράξη.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα ακόλουθα σημεία:

1) οι δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ψηφιακή ατζέντα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) με θετικό αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 

2) η συμπερίληψη της ψηφιακής ατζέντας στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020»

 

3) οι πρωτοβουλίες της Γ.Γ.Ι.Φ. για ανάπτυξη συνεργασιών με στόχο τη μείωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος στην Ελλάδα

 

4) η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα των Γυναικών» (Ιανουάριος 2016 – Μάρτιος 2017).

Η δεύτερη συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της χώρας μας με αύξοντα αριθμό 44 εστάλη την 5η Ιανουαρίου 2018 και εστιάζει στα βασικά συμπεράσματα και στις συστάσεις του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα των Γυναικών».

Η δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών κατέδειξε στη διεθνή κοινότητα για πολλοστή φορά το αμέριστο ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας υπέρ της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου.

Αξίζει να τονιστεί ότι στις 22-1-2018 θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη ημερίδα διαβούλευσης με βάση το σχετικό κείμενο με το σύνολο των συνεισφορών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από διάφορες περιοχές του πλανήτη. Τα συμπεράσματα τόσο της διαδικτυακής διαβούλευσης όσο και της ημερίδας θα ληφθούν υπόψη από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της ITU, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα Διεθνούς Πολιτικής του Διαδικτύου.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.