Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το δεύτερο τρίμηνο του 2016

ΣΧΕΤ.: Το από 4 Απριλίου 2016 έγγραφό μας με θέμα «Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό το πρώτο τρίμηνο του 2016»:

http://old.isotita.gr/index.php/news/2603 .

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. το δεύτερο τρίμηνο του 2016 συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας.

 

Πιο συγκεκριμένα, ακολουθεί συνοπτική απολογιστική έκθεση ανά μήνα με βάση τα από 24-4-2016, 1-6-2016 και 1-7-2016 εμπεριστατωμένα έγγραφά μας:

 

1) Απρίλιος 2016 (σχετικό το από 26-4-2016 έγγραφό μας με θέμα «Το θετικό προφίλ της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μηνός Απριλίου 2016»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2643 )

 

2) Μάιος 2016 (σχετικό το από 1-6-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μηνός Μαΐου 2016»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2691 )

 

3) Ιούνιος 2016 (σχετικό το από 1-7-2016 έγγραφό μας με θέμα «Η επιβράβευση της δημόσιας εικόνας της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μηνός Ιουνίου 2016»: http://old.isotita.gr/index.php/news/2732 ).

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση