Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό τον Ιανουάριο του 2016

Σας γνωρίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς συνέβαλαν καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εντός και εκτός Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Δεκέμβριος του 2015 αναδείχτηκε σε Μήνα Ευρωπαϊκής Προβολής του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω της αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας «Eurogender – Ευρωφύλο» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων εντός και εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σχετικό το από 16/12/2015 έγγραφό μας και το από 22/12/2015 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.

http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2015/DT_22-12-2015_Minas%20Evr%20Provolis%20GGIF.pdf ).

Η δραστηριοποίηση συνεχίστηκε και τον πρώτο μήνα του 2016 και ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση ανά τομεακή πολιτική:

Ευρωπαϊκή Ένωση

1) Συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενημέρωση των Ευρωβουλευτών και των Ευρωβουλευτριών της Ελλάδας στο θεματικό πεδίο της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Στρασβούργο, 18-21/1/2016). Το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών απέστειλε ευχαριστήριο μήνυμα στην Υπηρεσία μας στις 26/1/2016, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

2) Διάδοση στην Ελλάδα του Προγράμματος της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016) στον τομέα της ισότητας των φύλων στις 7/1/2016, καθώς και των πολιτικών ισότητας των φύλων στην Ολλανδία στις 15/1/2016. Η Ολλανδική πλευρά ευχαρίστησε τη Γ.Γ.Ι.Φ. με ένα εγκάρδιο μήνυμα στις 18/1/2016, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ.

3) Αξιοποίηση των διήμερων εργασιών της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Άμστερνταμ, 21-22/1/2016) για την ενημέρωση των εκπροσώπων των κρατικών φορέων ισότητας των φύλων των υπολοίπων 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου σχετικά με το πολυδιάστατο έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. και δημόσια αναγνώριση αυτού από την αρμόδια Διεύθυνση Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον της Ολομέλειας (σχετικό το από 25/1/2016 έγγραφό μας και το από 26/1/2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2016/DT_26-01-2016_Amsterdam%2021-22%20Jan.pdf ).

Παγκόσμια Τράπεζα

1) Διάδοση στην Ελλάδα στις 28/1/2016 της ειδικής έκδοσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με θέμα τη στατιστική απεικόνιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη. Ο τίτλος του εύχρηστου εργαλείου σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων είναι «The Little Data Book on Gender 2016». Την ίδια ημέρα η Υπεύθυνη Επικοινωνίας για θέματα φύλου της Παγκόσμιας Τράπεζας απέστειλε στη Γ.Γ.Ι.Φ. ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ. (σχετικό το από 28/1/2016 έγγραφό μας και το από 29/1/2 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2016/DT_29-01-2016_Statistiki%20Apeikonisi%20Isotitas%20Fylwn.pdf ).

Ισότητα των Φύλων σε τομεακές πολιτικές

1) Συνεργασία με το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη στατιστική απεικόνιση ανά φύλο των αποτελεσμάτων των εκλογών για την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση έτους 2014. Τα στοιχεία γνωστοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Βουλή των Ελλήνων, στις Ανεξάρτητες Αρχές, στα Υπουργεία και στους κοινωνικούς εταίρους στις 12/1/2016, ενώ η σχετική ανάρτηση στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης είχε μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες.

2) Διάδοση στην Ελλάδα στις 18/1/2016 της Υπουργικής Δήλωσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Εργασία και την Απασχόληση (Παρίσι, 15/1/2016) με έμφαση στην ισότητα των φύλων (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.:

 http://old.isotita.gr/index.php/news/2426 ).

3) Προβολή στις 28/1/2016 των δράσεων του Αρεταίειου Νοσοκομείου για την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου τον μήνα Φεβρουάριο 2016 (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2443 ).

4) Διάδοση στην Ελλάδα των στατιστικών στοιχείων για την ανεργία των γυναικών στη χώρα μας σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (σχετικά τα από 8/1/2016 και 26/1/2016 έγγραφά μας, των οποίων οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο από τη Γ.Γ.Ι.Φ. συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των πολιτών: http://old.isotita.gr/index.php/docs/2416 και http://old.isotita.gr/index.php/docs/2436 ).

5) Όσον αφορά την εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή, η αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Ι.Φ. προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

α) ανάγκη συλλογικής δράσης για την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων σε σκίτσα, γελοιογραφίες και εικονογραφήσεις (σχετικό το από 8/1/2016 έγγραφό μας και το από 22/1/2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.

 http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2016/DT_22-01-2016_Emfyles%20Diakriseis%20Grafistiki.pdf )

β) ανακοίνωση της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την  ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στα Μ.Μ.Ε. και το «Πλαίσιο της Γενεύης» – εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας στις 8/1/2016, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. (σχετικό το από 8/1/2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.

http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2016/DT_08-01-2016_Gynaikes%20kai%20MME.pdf )

γ) διάδοση στην Ελλάδα στις 25/1/2016 της έκδοσης του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με τίτλο «Οδηγός Καταπολέμησης των Διακρίσεων λόγω Φύλου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» – ο Οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεότυπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα Μ.Μ.Ε.», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ. την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.:  http://www.isotita.gr/var/uploads/PRESS%20(APO%20SEP%202010)/2016/Odigos%20SDG.pdf )

δ) προβολή στις 26/1/2016 της θεατρικής παράστασης «Ο Πατέρας» του August Strindberg με θέμα την πάλη των δύο φύλων και ευχαριστήριο μήνυμα προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. από τους συντελεστές της παράστασης στις 27/1/2016 (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2439 )

ε) συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην πρώτη συνεδρίαση για το 2016 της Ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ για την Περιφέρεια Αττικής (Αγία Παρασκευή, 26/1/2016).

Επιπλέον, το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει εκτενή προβολή από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες της (διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) είναι τόσο υψηλή, ώστε ορισμένες αναρτήσεις να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον εκατοντάδων ή και χιλιάδων επισκεπτών/-τριών, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι/-ες χειριστές/-τριες αυτών.

Συμπερασματικά, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση